Wyniki V edycji konkursu Lider ITS 2014!

Jury konkursu wytypowało już najlepsze prace nadesłane na konkurs LIDER ITS 2014. Rozdanie nagród odbędzie się pierwszego dnia VII Kongresu ITS. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, a także wsparciem sponsorskim firmy Kapsch Telematic Services sp. z o.o.


Tegoroczna edycja konkursu ‘’Lider ITS” 2014 realizowana jest już po raz piąty. Jak co roku nadesłane prace zostały ocenione jeszcze przed rozpoczęciem Kongresu.  Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski , prof. Wojciech Wawrzyński, dr inż. Izabella Mitraszewska, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło 2 zwycięzców poszczególnych kategorii tematycznych oraz 4 wyróżnionych. Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu.


Najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS:
• Lider – WASKO Sp. Akcyjna
• Wyróżnienie – CAT Traffic, Sp. z o.o.
najlepsze wdrożenie przez samorządy i instytucje:
• Lider – ZDM Gliwice
• Wyróżnienie – GDDKiA 
najlepsza praca badawczo – rozwojowa
• Wyróżnienie – dr inż. Zbigniew Marszałek – rozprawa doktorska
najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej
• Wyróżnienie – mgr inż. Paweł Buda – praca magisterska


Wręczenie statuetek LIDER ITS, dyplomów oraz nagród odbędzie 28 maja 2014 r. podczas gali wieczornej w czasie VII Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych w Hotelu Marriott w Warszawie.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Zapraszamy także do udziału w przyszłorocznej już VI edycji konkursu.

Podsumowanie z VII POLSKIEGO KONGRESU ITS

Prezentacja – pobierz

Fotorelacja – zobacz

Po raz siódmy ITS POLSKA zorganizowało największe i najważniejsze wydarzenie dla sektora Inteligentnych Systemów Transportowych jakim jest POLSKI KONGRES ITS (PKITS), który odbył się w dniach 28-29 maja 2014 roku w hotelu Marriott w Warszawie. W imprezie wzięła udział rekordowa liczba uczestników – ponad 360 osób z firm związanych z Inteligentnymi Systemami Transportu, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej. Wśród uczestników Kongresu ponad 60 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego.

Z roku na rok na Kongresie przybywa nie tylko uczestników, ale również prezentacji i poruszanych tematów. Rośnie nie tylko liczba zagadnień związanych z transportem samochodowym, podczas tegorocznej imprezy przedstawiano również tematy związane z kolejnictwem oraz ruchem lotniczym.

”Chciałbym podkreślić, że celem Polskiego Kongresu ITS oraz celem działalności Stowarzyszenia ITS POLSKA jest budowanie platformy wzajemnej współpracy środowisk naukowych, sektora publicznego, środowisk eksperckich, a także władz publicznych decydujących o praktycznym wdrażaniu inteligentnych rozwiązań.” – mówił podczas otwarcia Kongresu Marek Litwin – Prezes ITS POLSKA.

Organizatorzy VII Polskiego Kongresu ITS położyli szczególny nacisk na kwestie systemów zarządzania ruchem na drogach krajowych, zastosowania ITS w transporcie publicznym, systemów zarządzania ruchem kolejowym i lotniczym, odcinkowego pomiaru prędkości, rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także na kwestię standaryzacji, aspektów prawnych, ekonomicznych i finansowych.

Podczas dwóch dni Kongresu wygłoszono 39 prezentacji, które podzielono na następujące bloki tematyczne:
•    Rola informatyki w ITS;
•    Systemy Zarządzania Ruchem
•    Technologie ITS – ochrona infrastruktury i środowiska naturalnego;
•    Wspólne Europejskie Niebo – nowe wyzwania dla zarządzania ruchem lotniczym;
•    Systemy zarządzania Ruchem Kolejowym;
•    Transport publiczny;
•    Standaryzacja rynku ITS;
•    Rozwiązania ITS zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD);
•    Modelowanie i systemy detekcji ruchu.

Dodatkowym punktem pierwszego dnia obrad było podpisanie przez Krzysztofa Króla oraz Marka Litwina porozumienia o współpracy pomiędzy Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji i ITS POLSKA.

Zwieńczeniem dnia była wieczorna gala wręczenia nagród w V edycji konkursu LIDER ITS. Organizatorami konkursu są ITS POLSKA oraz redakcja Przeglądu-ITS. Tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Sponsorem konkursu była firma Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., fundator stażu pracy dla laureata najlepszej pracy dyplomowej.

Jury konkursu w składzie mgr Piotr Krukowski, dr inż. Marek Litwin, prof. Jerzy Mikulski, dr inż. Izabella Mitraszewska, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla, prof. Wojciech Suchorzewski-przewodniczący Jury, prof. Wojciech Wawrzyński wyłoniło dwóch zwycięzców oraz czterech wyróżnionych. Finaliści konkursu odebrali statuetki i wyróżnienia z rąk Bartłomieja Bodio – przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. ITS oraz prof. Wojciecha Suchorzewskiego – Przewodniczącego Jury konkursu.

Laureaci V edycji Konkursu to:
Najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS:
•    Lider – WASKO Sp. Akcyjna za wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu w zakresie funkcji kluczowych, które obejmowało m. in. wdrożenie sterowania ruchem zapewniającego uprzywilejowanie tramwajów, uruchomienie Centrum Sterowania Ruchem i Transportem Publicznym oraz wdrożenie Dynamicznej Informacji Przystankowej;
•    Wyróżnienie – CAT Traffic, Sp. z o.o. za wykonanie Systemu Wspomagania zarządzania ruchem drogowym poprzez realizację usługi polegającej na dostarczaniu informacji o czasie przejazdu dla podróżujących po drodze nr 7 i 47.  System ten umożliwia przekazywanie i odbieranie przez Punkt Informacji Drogowej wiadomości przekazywanych za pośrednictwem urządzeń CB.

Najlepsze wdrożenie przez samorządy i instytucje:
•    Lider – ZDM Gliwice za rozbudowę Systemu Detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych – etap I. Zadanie polegało na wdrożeniu systemu automatyczno-dynamicznego sterowania ruchem na terenie Miasta Gliwice, w celu zwiększenia przepustowości kluczowych odcinków dróg miejskich, poprawy bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska, skrócenia czasu przejazdu oraz obniżenia kosztów transportu.
•    Wyróżnienie – GDDKiA za wdrożenie Systemu Wspomaganie zarządzania ruchem drogowym poprzez realizację usługi polegającej na dostarczeniu informacji o czasie przejazdu dla podróżujących po drodze krajowej nr 7 i 47 na odcinku Kraków – Myślenice – Rabka Zdrój – Nowy Targ – Zakopane,  który w znacznym stopniu poprawia warunki podróżowania przedmiotowym odcinkiem drogi, oraz  umożliwia zaplanowanie podróży przed wyruszeniem w drogę.

Najlepsza praca badawczo – rozwojowa
•    Wyróżnienie – dr inż. Zbigniew Marszałek za rozprawę doktorską pt.: ‘’Analiza właściwości metrologicznych układów do detekcji osi pojazdów z wykorzystaniem czujników indukcyjnych pętlowych’’. W rozprawie przedstawiono wyniki badań autora nad zastosowaniem czujników indukcyjnych pętlowych do detekcji osi pojazdów. Doświadczenia uzyskane podczas realizacji tej pracy pozwolą autorowi na zbudowanie kompletnego systemu automatycznej klasyfikacji pojazdów (AVC), przy użyciu czujników indukcyjnych pętlowych, który będzie miał zastosowanie w ITS.

Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej
•    Wyróżnienie – mgr inż. Paweł Buda za pracę magisterską pt.: ‘’Wpływ nowych zasad projektowania sygnalizacji świetlnej na efektywność koordynacji ciągów komunikacyjnych’’, w której podjęto próbę zbadania wpływu zmian przepisów dotyczących sygnalizacji świetlnej na efektywność koordynacji ciągów komunikacyjnych. Zbadano także, na których relacjach skrętnych można uzyskać poprawienie warunków bezpieczeństwa ruchu, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej przepustowości na relacjach głównych.

Szczególnym wydarzeniem wieczoru było uhonorowanie jubileuszu 20-lecia istnienia firmy APM. W uznaniu  dla długoletniej działalności Firmy i jej wkładu w rozwój ITS w Polsce, Prezes ITS POLSKA – Marek Litwin w imieniu Zarządu Stowarzyszenia przekazał na ręce Pawła Piwowarczyka – Wiceprezesa Zarządu spółki APM list gratulacyjny.

Drugiego dnia Kongresu odbyły się cztery sesje oraz trzecia edycja debaty przeprowadzonej we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną. W debacie uczestniczyli: Marek Cywiński (Kapsch Telematic Services Polska), Dariusz Dziadzio (Sejm RP), Marek Litwin (ITS POLSKA), Andrzej Maciejewski (GDDKiA), Łukasz Majchrzak (GITD), Wojciech Suchorzewski (Politechnika Warszawska).
Zakres tematyczny debaty obejmował takie zagadnienia jak:
•    Krajowy system zarządzania ruchem. Jakie są korzyści dla kierowców i zarządcy drogi? Czy da się go ujednolicić z istniejącymi rozwiązaniami? Jak zbudować system na zasadzie modułów (bez uzależniania się od jednej technologii i jednego producenta)? Ile potrwa budowa i jakie są potencjalne bariery? Porównanie z analogicznymi rozwiązaniami za granicą.
•    Miejskie rozwiązania ITS, np. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław. Jakie są przykłady optymalnych rozwiązań? Jakie są błędy w tych zastosowanych? Korzyści dla użytkowników. Potencjał rynku: jakie miasta będą inwestowały w ITS w perspektywie UE 2014-2020?
•    Pobór opłat za wjazd do miast. Kiedy będzie konieczny w Polsce, np. w Warszawie? Porównanie z przykładami ze świata, np. Londynem i Sztokholmem (tu mieszkańcy sami opowiedzieli się w referendum za opłatami po tym, jak zostały wprowadzone początkowo na próbę). Jakie są dostępne rozwiązania techniczne?
•    Odcinkowe pomiary prędkości. Czy i kiedy zaczną działać w Polsce? Czy sprawdzą się bardziej niż fotoradary? Czy kierowcy nie znajdą sposobów na obchodzenie kontroli? Jakie są dostępne rozwiązania?
•    Wielkość rynku ITS w ciągu najbliższych siedmiu lat. Biorąc pod uwagę systemy ogólnokrajowe rozwiązania miejskie w latach 2014-2020 wartość rynku ITS może sięgnąć 10 mld zł. Jak optymalnie wykorzystać te pieniądze?

Ostatnim punktem trwającego dwa dni Kongresu była dyskusja plenarna i podsumowanie Kongresu, które odbyły się pod przewodnictwem Komisji Wnioskowej.

Polski Kongres ITS 2014 został objęty patronatem czołowych instytucji związanych z rozwijaniem i wdrażaniem zaawansowanych technologii w transporcie. Grono to tworzyły: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sejmowa Komisja ds. Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ITS Europe (ERTICO), Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Prezydent M.St. Warszawy, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Prelegenci reprezentowali następujące podmioty: Stowarzyszenie ITS Polska, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sejm RP (Parlamentarny Zespół ds. ITS), Urząd M.St. Warszawy, Komisja Europejska, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Związek Powiatów Polskich, Kapsch, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, VARS Brno, Qumak, Neurosoft, PTV Group, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Instytut Kolejnictwa, Zakłady Automatyki KOMBUD Radom, Polskie Linie Kolejowe Lublin, Kolejowe Zakłady Automatyki w Lublinie, Kentkart, Politechnika Poznańska, AB-Micro, Trapeze, Dysten, Kapsch, Politechnika Śląska, APM, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Sprint, Vitronic, Uniwersytet Warszawski oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Diamentowym Sponsorem Kongresu była firma Kapsch (sponsor lunchu pierwszego dnia obrad). Sponsorami Złotymi finansującymi przerwy kawowe byli: Kentkart, Neurosoft oraz PTV Group. Do grona Sponsorów Srebrnych należeli: AB-Micro, APM, Barco, Dysten, HP, Qumak, Sprint, Trapeze i VARS Brno. Torby kongresowe, smycze oraz identyfikatory sponsorowała PKP Informatyka. Partnerem Kongresu była Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP/PANSA).

Wśród partnerów medialnych znaleźli się: Dziennik Gazeta Prawna, Przegląd ITS, Arcana Gis, edroga.pl, etransport.pl, RadioTech, prtl.pl, e-myto, Infrastruktura Transportu, Magazyn Autostrady, Polskie Drogi oraz Transport i Komunikacja.

Organizatorem sześciu dotychczasowych edycji Polskiego Kongresu ITS było Stowarzyszenie ITS Polska, członek ITS Europe – ERTICO. Obsługę organizacyjną zapewniało Net Solutions Sp. z o.o.

Podsumowanie z sesji Komisji Europejskiej dotyczącej programów horyzontalnych

W dniu 27 maja 2014 r. w Warszawie odbyła się Sesja Komisji Europejskiej dotycząca programów horyzontalnych, organizowana przy POLSKIM KONGRESIE ITS 2014. Sesja adresowana była przede wszystkim do przedstawicieli polskich firm, uczelni i samorządów, którzy chcieli skonsultować konkretne pomysły na ubieganie się o środki z programów horyzontalnych.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, we współpracy z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Mobilności i Transportu oraz stowarzyszeniem ITS POLSKA.

Sesję prowadzili: Filip Skawiński z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, Marek Litwin – prezes ITS POLSKA, poseł Bartłomiej Bodio z sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Paweł Stelmaszczyk, specjalny wysłannik Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Mobilności i Transportu, odpowiedzialny za projekty transportowe w Polsce w ramach instrumentu Łącząc Europę, który w praktyczny sposób wyjaśnił możliwości korzystania z CEF.

Tematy poruszane podczas spotkania obejmowały przede wszystkim zagadnienia dotyczące wytycznch TEN-T i Connecting Europe Facility,  możliwości dofinansowania projektów ITS, wsparcia dla innowacyjnych rozwiązań w transporcie, a także procedur naboru i ewaluacji projektów oraz wymogów formalnych dla projektów.

Fotorelacja – zobacz

O CEF:
Instrument „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) to nowy fundusz, przeznaczony na realizację projektów dotyczących rozwoju, budowy lub modernizacji istniejącej infrastruktury, w dziedzinie transportu, energetyki i telekomunikacji. Do roku 2016 Polska może wykorzystać z tego źródła ok. 4,4 miliarda EUR.

Zarys programu spotkania:
14:30 – rejestracja
15:00 – 18:00 sesja dot. programów horyzontalnych
1.    Wytyczne TEN-T i Connecting Europe Facility (CEF) jako nowe instrumenty polityki transportowej UE i dofinansowania projektów w ramach rozwoju europejskiej infrastruktury transportowej (Pawel Stelmaszczyk, Dyrekcja Generalna ds. Transportu i Mobilności)

a.    Europejska Siec Transportowa (wg Wytycznych TEN-T)
i.    Ramy prawne (rozporządzenie TEN-T z grudnia 2013 r.)
ii.    Koncepcja cieci bazowej i uzupełniającej
iii.    Podejście „korytarzowe”
2.    CEF jako dedykowany instrument wsparcia projektów transportowych w UE na lata 2014-2020 (Pawel Stelmaszczyk, Dyrekcja Generalna ds. Transportu i Mobilności)

a.    Główne obszary wsparcia
b.    Wymogi formalne dla projektów
i.    Pojęcia multimodalności, trans-graniczności i „europejskiej wartości dodanej”
c.    Środki zarezerwowane dla krajów członkowskich-beneficjentów Funduszu Spójności w ramach CEF (10 bn €)
d.    Procedura naboru i ewaluacji projektów
e.    Działania „horyzontalne” i wsparcie dla innowacyjnych rozwiązań w transporcie
f.    Możliwości dofinansowania projektów ITS (kryteria, planowane kwoty, etc.)
3.    Dyskusja (wszyscy uczestnicy)

Narodziny KASI – Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS.

Ukonstytuował się komitet ds. Architektury i Standaryzacji ITS (w skrócie KASI) – kolegialny organ o charakterze stałym rozpoczął pracę przy Zarządzie Stowarzyszenia ITS POLSKA. Przewodniczącym Komitetu został dr Tomasz Kamiński – kierownik Centrum Zarządzania i Telematyki Transportu w Instytucie Transportu Samochodowego. Komitet ukonstytuował się formalnie dnia 22 maja 2014r., poprzez przyjęcie uchwały nr 1 przez Zarząd Stowarzyszenia.

KASI powstał w rezultacie dotychczasowej współpracy firm i organizacji członkowskich działających w ramach Stowarzyszenia ITS Polska.  Podstawowym celem działania komitetu jest doprowadzenie do ustanowienia i przestrzegania standardów na rynku Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) w Polsce. KASI będzie stanowił platformę wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami tego dynamicznie rozwijającego się rynku. W ramach swojej działalności komitet będzie koordynował działania w zakresie standaryzacji oraz współpracował z instytucjami zajmującymi się badaniami oraz certyfikacją urządzeń i oprogramowania.

„Ta niezwykle cenna inicjatywa cieszy szczególnie dlatego, że jest odpowiedzią na wielokrotnie sygnalizowaną przez przedstawicieli sektora publicznego potrzebę dialogu z przedsiębiorcami w szczególności w zakresie ustanawiania zasad i standardów dla wdrażanych rozwiązań ITS z zachowaniem zasad PzP. KASI jest jednocześnie pierwszym komitetem w naszym Stowarzyszeniu. Fakt jego założenia wprowadza ITS POLSKA w nową fazę działania organizacji. Pragnę zadeklarować pełne wsparcie dla działalność Komitetu KASI” – mówi Marek Litwin – prezes Stowarzyszenia ITS POLSKA.

Działalność komitetu, polegającą na transferze wiedzy zagregowanej wewnątrz firm, instytucji naukowo- badawczych i  indywidualnych członków stowarzyszenia, swoją wiedzą, autorytetem i co najważniejsze piórem, wspierać będą: prof. Wojciech Suchorzewski (Przewodniczący Rady Programowej Polskiego Kongresu ITS) i prof. Ryszard Krystek (podsekretarz stanu w Min. Infrastruktury w latach 2004-2005)

KASI jest otwarty na aktywną współpracę innych członków stowarzyszenia.

Idea Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS  powstała w wyniku spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie ITS Polska w pierwszym kwartale 2014 roku. Inicjatorami byli reprezentanci:
– Instytutu Transportu Samochodowego;
– Kapsch Trafficom  Sp. z o.o.;
– SAS Institute Polska;
– Siemens Sp. z o.o.;
– Sprint S.A.;
– Neurosoft Sp. z o.o.;
– Vitronic A.G.;
– 3M.

Do statutowych celów KASI należą m.in.:
– Prowadzenie otwartego dialogu pomiędzy biznesem oraz administracją;
– Inicjowanie, opiniowanie i konsultowanie dokumentów standaryzacyjnych;
– Podnoszenie jakości rozwiązań ITS poprzez promowanie wysokich standardów jakościowych, dotyczących wymagań użytkowników;              
– Edukowanie uczestników rynku w zakresie standaryzacji.

Seminarium ITS POLSKA i KLIRBudowa systemów ITS w Polsce – ich zaawansowanie

Szanowni Członkowie,
W imieniu ITS POLSKA i KLIR serdecznie zapraszamy członków do zgłaszania tematu swojego wystąpienia do programu seminarium nt. „Budowa systemów ITS w Polsce – ich zaawansowanie” zaplanowanego podczas Targów Traffic Expo na dzień 15 maja 2014 r. w godz. 12:00 – 15:30 w Kielcach. Informujemy, że seminarium odbywać się będzie w Sali C na 65 osób na terenie Targów Kieleckich, Zakładowa 1, Kielce.

Informujemy, że udział z prezentacją jest bezpłatny a na Państwa zgłoszenia tematu i mówcy czekamy do jutra (piątek – 9 maja) do końca dnia na adres sekretariat@itspolska.pl.

Poniżej informacje organizacyjne:
1.    Każdy z mówców ma 15 minut na swoje wystąpienie.
2.    Prezentacja ma mieć charakter merytoryczny jak przy wszystkich innych projektach seminaryjnych naszych Stowarzyszeń. Nie akceptowalne jest wystąpienie typowo reklamowe.
3.    Przyjmowane będą jedynie prezentacje na przygotowanym przez organizatorów  szablonie slajdu seminaryjnego, gdzie jest miejsce na stronie tytułowej na logo firmy. Inne formaty slajdów nie zostaną dopuszczone do wygłoszenia.4.    Gotową prezentację należy przesłać na adres sekretariat@itspolska.pl do dnia 14 maja br. Istnieje możliwość w dniu seminarium na podmianę pliku na aktualną wersję na 30 minut przed rozpoczęciem seminarium.
5.    Sugerujemy aby mieć zgarną prezentację na nośniku.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto