ITS POLSKA powołało Komitet ds. Architektury i Standaryzacji Inteligentnych Systemów Transportowych.

mar 2014 31

Dnia 31 marca 2014 r. Zarząd Stowarzyszenia ITS POLSKA podjął decyzję o utworzeniu (w Stowarzyszeniu ITS POLSKA) Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji Inteligentnych Systemów Transportowych.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto