Operacyjny Model Planistyczny dla Transportu Publicznego w Poznaniu

lut 2024 12

Głównym celem Projektu jest budowa operacyjnego modelu ruchu integrującego w oprogramowaniu VISUM wiele źródeł danych, w tym dane z rozkładami jazdy zapisane w standardzie GTFS, z automatycznego systemu zliczania pasażerów oraz z operacji wykonywanych za pomocą systemu biletu elektronicznego. Polem doświadczalnym będzie obszar Miasta Poznania w modelu ruchu. Celem Projektu będzie również przygotowanie metodyki budowania standardowego planistycznego modelu operacyjnego dla średniej wielkości miasta. Efektem końcowym prac w ramach Projektu będzie raport podsumowujący okres testowy zawierający m.in. wyniki badań i zalecenia odnośnie możliwości rozwoju prac badawczych.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto