Śniadanie biznesowe z Joanną Lech, Dyrektor CUPT, 28 kwietnia 2023 r., Warszawa

Organizator: Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA dziękuje członkom za udział w śniadaniu biznesowym, którego gościem była Pani Joanna Lech, Dyrektor Centrum Unijnych Systemów Transportowych oraz Pan Paweł Engel, Dyrektor Departamentu Analiz i Transportu CUPT. Spotkanie odbyło się 28 kwietnia 2023 r. (piątek) w godz. 09:00-11:00 w hotelu Mercure Warszawa Centrum (ul. Złota 48/54) w Warszawie.

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci najwyższego szczebla z firm zrzeszonych w ITS POLSKA: Sprint, Kapsch Telematic Services, Neurosoft oraz Swarco Poland.

Tematyka spotkania obejmowała takie zagadnienia jak środki finansowe na inwestycje infrastrukturalne, a w szczególności projekty ITS, planowane działania CUPT w zakresie wspierania rozwoju rozwiązań ITS w Polsce. Równocześnie podczas spotkania mieliśmy możliwość poinformowania Gości o oczekiwaniach branży ITS, możliwościach firm i perspektywach rozwoju systemów ITS w Polsce. 

Ustalono również aby w czerwcu zorganizować spotkanie z udziałem przedstawicieli CUPT oraz działającego w ramach stowarzyszenia Komitetu ds. Architektury oraz Standaryzacji ITS – KASI. Celem spotkania jest przedstawienie wypracowanego przez komitet Kodeksu Dobrych Praktyk efektywnego wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych, aby uzgodnione w ramach komitetu dobre praktyki mogły być dalej propagowane i wykorzystywane podczas realizacji kolejnych projektów ITS.

Program śniadania:

  • 08:45 – Rejestracja, śniadanie
  • 09:00 – Oficjalne powitanie i wprowadzenie – Marek Litwin, Prezes Zarządu ITS POLSKA
  • 09:05 – Słowo wstępne – Joanna Lech, Dyrektor CUPT
  • 09:10 – Dyskusja 
  • 11:00 – Zakończenie śniadania

O gościu: Joanna Lech – od dnia 26 marca 2019 r. Joanna Lech pełni funkcję p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, a także Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,  z tytułem magistra administracji  i socjologii.  W warszawskiej Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Prawo Europejskie”. Obowiązki dyrektora CUPT pełni od marca 2019. Od 2014 r. w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w tym m.in. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Organizacyjno-Administracyjnego odpowiadała za Pomoc Techniczną POIiŚ, systemy zarządzania- zarządzanie procesowe, normy ISO 9001 i 17025, zarządzanie zasobami ludzkimi i zarządzanie projektami. W latach 2018-2019 na stanowisku Dyrektora Generalnego GDDKiA odpowiadała za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania instytucji poprzez nadzorowanie procesów administracyjnych, IT, planowania, finansowo-księgowych, kontroli zarządczej, zarządzanie projektami usprawniającymi funkcjonowanie instytucji, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto