Wyniki konkursu LIDER ITS im. Profesora Wojciecha Suchorzewskiego 2023 – projekty zrealizowane w 2022 roku

W imieniu ITS POLSKA organizatora konkursu LIDER ITS im. Profesora Wojciecha Suchorzewskiego informujemy o wynikach oceny wniosków nadesłanych przez agendy rządowe i samorządy, uczelnie, dyplomantów, jednostki naukowo-badawcze i projektowe, stowarzyszenia oraz producentów i  usługodawców rozwiązań.

W dniu 9 października 2023 r. podczas 15 edycji Polskiego Kongresu ITS odbył się finał XIII edycji konkursu LIDER ITS im. Profesora Wojciecha Suchorzewskiego pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury. Przyznawaną po raz dwunasty statuetką LIDER ITS im. Profesora Wojciecha Suchorzewskiego 2023 nagrodzono projekty i zadania zrealizowane w 2022 roku w trzech z czterech kategorii:

•    najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,

•    najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,

•    najlepsza praca naukowo-badawcza,

•    najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Głównym celem konkursu LIDER ITS im. Profesora Wojciecha Suchorzewskiego jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Fotorelacja – zobacz

Jury konkursu w składzie: prof. Mirosław Siergiejczyk – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, prof. Tomasz Kamiński, prof. IBDiM, dr inż. Marek Litwin, prof. Jacek Oskarbski, profesor Politechniki Gdańskiej, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło następujących laureatów poszczególnych kategorii tematycznych.

  • Kategoria „Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS”. 

YUNEX Sp. z o.o za „Współpracujący inteligentny system transportowy C-ITS”.

  • Kategoria „Najlepsze wdrożenie zrealizowane przez sektor publiczny”. 

MIEJSKI ZARZĄD ULICI MOSTÓW W TYCHACH za „Inteligentny system zarządzania i sterowania ruchem” w Tychach

  • Kategoria „Najlepsza praca naukowo-badawcza”

Zespół Autorów Andrzej Czyżewski i Andrzej Sroczyński z Politechniki Gdańskiej za „INZNAK – Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X”.

  • Wyróżnienie w konkursie LIDER ITS 2023 w kategorii „Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS” 

firma SNARTO Sp. z o.o za „SNARTO ITS – rozwiązanie w postaci silnika sztucznej inteligencji, którego głównym celem jest optymalizacja procesów transportowych”.

Więcej aktualności dotyczących Lidera ITS znajdziesz tutaj.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto