Zaproszenie do udziału w XIV edycji konkursu LIDER ITS projekty zrealizowane w 2023 roku

maj 2024 27

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA zaprasza agendy rządowe i samorządy, uczelnie, dyplomantów, jednostki naukowo-badawcze i projektowe, stowarzyszenia oraz producentów i  usługodawców rozwiązań ITS do udziału w XIV edycji konkursu LIDER ITS

Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: lider-its@itspolska.pl w terminie do dnia 30.06.2024 r. 

Regulamin konkursu – pobierz

Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych. 

Przyznawana po raz jedenasty statuetka LIDER ITS nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2023 roku w czterech kategoriach:
•    najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
•    najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,
•    najlepsza praca naukowo-badawczą,
•    najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej

Formularze zgłoszeniowe – pobierz

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie www.liderits.pl w zakładce LIDER ITS

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto