Podsumowanie 15. edycji POLSKIEGO KONGRESU ITS 9-10 października 2023 r., Warszawa

Szanowni Państwo,

w imieniu Organizatora, Stowarzyszenia ITS POLSKA, serdecznie dziękujemy za Państwa udział w XV, jubileuszowym POLSKIM KONGRESIE ITS, który odbył się w dniach 9-10 października 2023 r. w hotelu „Mercure Warszawa Centrum” w Warszawie. Podczas dwóch dni obrad ponad 240 osób wzięło udział w kongresie i warto zaznaczyć, że 61% stanowili reprezentanci sektora publicznego, których udział jest bezpłatny, 34% to uczestnicy z firm oraz 8% stanowili pracownicy z uczelni i instytucji. 

POLSKI KONGRES ITS jest największym wydarzeniem dla firm sektora ITS w Polsce. Od 15. lat jest miejscem pozyskiwania nowej wiedzy, wymiany poglądów, inspiracji i nawiązywania relacji biznesowych. W 14. dotychczasowych edycjach uczestniczyło blisko 4000 przedsiębiorców i ekspertów z Polski, krajów europejskich, azjatyckich, Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz liczne grono przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytucji otoczenia biznesu i świata nauki.

Fotorelacja – zobacz

W ramach tegorocznej edycji kongresu odbyły się 3 sesje: „Technologie ITS w transporcie miejskim”, „Innowacje i modelowanie ITS”, „Sztuczna inteligencja i chmura cyfrowa” oraz 5 paneli dyskusyjnych: „SmartCity Lab: Nauka-Biznes-Samorząd”, „Jak poprawić mobilność w miastach?”, „Dobre praktyki i wyzwania wdrożeń ITS”, „Vertiport elementem infrastruktury transportu multimodalnego Smart City”, „Dostępność w transporcie od strony zarządców i użytkowników”. Podziękowania dla wszystkich Prelegentów, którzy poprzez wystąpienia dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami.

Program – pobierz

Prezentacje – pobierz

Zapraszamy do przeczytania listu, który otrzymaliśmy od Pana Ministra Infrastruktury, Andrzeja Adamczyka – zobacz

W dniu 9 października 2023 r., podczas 15. edycji Polskiego Kongresu ITS odbył się finał XIII edycji konkursu LIDER ITS im. Profesora Wojciecha Suchorzewskiego pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury. Przyznawaną po raz trzynasty statuetką LIDER ITS im. Profesora Wojciecha Suchorzewskiego, w roku 2023 nagrodzono projekty i zadania zrealizowane w 2022 roku w trzech z czterech kategorii:

  • najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
  • najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,
  • najlepsza praca naukowo-badawcza,
  • najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Głównym celem konkursu LIDER ITS im. Profesora Wojciecha Suchorzewskiego jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Jury konkursu w składzie: prof. Mirosław Siergiejczyk – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, prof. Tomasz Kamiński, prof. IBDiM, dr inż. Marek Litwin, prof. Jacek Oskarbski, profesor Politechniki Gdańskiej, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło następujących laureatów poszczególnych kategorii tematycznych.

  • Kategoria „Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS”:

YUNEX Sp. z o. o. za „Współpracujący inteligentny system transportowy C-ITS”.

  • Kategoria „Najlepsze wdrożenie zrealizowane przez sektor publiczny”:

MIEJSKI ZARZĄD ULICI MOSTÓW W TYCHACH za „Inteligentny system zarządzania i sterowania ruchem” w Tychach”.

  • Kategoria „Najlepsza praca naukowo-badawcza”:

Zespół Autorów Andrzej Czyżewski i Andrzej Sroczyński z Politechniki Gdańskiej za „INZNAK – Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X”.

  • Wyróżnienie w konkursie LIDER ITS 2023 w kategorii „Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS”:

firma SNARTO Sp. z o. o. za „SNARTO ITS – rozwiązanie w postaci silnika sztucznej inteligencji, którego głównym celem jest optymalizacja procesów transportowych”.

Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich Sponsorów, Patronów i Partnerów, którzy wsparli nasze działania i przyczynili się do sukcesu POLSKIEGO KONGRESU ITS, który organizowany jest po raz 15. Z niektórymi z Państwa znamy się od początku istnienia Stowarzyszenia ITS POLSKA, spotykamy się rokrocznie i wspólnie tworzymy środowisko szerzące wiedzę i nowości o bezpiecznym transporcie, które można implementować na drogach miejskich i krajowych.

Podziękowania składamy wszystkim sponsorom, bez których bezpłatny udział przedstawicieli instytucji publicznych nie byłby możliwy: Hikvision Poland jako sponsorowi diamentowemu i gospodarzowi lunchu. Image Sensing Systems, Integrated Solutions, Swarco Poland jako sponsorom złotym i gospodarzom przerw kawowych oraz Advantech Poland, APM PRO, Sprint, Neurosoft jako sponsorom srebrnym

Przez dwa dni kongresu na uczestników czekała strefa wystawowa, gdzie mogli bezpośrednio porozmawiać z firmami nt. prezentowanych produktów lub rozwiązań. Swoje standy zaplanowali: HikVision Poland, Integrated Solutions, Image Sensing Systems, Advantech Poland, Sprint, APM PRO, Neurosoft, ZIR ELDRO, Elmark Automatyka oraz Solix Digital Signage Systems.

Słowa podziękowania kierujemy pod adresem naszych Patronów Honorowych: europejskiej organizacji ERTICO / ITS Nationals, Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Związku Powiatów Polskich, Konwentu Zarządu Dróg Wojewódzkich, Związku Miast Polskich, Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Drogownictwa; 13. Marszałków Województw: Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Lubuskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Opolskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Pomorskiego, Świętokrzyskiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego; 12. Prezydentów Miast: Białegostoku, Gdańska, Katowic, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Torunia, Warszawy, Zielonej Góry; Partnerów PKITS: SmartCity Lab Chełm, Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU”, Polskiego Klubu Lotniczego, Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu KLIR oraz Polskiego Kongresu Drogowego oraz Partnerom medialnym, czyli portalom branżowym: brd24.pl, Konferencjespecjalistyczne.pl, edroga.pl jak i Magazynowi Autostrady oraz Drogi Publiczne.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia ITS POLSKA, Marek Litwin

Więcej informacji: https://pkits.pl/

Spotkanie biznesowe ITS Polska i Chinese International Economic Cooperation Association (CIECA), Taiwan

W poniedziałek 19.06.2023 r. w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie (IBDiM) odbyło się spotkanie biznesowe ITS Polska z Chinese International Economic Cooperation Association (CIECA), Taiwan.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia ITS Polska, IBDiM oraz przedstawiciele firm biorących udział w misji gospodarczej Tajwanu.

Uczestników spotkania przywitał dr inż. M. Litwin, prezes zarządu Stowarzyszenia ITS Polska oraz dr Agnieszka Łukasiewicz z ramienia IBDiM.
W imieniu delegacji Tajwanu głos zabrała pani Chel Yun-Chi Wang, wiceprzewodnicząca stowarzyszenia Taiwan Green Energy Association.

Podczas spotkania dyskutowano na temat zagadnień poświęconych zastosowaniom nowych technologii w sektorze transportu, energii i ochrony środowiska naturalnego.

Dodatkowo zostały omówione możliwości współpracy z nowo utworzonym laboratorium badawczo-rozwojowym SmartCity Lab w Chełmie.

Obecna na spotkaniu delegacja Smart City Summit and Expo (https://en.smartcity.org.tw/) pod przewodnictwem pana Davida Chen z Taiwan Smart City Solutions Alliance (TSSA), przekazała oficjalne zaproszenie do uczestnictwa w nadchodzącym wydarzeniu Smart City Summit and Expo 2024 prezesowi ITS Polska, dr. Markowi Litwinowi.

Spotkanie zakończyła seria spotkań networkingowych B2B.

Tegoroczne spotkanie biznesowe jest kontynuacją współpracy między ITS Polska i ITS Taiwan. Oficjalna ceremonia podpisania listu intencyjnego o współpracy pomiędzy ITS Polska i ITS Taiwan odbyła się 18.10.2021 r. podczas XIII Polskiego Kongresu ITS w Warszawie. List intencyjny został podpisany przez reprezentantów: dr. Marka Litwina, prezesa ITS Polska i pana Shih Yi-Fang, prezesa ITS Taiwan w obecności pana Bob Loong-Jin Chen, ambasadora Tajwanu w Polsce oraz śp. prof. Wojciecha Suchorzewskiego, przewodniczącego Rady Programowej ITS Polska.

Zainteresowani uczestnictwem w misji, w ramach wydarzeń 2024 Smart City Summit & Expo proszeni są o kontakt z biurem ITS Polska, sekretariat@itspolska.pl .

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto