Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Olsztynie

wrz 2016 30

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wraz z Zarządem Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie dziękuje za udział w seminarium nt. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Olsztynie, w ramach realizacji projektu Dostawa i montaż systemu ITS”, któr odbyło się w dniach 29-30 września 2016 r. w Olsztynie. Blisko 100 osób (reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych, a także  prasy) uczestniczyło w wydarzeniu. Patronat nad seminarium objął Prezydent Miasta Olsztyna. Partnerami zostały firmy Sprint, ALE International, A-ster, Avista, Bosch, Mera Systemy, Neurosoft, R&G oraz Shadok. Informujemy, że dla przedstawicieli samorządów udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Patronat medialny nad seminarium objął m.in. Przegląd-ITS i edrogra.pl.

Prezentacje – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program – zobacz


Podczas trwającego dwa dni seminarium uczestnicy mieli okazję zapoznać się z takimi zagadnieniami jak architektura oraz funkcjonowanie systemu sterowania ruchem, jego główne podsystemy oraz efekty, jakie zostały osiągnięte w ramach budowy systemu przy jednoczesnym powrocie do Olsztyna, po ponad 50 latach, linii tramwajowych.

Pierwszy dzień seminarium podzielono na trzy części, na zakończenie każdej z nich zaplanowana była dyskusja, podczas której uczestnicy mogli kierować pytania do prelegentów. Otwarcia seminarium dokonał Piotr Krukowski – członek zarządu ITS POLSKA. W imieniu Urzędu Miasta Olsztyna uczestników spotkania przywitał prezydenta miasta – Piotr Grzymowicz. – Ten system pozwala nam usprawniać komunikację transportem publicznym, bez którego nie rozwiązalibyśmy problemów związanych z szeroko rozumianą komunikacją, a szczególnie przemieszczaniem się mieszkańców – mówił podczas swojego wystąpienia prezydenta miasta Piotr Grzymowicz.

Cykl wystąpień zaprezentowanych podczas I części seminarium rozpoczął Jerzy Roman z Zarządu Dróg, Zieleni i Transport w Olsztynie. – Wprowadziliśmy priorytet komunikacji zbiorowej, w związku z tym pogorszyło się kierowcom komunikacji indywidualnej.  Na razie za wcześnie na ocenę, czy mieszkańcy Olsztyna chętnie przesiedli się do komunikacji zbiorowej po ostatnich zmianach. Mogę jednak powiedzieć, że spadek liczby pasażerów, który obserwowaliśmy od ostatnich 3 lat, został zahamowany, a nawet ma teraz tendencję wzrostową – mówił podczas swojego wystąpienia szef olsztyńskiego Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu.

W dalszej części seminarium przedstawiciele firmy Sprint – głównego wykonawcy olsztyńskiego systemu zaprezentowali architekturę i funkcjonalność systemu oraz systemy i aplikacje mobilne w zarządzaniu miastem. Bogdan Skoneczny z Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie zaprezentował inteligentny system sprzedaży biletów. Kolejni przedstawiciele olszyńskiego ZDZiT – Marcin Szwarc i Emil Zaborowski omówili zastosowanie narzędzi ITS w zarządzaniu komunikacją miejską oraz zaprezentowali ITS w Centrum Sterowania Ruchem. Andrzej Karwowski z Urzędu Miasta Olsztyn omówił zintegrowanie działań i systemów w ramach rozwoju transportu zbiorowego w Olsztynie. – Są lokalne uwarunkowania, które nie pozwalają mieszkańcom do końca docenić tego systemu. Wszyscy kierowcy wybierają najkrótszą trasę przejazdu do poruszania się między dzielnicami. Wybierają nawet małe uliczki, które są w samym centrum lub śródmieściu. Dopóki nie pokażemy kierowcom, że to inne trasy są kręgosłupem komunikacyjnym i dopóki kierowcy nie przyswoją tych informacji, to nadal z hali Urania do Kortowa będziemy jechać aleją Piłsudskiego, obok ratusza, albo wręcz przez starówkę – mówił podczas swojego wystąpienia przedstawiciel ratusza.

Partnerzy seminarium firma Avista zaprezentowała rozwiązania z zakresu automatyzacji procesów sprzedaży, firma Mera Systemy przedstawiła automatyczne systemy poboru opłat w postaci instalowanych w pojazdach i lokalizacjach stacjonarnych automatów biletowych, firma Shadok zaprezentowała systemy wizualizacji w systemach ITS, natomiast firma Neruosoft przedstawiła wykorzystanie technologii laserowej i wideo do identyfikacji zajętości miejsc parkingowych w infrastrukturze miejskiej. Serię wystąpień zakończyły prezentacje firm R&G Plus, Bosch oraz ALE International – Partnerów merytorycznych seminarium, które dotyczyły urządzeń i oprogramowania R&G dla systemu ITS w Olsztynie, najnowszych technologii inteligentnych kamer wykorzystywanych w systemach ITS, a także zaawansowanej infrastruktury sieciowej. Na zakończenie pierwszego dnia seminarium głos zabrał Członek Zarządu ITS POLSKA – Piotr Krukowski, który podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i żywy udział w dyskusjach, pogratulował także miastu realizacji projektu dotyczącego zarządzania ruchem.

Po części merytorycznej uczestnicy seminarium udali się  na seans w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym. Zwieńczeniem pierwszego dnia seminarium była uroczysta kolacja dla wszystkich uczestników, która odbyła się w restauracji Casablanca.

Drugi dzień konferencji poświęcony był zwiedzaniu Centrum Sterowania Ruchem w Olsztynie. Pracownicy ZDZiT w Olsztynie oprowadzili uczestników seminarium po olsztyńskim centrum, przedstawili także funkcjonalność systemu oraz opowiedzieli na wszelkie pytania zwiedzających.

Źródło: www.przeglad-its.pl

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto