Podsumowanie z Międzynarodowej Lotniczej Konferencji Naukowo-Technicznej

lis 2014 26Wnioski – pobierz

Program – zobacz
W dniach 25-26 listopada 2014 r. w Lublinie odbyła się konferencja pn. „Zrządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną: użytku publicznego-certyfikowanymi, o ograniczonej certyfikacji i użytku wyłącznego w Polsce”. W konferencji wzięło udział blisko 80 osób – reprezentantów instytucji rządowych i jednostek samorządowych, przedstawicieli środowiska naukowego oraz specjalistów związanych z transportem lotniczym.

Organizatorem wydarzenia było: Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA oraz ITS POLSKA-Regionalny Oddział Lubelski. Współorganizatorami konferencji zostali: Krajowa Sekcja Lotnicza Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Związek Regionalnych Portów Lotniczych oraz Port Lotniczy Lublin.

Patronat Honorowy objęli: Sejmowa Komisja Infrastruktury, Sejmowa Podkomisja Stała ds. Transportu Lotniczego, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. ITS, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Wojewoda Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublina oraz Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Partnerami wspierającymi konferencji zostali: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, El-Instal, REKMA, Port Lotniczy Szymany, Budimex, Polconsult, PZL-Świdnik oraz KMT.

Celem konferencji było zapoznanie operatorów lotnisk cywilnych w Polsce z najnowszymi tendencjami usprawnienia ruchu lotniczego, wszystkich rodzajów lotnisk i lądowisk cywilnych, wynikającymi z aktualnych światowych osiągnięć techniki lotniczej i wytycznych Komisji Europejskiej. Konferencja umożliwiła wymianę doświadczeń zarządzających lotniskami i przestrzenią powietrzną z całej Polski. Ponadto stała się również płaszczyzną wymiany opinii praktyków i naukowców związanych z transportem lotniczym w obliczu istniejącej sytuacji politycznej i gospodarczej Europy, co może w przyszłości mieć pozytywny wpływ na dalsze rozwiązania prawne w zakresie podniesienia bezpieczeństwa i sprawności ruchu lotniczego.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Stanisław Żmijan – przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, który powiedział: „Nie ma wątpliwości, że istnieje potrzeba dokonania zmian w prawie, by skutecznie włączyć się w proces tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, której głównym celem jest zwiększenie wydajności systemu zarządzania ruchem lotniczym i ułatwienie wprowadzania nowych technologii”.

Podczas dwóch dni obrad wygłoszono 28 prezentacji, które podzielono na następujące bloki tematyczne:
– Zarządzanie ruchem lotniczym i bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej
– Zarządzanie ruchem lotniczym  i bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej i w porcie lotniczym – Bezpieczeństwo elektroniczne startów, lotów i lądowań, szkolenie personelu latającego i naziemnego. Infrastruktura lotniskowa
– Infrastruktura lotniskowa i wzajemne oddziaływanie lotniska na otoczenie i otoczenia na lotnisko

Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji był wspólny spacer z przewodnikiem oraz uroczysta kolacja dla wszystkich uczestników, która odbyła się restauracji Ceska Pivnica.

Drugiego dnia konferencji odbyła się wizyta w Porcie Lotniczym Lublin w drugą rocznicę jego otwarcia, w trakcie której uczestnicy mogli zapoznać się z pracą Portu i perspektywami jego rozwoju. Jednocześnie uczestnicy mieli wyjątkową okazję odbyć wycieczkę po zakładach produkcyjnych Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. należącym do spółki AgustaWstland, w których produkowane są jedne z najnowocześniejszych śmigłowców oraz wytwarzana jest i dostarczana do wiodących firm lotniczych w Europie i USA szeroka gama komponentów śmigłowcowych i samolotowych.

Program konferencji został skonsultowany z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a także z wybitnymi specjalistami z wielu uczelni technicznych i ekonomicznych.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto