Śniadanie biznesowe członków ITS POLSKA Gość Honorowy: Tomasz Połeć, Główny Inspektor Transportu Drogowego

ITS POLSKA serdecznie zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w śniadaniu biznesowym, którego gościem będzie Tomasz Połeć, Główny Inspektor Transportu Drogowego. Spotkanie odbędzie się we wskazanym w późniejszym terminie dniu w godz. 9:00 – 11:00 w Hotelu Le Meridien Bristol w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście 42/44).

Podczas spotkania reprezentanci najwyższego szczebla z firm, instytucji i osoby indywidualne zrzeszeni w ITS POLSKA będą mieli wyjątkowa okazje do rozmowy odnośnie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych, zwalczania przestępstw gospodarczych dokonywanych w zakresie transportu drogowego z zadań wynikających z ujawniania za pomocą urządzeń rejestrujących naruszeń przepisów ruchu drogowego oraz kontroli i sankcjonowania niedopełnienia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych. Jak przy każdym śniadaniu będzie również możliwość zadawania pytań, wyjaśniania wątpliwości oraz składania ew. postulatów.

Program śniadania:
08:45 – Rejestracja, dania na ciepło
09:00 – Oficjalne powitanie i wprowadzenie – Marek Litwin, Prezes ITS POLSKA
09:05 – Słowo wstępne – Tomasz Połeć, Główny Inspektor Transportu Drogowego
09:15 – Dyskusja, dania zimne
11:00 – Zakończenie śniadania

Tomasz Połeć – całe swoje życie zawodowe związał z kwestiami szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W latach 1991- 1995 pracował w zespole nadzoru i koordynacji służby Komendy Wojewódzkiej Policji w Nowym Sączu. W  1995 roku rozpoczął służbę w Komendzie Głównej Policji, gdzie zajmował się prawnymi aspektami funkcjonowania Policji ruchu drogowego. W 2002 roku został oddelegowany do pełnienia zadań służbowych w Ministerstwie Infrastruktury. Jest organizatorem i współtwórcą Inspekcji Transportu Drogowego, wyspecjalizowanej służby powołanej do kontroli transportu drogowego. W latach 2002 – 2007 pełnił funkcję Zastępcy, a od 2007 r. Głównego Inspektora Transportu Drogowego. W roku 2010 Główny Inspektor Tomasz Połeć był jednym z pomysłodawców oraz inicjatorów opracowania i uchwalenia tzw. „ustawy fotoradarowej”, na mocy której Inspekcja Transportu Drogowego z dniem 1 lipca 2011 r. przejęła od Policji zarządzanie systemem stacjonarnych urządzeń rejestrujących (fotoradarów). Prywatnie Tomasz Połeć jest żonaty i ma dwoje dzieci. Jego pasją jest lotnictwo, lubi sportową jazdę samochodem.

Warunki udziału:
Koszt udziału dla członków stowarzyszenia: 284,56 PLN netto / 350,01 PLN brutto od osoby. Z uwagi na kameralny charakter spotkania decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona do 20).

Karta zgłoszenia – pobierz

W przypadku zainteresowania bardzo prosimy o odesłanie karty zgłoszenia na e-mail: sekretariat@itspolska.pl.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto