Wyniki VII edycji konkursu LIDER ITS 2016!

Jury konkursu wytypowało najlepsze prace nadesłane na konkurs LIDER ITS 2016. Rozdanie nagród miało miejsce pierwszego dnia IX Polskiego Kongresu ITS. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Nagrodę w tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsza praca dyplomowa ufundowała firma Neurosoft.

Tegoroczna edycja konkursu LIDER ITS 2016 realizowana jest już po raz siódmy. Jak co roku nadesłane prace zostały ocenione jeszcze przed rozpoczęciem Kongresu. Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, dr inż. Tomasz Kamiński, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło 3 zwycięzców poszczególnych kategorii tematycznych oraz 4 wyróżnionych. Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu:

Najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS:
LIDER ITS 2016: Sprint S.A.
Jury konkursu przyznało statuetkę LIDER ITS 2016 firmie Sprint S.A. za projekt i realizację wielofunkcyjnego systemu ITS w Łodzi.

Wyróżnienie: Videoradar Sp. z o.o.
za innowacyjny przyrząd INTEGRA 3D, umożliwiający automatyczną kontrolę ruchu drogowego, w tym rejestrację wykroczeń.

Wyróżnienie: Qumak S.A.
za realizację Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Najlepsze wdrożenie przez samorządy i instytucje:
LIDER ITS 2016: Urząd Miasta Olsztyna
Jury przyznało statuetkę LIDER ITS 2016 Urzędowi Miasta Olsztyna za wdrożenie rozwiązań ITS w realizacji Zintegrowanego Systemu Transportu Zbiorowego.

Wyróżnienie: Gmina Miasto Rzeszów
Wyróżnienie przyznano Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego

Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej:
LIDER ITS 2016: inż. Aleksandra Marcinkowska
Jury przyznało statuetkę LIDER ITS 2016 pani Aleksandrze Marcinkowskiej za pracę dyplomową „Zastosowanie technologii RFID w pojazdach uprzywilejowanych w sterowaniu ruchem”

Wyróżnienie: mgr inż. Przemysław Nowak
Pan mgr inż. Przemysław Nowak otrzymał wyróżnienie za magisterska pracę dyplomową „Identyfikacja struktury i obciążeń pojazdów z wykorzystaniem stacji preselekcji wagowej pojazdów”.

Powstał Kodeks Dobrych Praktyk (cz. III) – ITS jako narzędzie realizacji celów polityki zrównoważonej mobilności

Trzecia część Kodeksu Dobrych Praktyk została opracowana przez Komitet ds. Architektury i Standaryzacji ITS (KASI), działający przy Stowarzyszeniu ITS POLSKA. Przewodniczącym Komitetu jest dr inż. Tomasz Kamiński – kierownik Centrum Telematyki Transportu Instytutu Transportu Samochodowego.

Opracowanie to stanowi trzeci z serii dokumentów poświęconych efektywnemu wdrażaniu Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce. Kodeks został opracowany przez wiodące instytucje naukowo-badawcze oraz liderów rynku ITS, wdrażających systemy ITS w naszym kraju, działających w ramach Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS.

W pierwszej edycji Kodeksu Dobrych Praktyk opisano efektywne wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych, a przede wszystkim zalety zastosowania systemów ITS, a także poszczególne etapy budowy systemu. Kodeks zawiera praktyczne uwagi i podpowiedzi wynikające z wieloletnich doświadczeń instytucji biorących bezpośredni udział we wdrożeniach. Druga edycja Kodeksu Dobrych Praktyk stanowi rozwinięcie i uzupełnienie zagadnień opisanych w części pierwszej. Rozszerzono opis funkcjonalności i struktury systemów miejskich. Omówiono pokrótce wszystkie istotne elementy występujące we współczesnych miejskich systemach ITS.

Niniejszy dokument, III część Kodeksu Dobrych Praktyk, stanowi syntetyczne opracowanie, w którym zebrano najważniejsze fragmenty krajowych i unijnych dokumentów związanych z wdrażaniem systemów ITS i wspieraniem polityki zrównoważonej mobilności na terenach miejskich. Liczne odniesienia, w treści dokumentów, do zastosowania systemów IT, jako narzędzi do realizacji celów polityki zrównoważonej mobilności mogą stanowić podstawę do prac nad miejskimi politykami mobilności, jak również nad wnioskami projektowymi o dofinansowanie tego typu rozwiązań.

Kodeks Dobrych Praktyk (cz. III) – pobierz

Powstała II część Kodeksu Dobrych Praktyk pt. „Wdrażanie miejskich systemów ITS” uzupełnienie Kodeksu Dobrych Praktyk nt. efektywnego wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych (cz. I)

Zapraszamy do zapoznania się z II częścią Kodeksu Dobrych Praktyk stanowiącego syntetyczny zbiór informacji wynikających z doświadczeń, wiodących instytucji naukowo-badawczych oraz wykonawców wdrażających systemy ITS w naszym kraju, działających w ramach Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS przy Stowarzyszeniu ITS Polska (KASI). Jest on rozwinięciem i uzupełnieniem dokumentu przedstawionego na Polskim Kongresie ITS w 2015 roku, rozszerzającym opis funkcjonalności i struktury systemów miejskich. W dokumencie omówiono pokrótce wszystkie istotne elementy występujące we współczesnych miejskich systemach ITS.

Wdrażając systemy ITS należy liczyć się z koniecznością uwzględnienia pożądanych funkcjonalności i dostosowania struktury systemu oraz doboru podsystemów, przy uwzględnieniu warunków lokalnych i specyfiki miasta. Projektując Centrum Zarządzania Ruchem należy mieć świadomość różnic między sterowaniem, a zarządzaniem. Drugie z tych pojęć ma szersze znaczenie i nie ogranicza się do prostych czynności związanych z procesem synchronizacji i sterowania realizowanego w poszczególnych systemach ITS. Zarządzanie powinno uwzględniać politykę transportową miasta, w tym zasadę (przyjętej często przez miasto) zrównoważonej mobilności poprzez zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego i skrócenie czasu przejazdu pojazdów transportu publicznego. Powinno też obejmować wspomaganie administrowania transportem zbiorowym, zarządzanie infrastrukturą drogową, czyli obejmować szereg procesów realizowanych w ramach ogólnie pojętego zarządzania transportem w mieście. Mówiąc o „Inteligentnych Systemach Transportowych” należy pamiętać, że sposób ich działania wynika z zaprogramowanych norm i zasad, modyfikowanych w trakcie działania przez operatorów. Dzięki procesom kognitywnym (poznawczym), zarówno sam system pozyskuje informacje o sytuacji drogowej, dostosowując swoje działanie do aktualnych warunków drogowych, ale również operatorzy mogą na bieżąco zmieniać jego parametry obserwując krótko- i długookresowe zmiany na drodze. Pozwala to w sposób optymalny, w danych warunkach, wykorzystać możliwości systemów ITS. 

Kodeks Dobrych Praktyk cz. I (2015 r.) – pobierz
Kodeks Dobrych Praktyk cz. II (2016 r.) – pobierz

Podsumowanie z IX POLSKIEGO KONGRESU ITS

Fotorelacja – zobaczZakończył się IX POLSKI KONGRES ITS (PKITS), w imprezie zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA wzięło udział ponad 300 osób – reprezentantów  firm związanych z Inteligentnymi Systemami Transportowymi, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej z całej Polski. Wśród uczestników Kongresu ponad 40 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego.vTegoroczna dziewiąta edycja Kongresu odbyła się w dniach 16-17 maja 2016 r. w warszawskim Hotelu Novotel Centrum. Z roku na rok na Kongresie przybywa nie tylko uczestników, ale również prezentacji i poruszanych tematów. Rośnie nie tylko liczba zagadnień związanych z transportem samochodowym, w tym roku bardzo dużo uwagi poświęcono również tematyce związanej ze standaryzacją rynku ITS.

Polski Kongres ITS od lat stanowi miejsce spotkań ekspertów, jest też szansą na szerszą prezentację prac naukowych i badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie w praktyce.

”Jestem przekonany, że 9 już edycja Polskiego Kongresu ITS, podobnie jak poprzednie, okaże się sukcesem i przyczyni się do dalszego rozwoju polskiej branży ITS i pobudzenia innowacyjności. Żyjemy obecnie w bardzo ciekawym czasie, można powiedzieć w okresie przejściowym, w okresie, w którym codzienne wykorzystywanie najnowszych osiągnięć technologicznych nie jest już niczym wyjątkowym. Coraz widoczniejszym trendem jest automatyzacja i autonomizacja środków transportu i transportu jako takiego, coraz powszechniejsze staje się wykorzystanie systemów kooperatywnych tzw. C-ITS oraz technologii mobilnych. Jestem przekonany, że tylko wspólnie można sprostać tym wyzwaniom, tj. administracja, przemysł i sektor badawczo-rozwojowy” – mówił podczas uroczystego otwarcia Kongresu Piotr Stomma – wiceminister infrastruktury i budownictwa.

Organizatorzy IX Polskiego Kongresu ITS położyli szczególny nacisk na kwestie związane z zastosowaniem rozwiązań ITS, z naciskiem na systemy zarządzania ruchem oraz technologie stosowane w transporcie publicznym. Poruszono także tematykę z zakresu pobór opłat na drogach, systemów zarządzania ruchem kolejowym, systemów parkingowych, a także na kwestię standaryzacji, aspektów prawnych, ekonomicznych i finansowych.

Podczas dwóch dni Kongresu odbyło się 36 prezentacji, które podzielono na następujące bloki tematyczne:
•    Systemy poboru opłat;
•    Bezprzewodowe systemy w transporcie kolejowym;
•    PIIT- Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji;
•    Systemy inne;
•    Systemy zarządzania ruchem;
•    Standaryzacja rynku ITS i ochrona danych osobowych.

Jak co roku, pierwszy dzień kongresu uświetniła wieczorna uroczystość połączona z wręczaniem nagród w konkursie LIDER ITS. Organizatorami konkursu są ITS POLSKA oraz redakcja Przeglądu-ITS. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Nagrodę w kategorii najlepsza praca dyplomowa ufundowała firma Neurosoft. Głównym założeniem konkursu jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, dr inż. Tomasz Kamiński, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło 3 zwycięzców poszczególnych kategorii tematycznych oraz 4 wyróżnionych. Laureaci konkursu odebrali statuetki i wyróżnienia z rąk Piotr Stommy – wiceministra infrastruktury i budownictwa.

Laureaci tegorocznej edycji Konkursu to:
Najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS:
LIDER ITS 2016: Sprint S.A.
Jury konkursu przyznało statuetkę LIDER ITS 2016 firmie  Sprint S.A. za projekt i realizację wielofunkcyjnego systemu ITS w Łodzi.

Wyróżnienie: Videoradar Sp. z o.o. 
za  innowacyjny przyrząd  INTEGRA 3D, umożliwiający automatyczną kontrolę ruchu drogowego,  w tym rejestrację wykroczeń.

Wyróżnienie: Qumak S.A.
za realizację Zintegrowanego  Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Najlepsze wdrożenie przez samorządy i instytucje:
LIDER ITS 2016: Urząd Miasta Olsztyna
Jury przyznało statuetkę LIDER ITS 2016 Urzędowi Miasta Olsztyna za  wdrożenie rozwiązań ITS  w realizacji Zintegrowanego Systemu Transportu Zbiorowego.

Wyróżnienie: Gmina Miasto Rzeszów
Wyróżnienie przyznano Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego

Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej:
LIDER ITS 2016: inż. Aleksandra Marcinkowska
Jury przyznało statuetkę LIDER ITS 2016 pani Aleksandrze Marcinkowskiej  za pracę dyplomową „Zastosowanie technologii RFID w pojazdach uprzywilejowanych w sterowaniu ruchem”

Wyróżnienie: mgr inż. Przemysław Nowak
Pan mgr inż. Przemysław Nowak otrzymał wyróżnienie za magisterska pracę dyplomową  „Identyfikacja struktury i obciążeń pojazdów z wykorzystaniem stacji preselekcji wagowej pojazdów”.

Drugiego dnia kongresu obyły się dwie sesje, dodatkowym punktem obrad była debata przeprowadzona we współpracy z Dziennikiem Gazeta Prawna. Moderatorem debaty był Konrad Majszyk z Dziennika Gazeta Prawna. W debacie uczestniczyli: Marek Cywiński (Kapsch Telematic Services Polska), Marek Litwin (ITS POLSKA), Szymon Puczyński (Centrum Unijnych Projektów Transportowych), prof. Wojciech Suchorzewski (Politechnika Warszawska), Paweł Szaciłło (Ministerstwo Rozwoju), Jarosław Waszkiewicz (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa). Poruszane podczas dyskusji tematy oscylowały wokół takich wątków jak: plany dotyczące KSZR, rozbudowa Systemu Poboru Opłat, finansowanie ITS w obecnej perspektywie, Partenstwo Publiczno Prywatne, badania i rozwój w programach 2014-2020.

Wśród gości i prelegentów VI POSLKIEGO KONGRESU ITS znaleźli się według kolejności wystąpień: Marek Litwin (ITS POLSKA), Piotr Stomma (MIiB), Jerzy Kwieciński (MR), Przemysław Gorgol (CUPT), Piotr Pryciński (NCBR), Andrzej MAciejewski (GDDKiA), Wojciech Suchorzewski (Rada Programowa), Johan Schoups (Viapass), Aneta Moreton (Kancelaria NeuroLex), Patricia Wrześniewski (T-Systems), Patryk Zakrzewski (ZDW Kraków), Cedric Besson (Egis Projects), Ewa Wolniewicz Warska (Kapsch), Jerzy Żanowski (Kapsch), Stanisław Gago (Instytut Kolejnictwa), Lucyna Bester (Instytut Kolejnictwa), Marcin Gołębiewski (Instytut Kolejnictwa), Marek Sumiła (Instytut Kolejnictwa), Paweł Gradowski (Instytut Kolejnictwa), Tomasz Polichnowski (PIIT), Michał Rogalski (PIIT), Jean Noël Marteau (Egis Projects), Dawid Brudny (APM PRO), Michał Żuchora (Vitronic), Tomasz Tupalski (MZD w Toruniu), Sławomir Daniek (Trax elektronik), Jakub Kozak (Axis Communications Poland), Karsten cFarland (PTV Group), Przemysław staśkowiak (Kapsch), Paweł Gora (Uniwersytet Warszawski), Rafał Kucharski (Politechnika Krakowska), Piotr Pęcherski (Sprint), Andrzej Krych (Politechnika Poznańska), David Montgomery (Siemens AG), Luke Normington (Siemens AG), Mariusz Kozłowski (Trapeze), Łukasz Stanisławski (Trapeze), Maarten Clement (TomTom), Tomasz Kamiński (Instytut Transportu Samochodowego), Mariusz Kołkowski (Sprint), Piotr Burnos (Akademia Górniczo Hutnicza), Janusz Gajda (Akademia Górniczo Hutnicza), Dariusz Obcowski (Siemens), Paweł Szmajda (Geopolis), Adam Ramza (Geopolis), Cezary Dołęga (Neurosoft), Leon Rizzi (INRIX), Valentin Magliano (Image Sensing Systems).

Patronat nad tegorocznym kongresem objęli: ERTICO ITS Europe, ITS Nationals, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Sejmowa Komisja Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Polska Akademia Nauk, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Górnośląski Związek Metropolitalny, Prezydenci Miast: st. Warszawy, Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Kielc, Łodzi, Olsztyna, Opola, Poznania, Rzeszowa,  Szczecina, Torunia, Wrocławia, Zabrza, Marszałkowie Województw: Mazowieckiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Kujawsko-Pomorskiego, Małopolskiego, Pomorskiego, Śląskiego, Zachodniopomorskiego.

Sponsorzy Kongresu to: EGIS (sponsor platynowy), KAPSCH (sponsor diamentowy), NEUROSOFT, PTV, SIEMENS, T-SYSTEMS (sponsorzy złoci), APM, ATEM, AXIS Communications Poland, GEOPOLIS, TRAPEZE, SPRINT, TRAX ELEKTRONIK VITRONIC, (sponsorzy srebrni), NEUROSOFT (sponsor smyczy i fundator nagrody w konkursie LIDER ITS).

Autor: Paulina Modelewska, Przegląd-ITS

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto