Sprawozdanie z I Polskiego Kongresu ITS Inteligentne Systemy Transportowe

W dniach 26-28 maja 2008 r. w Warszawie w Novotelu Warszawa Centrum odbył się Pierwszy Polski Kongres ITS (ITS – Intelligent Transport Systems).

Kongres umożliwił zacieśnienie współpracy środowisk związanych z nauką, doradztwem, dostawą technologii, operatorami i producentami urządzeń i oprogramowania ITS. Dał szansę poznania ekspertów specjalizujących się w tych nowych dziedzinach oraz firm oferujących usługi, które mogą zadecydować o losach firm w warunkach narastającej globalnej konkurencji.

Niezmiernie ważna i aktualna problematyka Kongresu, dobór ambitnych tematów i doborowi mówcy przyciągnęły ponad 200 uczestników – przedstawicieli środowisk naukowych, instytutów badawczych, przemysłu oraz przedstawicieli organizacji rządowych, samorządów i miast.

Swoim doświadczeniem podzieliło się blisko 60 mówców z firm o wysokiej pozycji rynkowej, w tym również goście zagraniczni. Tematyka Kongresu objęła takie zagadnienia jak: systemy zarządzania ruchem, systemy pobierania opłat, obsługa transportowa dużych imprez, innowacyjne systemy transportowe, systemy i portale informacyjne oraz nawigacja, technologie analizy rozpoznawania obrazu, modelowanie ruchu pojazdów i pieszych, architektura ITS.

Mówcy reprezentowali następujące podmioty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ERTICO, Stowarzyszenie ITS Polska, Politechnika Poznańska, Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, Politechnika Warszawska, Suchorzewski Konsulting, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Instytut Transportu Samochodowego, Tyco Fire and Intergrated Solutions, Biuro Inżynierii Transportu – Pracownie Projektowe, MSR Trafiic, Instytut BAST, Egis Project, Median Sernice, NXP Semiconductors, Polis, SWECO VBB, Grupo Tecnologico e Industrial GMV S.A., Satellic Traffic Management, Kapsch TrafficCom AG, Scott Wilson, PTV AG, WDR, Neurosoft, OVE Group, Siemens, Citec Ingenieurs Conseils, Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A., OpenSky Systems and Services, Politechnika Śląska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie, Politechnika Gdańska, PricewaterhouseCoopers, Sener.

Patronat nad Polskim Kongresem ITS 2008 objęły: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Ministerstwo Infrastruktury oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Partnerami merytorycznymi Kongresu były: Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu, Instytut Transportu Samochodowego, Polska Platforma Technologiczna ITS oraz PricewaterhouseCoopers. Partnerami medialnymi byli: Telewizja TV Biznes oraz miesięczniki: „Przegląd ITS”, „Polskie Drogi”, „Infrastruktura: Ludzie, Innowacje, Technologie”, „Transport Miejski i Regionalny”, „Przegląd Komunikacyjny” magazyny: „Drogi – lądowe – powietrzne – wodne”, „Autostrady”, „Jedź Bezpiecznie”, kwartalnik „BRD”, dwumiesięczniki: „Eurologistics”, „FlotaAutoBiznes”, „Truck&Business Polska”, tygodnik „The Warsaw Voice”, Mazowiecki Serwis Gospodarczy, a także Polski Kongres Drogowy oraz portale: www.etransport.pl, www.komunalny.pl, www.geostrada.com, www.truckfocus.pl, www.transInfo.pl.

Informacje o Polskim Kongresie ITS zostały umieszczone na wszystkich portalach internetowych patronów medialnych. Informacje w prasie drukowanej ukazały się m.in. w „Przeglądzie ITS”, dwumiesięczniku „Truck&Business Polska”, miesięczniku „Polskie Drogi” oraz magazynie „Drogi – lądowe – powietrzne – wodne”.

Wydano i rozprowadzono 500 egzemplarzy katalogu kongresowego, pomocnego w nawiązywaniu kontaktów z firmami sponsorskimi, mówcami i samymi uczestnikami.

Sponsorami diamentowymi zostały firmy: Scott Wilson (fundator lunchu pierwszego dnia obrad), SWECO VBB (sponsor lunchu drugiego dnia obrad) oraz firma GMV (fundator wieczornego przyjęcia bufetowego 27.05). Firmy: Satellic Traffic Management, PTV AG, DHV Polska oraz Kapsch TrafficCom AG otrzymały status sponsora złotego zabezpieczając poszczególne przerwy kawowe przez dwa dni trwania Kongresu.

Status sponsora srebrnego uzyskały: Biuro Inżynierii Transportu – Pracownie Projektowe Sp. J., Egis Project, Instytut Transportu Samochodowego, Neurosoft, NXP Semiconductors, R&G, Siemens, Tyco Fire and Intergrated Solutions Sp. z o.o.

Z dużą satysfakcją Organizatorzy odnotowują wysoką frekwencję na Kongresie oraz liczne wejścia internautów na stronę www.pkits.pl. Ankieta przeprowadzona wśród uczestników przyniosła wysokie oceny Kongresu (71,4% ocen bdb i 23,8% ocen db).

Pomysłodawcami Kongresu było Stowarzyszenie ITS Polska. Biurem Organizacyjnym była firma Meetings Management – Biuro Konferencji i Doradztwa Turystyki Biznesowej. Partnerem organizacyjnym została firma Opensky Systems and Services.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto