Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchu m. st. Warszawy

Zakończyło się dwudniowe seminarium nt. „Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy” odbywające się w dniach 14-15 stycznia 2010 r.
Pierwszego dnia w Hotelu 500 nad Zalewem Zegrzyńskim zaproszeni mówcy przedstawili szerokiemu gronu historię zarządzania ruchem w Warszawie, zarządzanie ruchem w strategii rozwoju systemu transportowego, opis systemu warszawskiego, perspektywy użytkownika systemu, studium wykonalności – zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu, koncepcję rozwoju systemu zarządzania ruchem w Warszawie, pozyskiwanie środków na finansowanie systemów zarządzania ruchem z funduszy Unii Europejskiej, strategię sterowania systemem zarządzania ruchem, otwarte protokoły i rozwiązania w systemie zarządzania ruchem, światłowody – nowa wizja medium komunikacyjnego, podstawowe wymagania dla sieci łączności do systemów sterowania ruchem, bezpieczeństwo gromadzonych i przekazywanych danych, znaki zmiennej treści w aspekcie ITS, oraz system oświetlenia miasta zgodnie z normą PN-EN13201 – zapewniający bardziej płynny ruch i zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ulic.

Drugi dzień pozwolił poznać praktyczne aspekty wdrożenia systemu w warszawskim Centrum Zarządzania Ruchem.

Z dużą satysfakcją organizatorzy odnotowali wysoką frekwencję i duże zainteresowanie tematyką seminarium, co możemy uważać za ogromny sukces. W spotkaniu uczestniczyło blisko 140 reprezentantów – przedstawicieli sektora usług 44%, instytucji samorządowych 38%, organizacji 9%,  uczelni 8% oraz prasy 1%.

Poniżej prezentujemy strukturę uczestników seminarium wg miast.

Organizatorem seminarium było Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wespół z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie. Partnerami seminarium zostali: Siemens (partner platynowy, gospodarz wieczoru), Alcatel-Lucent (partner diamentowy, gospodarz lunchu) oraz APM (partner złoty, gospodarz przerwy kawowej). Partnerem medialnym był „Przegląd ITS” oraz portal www.e-myto.pl.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto