Śniadanie biznesowe – 11 marca 2024 r., Hotel Mercure Warszawa Centrum

Zaproszenie na śniadanie członków ITS POLSKA
Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA
Gość: Artur Czapiewski, Główny Inspektor Transportu Drogowego
11 marca 2024 r., Hotel Mercure Warszawa Centrum

Organizator: Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA zaprasza swoich członków do udziału w śniadaniu biznesowym, którego gościem będzie Pan Minister Artur Czapiewski, Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz Pan Rafał Rewoliński, Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego.

Spotkanie zaplanowane zostało na 11 marca 2024 r. (poniedziałek) w godz. 08:45-11:00 w sali konferencyjnej w hotelu Mercure Warszawa Centrum (ul. Złota 48/54) w Warszawie.

W spotkaniu wezmą udział reprezentanci najwyższego szczebla z firm, instytucji, a także osoby indywidualne zrzeszone w ITS POLSKA. Tematyka spotkania obejmowała takie zagadnienia jak wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i wzmacnianie uczciwej konkurencji w transporcie. Mamy nadzieję, że równocześnie podczas spotkania będziemy mieli możliwość poinformowania Gości o oczekiwaniach branży ITS, możliwościach firm i perspektywach rozwoju systemów ITS w Polsce.

Warunki udziału:

Koszt udziału dla członków stowarzyszenia: 450 PLN netto od osoby. Z uwagi na kameralny charakter spotkania decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona do 6). W przypadku zainteresowania bardzo prosimy o pilne odesłanie do dnia 01.03.2024 r. karty zgłoszenia na e-mail: ababel@itspolska.pl

Karta zgłoszenia – pobierz

Program śniadania:

08:45 – Rejestracja, śniadanie

09:00 – Oficjalne powitanie i wprowadzenie – Marek Litwin, Prezes Zarządu ITS POLSKA

09:05 – Słowo wstępne – Artur Czapiewski, Główny Inspektor Transportu Drogowego

09:10 – Dyskusja 

11:00 – Zakończenie śniadania

Artur Czapiewski jest ekspertem w dziedzinie krajowych i europejskich przepisów transportowych. Specjalizuje się w obszarze bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Wysoka specjalizacja oraz praktyczne doświadczenie zostały docenione na arenie międzynarodowej. W ramach prowadzonego projektu twinningowego, wspierał ministerstwo transportu Turcji w implementacji krajowych rozwiązań prawnych dotyczących przewozów ADR. Realizował też projekty szkoleniowe w Ukrainie i Chorwacji. Uczestniczył również w grupach roboczych w strukturach UE, jako przedstawiciel ITD. 

Doświadczenie i wiedzę związane z funkcjonowaniem oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi krajowych oraz międzynarodowych przewozów drogowych zdobywał, pokonując kolejne szczeble kariery zawodowej w sektorze serwisu ciężkich pojazdów użytkowych i transportu drogowego oraz od 2002 roku w Inspekcji Transportu Drogowego. Z instytucją jest związany od początku jej funkcjonowania. W 2002 r. ukończył I edycję szkolenia dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego wraz z kursem dla kadry szkoleniowej ITD. Po ukończonym kursie, pracę na stanowisku inspektora transportu drogowego rozpoczął w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Bydgoszczy, uczestnicząc równolegle w procesie szkolenia kolejnych 10 kursów szkoleniowych dla kandydatów na inspektorów ITD. W 2007 r. objął stanowisko Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego i do 2012 r. kierował WITD w Bydgoszczy. W kolejnych latach (2012-2016) pracował w strukturach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, m.in. jako Naczelnik Delegatury i Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych. 

W ostatnich latach zajmował stanowiska kierownicze m.in. w Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gdzie kierował Departamentem Transportu, nadzorując WORD oraz ośrodki szkolenia ADR. 

Artur Czapiewski jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku.

Podsumowanie ze spotkania projektowego SmartCity Lab 31 stycznia 2024 r., Chełm

31 stycznia 2024 r. w Urzędzie Miasta Chełm odbyło się spotkanie projektowe SmartCity Lab, nowej inicjatywy realizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA.

Spotkanie otworzył, witając licznie zgromadzonych uczestników, dr inż. Marek Litwin, prezes Stowarzyszenia ITS POLSKA oraz inicjator i dyrektor SmartCity Lab w Chełmie, a następnie spotkanie zaadresowała Pani Dorota Cieślik, wiceprezydent Miasta Chełm.

Miasto Chełm reprezentowane było przez kierownictwo kluczowych Departamentów Miasta, Spółek Miejskich oraz Policji i Straży Miejskiej. W spotkaniu uczestniczyli partnerzy projektu – firmy: A-STER, ELDRO, HIKVISION, iKOM, LENOVO oraz SWARCO. Dodatkowo w spotkaniu udział wzięli opiekunowie naukowi wraz ze studentami Katedry Informatyki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie oraz Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Spotkanie miało charakter projektowy, a jego celem było omówienie założeń trzech projektów związanych z Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego (BRD), C-ITS oraz budową Smart City Lab (SCL) i bezpieczeństwem sieci.

SmartCity Lab (SCL) jest inicjatywą dla rozwoju nowych technologii w Polsce. Poza domeną inteligentnego transportu, obejmuje także całą przestrzeń projektów z dziedziny tzw. Inteligentnego miasta, czyli szeroko pojętych technologii informatycznych i komunikacyjnych służąc zarówno miastom, jak i ich mieszkańcom. Laboratorium powstało w nowo wybudowanym Chełmskim Centrum Aktywności Gospodarczej i obejmuje środowisko testowe, podczas gdy środowiskiem produkcyjnym będzie obszar miasta Chełm i innych współpracujących w projekcie miast.

Przyjęto założenie, zgodnie z którym każdy projekt SCL będzie realizowany przez połączone środowisko przedstawicieli: nauki, sektora publicznego oraz firm technologicznych, współpracujących w ramach laboratorium SmartCity Lab, utrzymywanego i rozwijanego w tym właśnie celu.

Sektor publiczny, nauki i biznesu będzie rozwijał w Laboratorium innowacyjne technologie, takie jak m.in. inteligentny transport. SmartCity Lab jest pierwszą tego rodzaju inicjatywą dla rozwoju nowych technologii w Polsce.

Pierwszy projekt Smart City Lab będzie realizowany z Miastem Poznań, Politechniką Poznańską oraz firmą PTV Group – członkiem ITS POLSKA. Projekt będzie dotyczył budowy operacyjnego modelu planistycznego dla transportu publicznego w Poznaniu.

Kolejne trzy projekty SmartCity Lab, którym zostało poświęcone spotkanie projektowe, będą realizowane wspólnie z Miastem Chełm:

https://www.radiobonton.pl/artykul/15751,goscie-radia-bon-ton-dr-marek-litwin-prezes-its-polska-projekt-smartcity-lab-w-chelmie

Laboratorium miejskie zaprasza do współpracy wszystkie ośrodki badawczo- rozwojowe, firmy oraz sektor publiczny – mówi prezes ITS POLSKA i inicjator projektu SmartCity Lab w Chełmie dr inż. Marek Litwin – Założeniem jest bowiem, że każdy projekt będzie realizowany z udziałem tych trzech sektorów równocześnie.

Powstaje strona internetowa www.smartcitylab.pl, za pośrednictwem której możliwy będzie płynny przepływ informacji dotyczących projektów realizowanych w SCL. Strona jest obecnie w fazie testów i uzupełniania treści. Będzie ona także dostępna z poziomu strony internetowej Stowarzyszenia ITS POLSKA – www.itspolska.pl.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto