Podsumowanie z VII POLSKIEGO KONGRESU ITS

maj 2014 29

Prezentacja – pobierz

Fotorelacja – zobacz

Po raz siódmy ITS POLSKA zorganizowało największe i najważniejsze wydarzenie dla sektora Inteligentnych Systemów Transportowych jakim jest POLSKI KONGRES ITS (PKITS), który odbył się w dniach 28-29 maja 2014 roku w hotelu Marriott w Warszawie. W imprezie wzięła udział rekordowa liczba uczestników – ponad 360 osób z firm związanych z Inteligentnymi Systemami Transportu, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej. Wśród uczestników Kongresu ponad 60 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego.

Z roku na rok na Kongresie przybywa nie tylko uczestników, ale również prezentacji i poruszanych tematów. Rośnie nie tylko liczba zagadnień związanych z transportem samochodowym, podczas tegorocznej imprezy przedstawiano również tematy związane z kolejnictwem oraz ruchem lotniczym.

”Chciałbym podkreślić, że celem Polskiego Kongresu ITS oraz celem działalności Stowarzyszenia ITS POLSKA jest budowanie platformy wzajemnej współpracy środowisk naukowych, sektora publicznego, środowisk eksperckich, a także władz publicznych decydujących o praktycznym wdrażaniu inteligentnych rozwiązań.” – mówił podczas otwarcia Kongresu Marek Litwin – Prezes ITS POLSKA.

Organizatorzy VII Polskiego Kongresu ITS położyli szczególny nacisk na kwestie systemów zarządzania ruchem na drogach krajowych, zastosowania ITS w transporcie publicznym, systemów zarządzania ruchem kolejowym i lotniczym, odcinkowego pomiaru prędkości, rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także na kwestię standaryzacji, aspektów prawnych, ekonomicznych i finansowych.

Podczas dwóch dni Kongresu wygłoszono 39 prezentacji, które podzielono na następujące bloki tematyczne:
•    Rola informatyki w ITS;
•    Systemy Zarządzania Ruchem
•    Technologie ITS – ochrona infrastruktury i środowiska naturalnego;
•    Wspólne Europejskie Niebo – nowe wyzwania dla zarządzania ruchem lotniczym;
•    Systemy zarządzania Ruchem Kolejowym;
•    Transport publiczny;
•    Standaryzacja rynku ITS;
•    Rozwiązania ITS zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD);
•    Modelowanie i systemy detekcji ruchu.

Dodatkowym punktem pierwszego dnia obrad było podpisanie przez Krzysztofa Króla oraz Marka Litwina porozumienia o współpracy pomiędzy Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji i ITS POLSKA.

Zwieńczeniem dnia była wieczorna gala wręczenia nagród w V edycji konkursu LIDER ITS. Organizatorami konkursu są ITS POLSKA oraz redakcja Przeglądu-ITS. Tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Sponsorem konkursu była firma Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., fundator stażu pracy dla laureata najlepszej pracy dyplomowej.

Jury konkursu w składzie mgr Piotr Krukowski, dr inż. Marek Litwin, prof. Jerzy Mikulski, dr inż. Izabella Mitraszewska, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla, prof. Wojciech Suchorzewski-przewodniczący Jury, prof. Wojciech Wawrzyński wyłoniło dwóch zwycięzców oraz czterech wyróżnionych. Finaliści konkursu odebrali statuetki i wyróżnienia z rąk Bartłomieja Bodio – przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. ITS oraz prof. Wojciecha Suchorzewskiego – Przewodniczącego Jury konkursu.

Laureaci V edycji Konkursu to:
Najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS:
•    Lider – WASKO Sp. Akcyjna za wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu w zakresie funkcji kluczowych, które obejmowało m. in. wdrożenie sterowania ruchem zapewniającego uprzywilejowanie tramwajów, uruchomienie Centrum Sterowania Ruchem i Transportem Publicznym oraz wdrożenie Dynamicznej Informacji Przystankowej;
•    Wyróżnienie – CAT Traffic, Sp. z o.o. za wykonanie Systemu Wspomagania zarządzania ruchem drogowym poprzez realizację usługi polegającej na dostarczaniu informacji o czasie przejazdu dla podróżujących po drodze nr 7 i 47.  System ten umożliwia przekazywanie i odbieranie przez Punkt Informacji Drogowej wiadomości przekazywanych za pośrednictwem urządzeń CB.

Najlepsze wdrożenie przez samorządy i instytucje:
•    Lider – ZDM Gliwice za rozbudowę Systemu Detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych – etap I. Zadanie polegało na wdrożeniu systemu automatyczno-dynamicznego sterowania ruchem na terenie Miasta Gliwice, w celu zwiększenia przepustowości kluczowych odcinków dróg miejskich, poprawy bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska, skrócenia czasu przejazdu oraz obniżenia kosztów transportu.
•    Wyróżnienie – GDDKiA za wdrożenie Systemu Wspomaganie zarządzania ruchem drogowym poprzez realizację usługi polegającej na dostarczeniu informacji o czasie przejazdu dla podróżujących po drodze krajowej nr 7 i 47 na odcinku Kraków – Myślenice – Rabka Zdrój – Nowy Targ – Zakopane,  który w znacznym stopniu poprawia warunki podróżowania przedmiotowym odcinkiem drogi, oraz  umożliwia zaplanowanie podróży przed wyruszeniem w drogę.

Najlepsza praca badawczo – rozwojowa
•    Wyróżnienie – dr inż. Zbigniew Marszałek za rozprawę doktorską pt.: ‘’Analiza właściwości metrologicznych układów do detekcji osi pojazdów z wykorzystaniem czujników indukcyjnych pętlowych’’. W rozprawie przedstawiono wyniki badań autora nad zastosowaniem czujników indukcyjnych pętlowych do detekcji osi pojazdów. Doświadczenia uzyskane podczas realizacji tej pracy pozwolą autorowi na zbudowanie kompletnego systemu automatycznej klasyfikacji pojazdów (AVC), przy użyciu czujników indukcyjnych pętlowych, który będzie miał zastosowanie w ITS.

Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej
•    Wyróżnienie – mgr inż. Paweł Buda za pracę magisterską pt.: ‘’Wpływ nowych zasad projektowania sygnalizacji świetlnej na efektywność koordynacji ciągów komunikacyjnych’’, w której podjęto próbę zbadania wpływu zmian przepisów dotyczących sygnalizacji świetlnej na efektywność koordynacji ciągów komunikacyjnych. Zbadano także, na których relacjach skrętnych można uzyskać poprawienie warunków bezpieczeństwa ruchu, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej przepustowości na relacjach głównych.

Szczególnym wydarzeniem wieczoru było uhonorowanie jubileuszu 20-lecia istnienia firmy APM. W uznaniu  dla długoletniej działalności Firmy i jej wkładu w rozwój ITS w Polsce, Prezes ITS POLSKA – Marek Litwin w imieniu Zarządu Stowarzyszenia przekazał na ręce Pawła Piwowarczyka – Wiceprezesa Zarządu spółki APM list gratulacyjny.

Drugiego dnia Kongresu odbyły się cztery sesje oraz trzecia edycja debaty przeprowadzonej we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną. W debacie uczestniczyli: Marek Cywiński (Kapsch Telematic Services Polska), Dariusz Dziadzio (Sejm RP), Marek Litwin (ITS POLSKA), Andrzej Maciejewski (GDDKiA), Łukasz Majchrzak (GITD), Wojciech Suchorzewski (Politechnika Warszawska).
Zakres tematyczny debaty obejmował takie zagadnienia jak:
•    Krajowy system zarządzania ruchem. Jakie są korzyści dla kierowców i zarządcy drogi? Czy da się go ujednolicić z istniejącymi rozwiązaniami? Jak zbudować system na zasadzie modułów (bez uzależniania się od jednej technologii i jednego producenta)? Ile potrwa budowa i jakie są potencjalne bariery? Porównanie z analogicznymi rozwiązaniami za granicą.
•    Miejskie rozwiązania ITS, np. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław. Jakie są przykłady optymalnych rozwiązań? Jakie są błędy w tych zastosowanych? Korzyści dla użytkowników. Potencjał rynku: jakie miasta będą inwestowały w ITS w perspektywie UE 2014-2020?
•    Pobór opłat za wjazd do miast. Kiedy będzie konieczny w Polsce, np. w Warszawie? Porównanie z przykładami ze świata, np. Londynem i Sztokholmem (tu mieszkańcy sami opowiedzieli się w referendum za opłatami po tym, jak zostały wprowadzone początkowo na próbę). Jakie są dostępne rozwiązania techniczne?
•    Odcinkowe pomiary prędkości. Czy i kiedy zaczną działać w Polsce? Czy sprawdzą się bardziej niż fotoradary? Czy kierowcy nie znajdą sposobów na obchodzenie kontroli? Jakie są dostępne rozwiązania?
•    Wielkość rynku ITS w ciągu najbliższych siedmiu lat. Biorąc pod uwagę systemy ogólnokrajowe rozwiązania miejskie w latach 2014-2020 wartość rynku ITS może sięgnąć 10 mld zł. Jak optymalnie wykorzystać te pieniądze?

Ostatnim punktem trwającego dwa dni Kongresu była dyskusja plenarna i podsumowanie Kongresu, które odbyły się pod przewodnictwem Komisji Wnioskowej.

Polski Kongres ITS 2014 został objęty patronatem czołowych instytucji związanych z rozwijaniem i wdrażaniem zaawansowanych technologii w transporcie. Grono to tworzyły: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sejmowa Komisja ds. Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ITS Europe (ERTICO), Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Prezydent M.St. Warszawy, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Prelegenci reprezentowali następujące podmioty: Stowarzyszenie ITS Polska, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sejm RP (Parlamentarny Zespół ds. ITS), Urząd M.St. Warszawy, Komisja Europejska, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Związek Powiatów Polskich, Kapsch, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, VARS Brno, Qumak, Neurosoft, PTV Group, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Instytut Kolejnictwa, Zakłady Automatyki KOMBUD Radom, Polskie Linie Kolejowe Lublin, Kolejowe Zakłady Automatyki w Lublinie, Kentkart, Politechnika Poznańska, AB-Micro, Trapeze, Dysten, Kapsch, Politechnika Śląska, APM, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Sprint, Vitronic, Uniwersytet Warszawski oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Diamentowym Sponsorem Kongresu była firma Kapsch (sponsor lunchu pierwszego dnia obrad). Sponsorami Złotymi finansującymi przerwy kawowe byli: Kentkart, Neurosoft oraz PTV Group. Do grona Sponsorów Srebrnych należeli: AB-Micro, APM, Barco, Dysten, HP, Qumak, Sprint, Trapeze i VARS Brno. Torby kongresowe, smycze oraz identyfikatory sponsorowała PKP Informatyka. Partnerem Kongresu była Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP/PANSA).

Wśród partnerów medialnych znaleźli się: Dziennik Gazeta Prawna, Przegląd ITS, Arcana Gis, edroga.pl, etransport.pl, RadioTech, prtl.pl, e-myto, Infrastruktura Transportu, Magazyn Autostrady, Polskie Drogi oraz Transport i Komunikacja.

Organizatorem sześciu dotychczasowych edycji Polskiego Kongresu ITS było Stowarzyszenie ITS Polska, członek ITS Europe – ERTICO. Obsługę organizacyjną zapewniało Net Solutions Sp. z o.o.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto