Wyniki IV edycji konkursu Lider ITS 2013!

Jury konkursu wytypowało już najlepsze prace nadesłane na konkurs „LIDER ITS” 2013. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz wsparciem sponsorskim firmy HP. 

Laureaci i wyróżnieni tegorocznej edycji Konkursu to:


Najlepszy Produkt:
Lider ITS 2013NaviExpert
za projekt Community Traffic Online, który na podstawie zebranych danych pomaga budować model historycznych wzorców ruchu drogowego dla wszystkich dróg, a także natychmiastowo aktualizuje model bieżącej sytuacji drogowej uwzględniający wszelkie zmiany.

Wyróżnienie: Neurosoft
za moduł NeuroCar Dangerous Goods – wideoidentyfikacja tablic ADR, który umożliwia automatyczną identyfikację pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.


Najlepsze Wdrożenie:
Lider ITS 2013: Gmina Miasto Szczecin
za budowę Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie – etap I. W ramach wdrożonego systemu zrealizowano podsystemy: monitoringu, detekcji ruchu, informacji dla podróżnych, łączności, informacji mobilnych oraz dostosowano działanie sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach.  Wszystkie elementy systemu podłączono do zbudowanego Centrum Zarządzania Ruchem.

Wyróżnienie: Miasto Rybnik – Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku
za portal dla podróżnych ‘’Z Rybnika autobusem’’. Praktyczne działanie portalu polega na możliwości zaplanowania podróży. Po wykonaniu kilku prostych czynności podróżny otrzymuje wszystkie informacje o kursie autobusu wraz z przekazaniem informacji o trasie przejazdu na mapie, w tym jego rzeczywistej pozycji.

Najlepsza Praca Badawcza:
Wyróżnienie: Artur Ryguła

za pracę doktorską pt.: „Metoda wczesnego ostrzegania kierowcy w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Przedmiotem pracy była próba asocjacji wiedzy statystycznej, dotyczącej wypadków drogowych oraz biocybernetycznej interpretacji oddziaływania warunków środowiskowych na człowieka uczestniczącego aktywnie jako kierowca w ruchu drogowym.

Najlepsza Praca Dyplomowa:
Lider ITS 2013: Marcin Jeliński (Akademia Górniczo-Hutnicza)
za pracę magisterską pt.: „Internetowy transmiter danych pomiarowych”. Przedmiotem pracy było wykonanie urządzenia pełniącego funkcję internetowego transmitera danych pomiarowych. Urządzenie takie na stałe podłączone jest do sieci Internet oraz do systemu pomiaru parametrów ruchu drogowego Traffic-1.

Wyróżnienie: Karolina Krzykowska (Politechnika Warszawska)
za pracę magisterską pt.: ‘’Analiza możliwości wykorzystania systemu automatycznego zależnego dozorowania z rozgłaszaniem w ruchu lotniczym’’, w której podjęto próbę odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu automatyczne dozorowanie może rozwiązać problem niepełnego pokrycia radiolokacyjnego w Polsce oraz jakie są perspektywy i wymogi wdrożeniowe dla takiego systemu.

Wręczenie statuetek LIDER ITS, dyplomów oraz nagród odbyło w dniu 13 maja 2013 r. podczas VI Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych w Hotelu Marriott w Warszawie.Warto podkreślić, że zwycięzca konkursu w kategorii najlepsza praca dyplomowa otrzyma nagrodę w postaci laptopa, którą ufundowała firma HP – sponsor IV edycji konkursu LIDER ITS.

Tegoroczna edycja konkursu „Lider ITS” 2013 realizowana jest już po raz czwarty. Jak co roku nadesłane prace zostały ocenione jeszcze przed rozpoczęciem Kongresu. Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski , prof. Wojciech Wawrzyński, dr inż. Izabella Mitraszewska, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło 3 zwycięzców poszczególnych kategorii tematycznych oraz 4 wyróżnionych. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Zapraszamy także do udziału w przyszłorocznej już V edycji konkursu.

Podsumowanie z Targów Traffic-Expo w dniach 21-24 maja 2013 r., Kielce

21 maja br. rozpoczęła się dziewiętnasta edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA POLSKA. Targom towarzyszyły liczne mniejsze imprezy takie jak: Międzynarodowe Targi Infrastruktury TRAFFIC-EXPO-TIL, Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD oraz Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego-Pojazdy Użytkowe ROTRA. Podczas trwającej cztery dni imprezy targowej swoje produkty i usługi zaprezentowało ponad 400 wystawców z 21 krajów całego świata.

Wśród wystawców nie zabrakło wspólnego stoiska członków ITS POLSKA na którym w tym roku znalazły się Kolejowe Zakłady Łączności, Neurosoft, PKP Informatyka oraz Sensebit.


Tegoroczny zakres branżowy targów był bardzo szeroki – wystawcy zaprezentowali sprzęt i materiały do budowy dróg, mostów, wiaduktów, tuneli, stacji benzynowych, oznakowanie i rozwiązania dla infrastruktury transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego. Na stoiskach wystawienniczych można było obejrzeć prezentacje systemów zarządzania ruchem oraz systemów bezpieczeństwa i ostrzegania o niebezpieczeństwie, ekrany i bariery dźwiękoszczelne oraz niezwykle ważne technologie ochrony środowiska. Pełną gamę usług i ofert przygotowały także firmy projektowe i wykonawcze z branży budownictwa drogowego.

„Przyszły rok przyniesie nie tylko jubileusz tej wystawy. To także okres, w którym otworzy się nowa perspektywa finansowa UE” – powiedział podczas uroczystego otwarcia targów Lech Witecki Generalny Dyrektor GDDKiA .

Tegoroczne targi były miejscem spotkań dla liderów branży i wiodących światowych marek, specjalistów, biznesmenów, inwestorów i wykonawców. Koncerny o światowej renomie przywiozły do Targów Kielce kilkaset ton sprzętu i innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Podczas trwających cztery dni targów można było odwiedzić także stoiska takich wystawców jak: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Trax Elektronik, MSR Traffic, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Vitronic, Centrum Unijnych Projektów Transportowych etc.

Wśród gości tragów znaleźli się m. in.: Bożentyna Pałka – Koruba – Wojewoda Świętokrzyski, Lech Witecki – Generalny Dyrektor GDDKiA, Leszek Rafalski – Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Tadeusz Sayor – Wiceprezydent Miasta Kielce.

Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA – POLSKA to nie tylko wystawa, lecz także liczne seminaria, konferencje etc.
W ramach tegorocznych targów  swoje wspólne seminarium pn. ‘’Systemy ITS w praktyce przetargowej’’ zorganizowały ITS POLSKA oraz S – KLIR. W seminarium udział wzięło 65 osób, a wśród jego słuchaczy znaleźli się m. in. Jerzy Mikulski (Politechnika Śląska) i Paweł Stelmaszczyk (KE).

Targi AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, TRAFIC-EXPO i ROTRA zostały objęte patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Głównego Inspektora Pracy. Patronat medialny nad targami oraz seminarium objął Przegląd ITS. Poniżej zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z targów.

Podsumowanie z seminarium ITS POLSKA i S-KLIR Systemy ITS w praktyce przetargowej

W imieniu ITS POLSKA i S-KLIR dziękujemy za udział w seminarium nt. „Systemy ITS w praktyce przetargowej”, które odbyło się podczas kieleckich Targów Traffic Expo w dniu 21 maja 2013 r. w Sali C w godz. 12:00-15:30. Jedenastu reprezentantów -członków obydwu Stowarzyszeń przedstawiło swoje rozwiązania licznie zgromadzonym słuchaczom.„Moment, w którym się spotykamy jest wyjątkowy ponieważ rynek ITS w Polsce staje się coraz bardziej stabilny, stoimy przed ogromnym projektem KSZR. Spotkania takie jak to, dają nam unikalną możliwość wymiany doświadczeń.” – mówił podczas otwarcia seminarium Marek Litwin – Prezes ITS POLSKA.

Seminarium zostało podzielone na dwie części w ramach, których odbyło się jedenaście prezentacji, podczas których poruszano m. in. takie tematy jak: kierunki rozwoju ITS w Polsce, korzyści społeczno – ekonomiczne, zastosowanie WIM, rola planowania i projektowania w zakresie tworzenia Inteligentnych Systemów Transportowych, realizacja systemów ITS w Polsce etc. Każda z dwóch części seminarium zakończona była panelem dyskusyjnym. Swoje prezentacje podczas seminarium przedstawili: Jarosław Kowalski (PKP Informatyka), Radosław Borcon (Neurosoft), Artur Ryguła (APM), Ryszard Pisarski (Elektronika i Telematyka Drogowa), Kazimierz Liver (Wasko), Ewa Wolniewicz – Warska (Kapsch), Piotr Bieniek (Mediamobile), Tomasz Folwarski (MSR Traffic), Piotr Krukowski (Qumak), Jan Szczerbiński (Integra) oraz Michael Leyendecker (Vitronic).

źródło: www.przeglad-its.pl

Podsumowanie z VI POLSKIEGO KONGRESU ITS

Prezentacje – zobacz

Zakończył się VI POLSKI KONGRES ITS (PKITS), w imprezie zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA wzięło udział ponad 300 osób – reprezentantów z firm związanych z inteligentnymi systemami transportowymi, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej z całej Polski i Europy. Wśród uczestników Kongresu ponad 40% stanowili reprezentanci sektora samorządowego.

Tegoroczna szósta edycja Kongresu odbyła się w dniach 13- 14 maja br. w warszawskim Hotelu Marriott. Z roku na rok na Kongresie przybywa nie tylko uczestników, ale również prezentacji i poruszanych tematów. Rośnie nie tylko liczba zagadnień związanych z transportem samochodowym. W tym roku bardzo dużo uwagi poświęcono również tematyce związanej z kolejnictwem oraz z integracją systemów ITS.

‘’We wszystkich rodzajach transportu mamy bardzo wiele możliwości zastosowania ITS. Wydarzenia takie jak Kongres stanowią najlepszą platformę dla wymiany informacji i wiedzy z zakresu zastosowania Inteligentnych Systemów Transportowych’’ – mówił podczas uroczystego otwarcia Kongresu Maciej Jankowski – wiceminister transportu.

Organizatorzy VI POLSKIEGO KONGRESU ITS położyli szczególny nacisk na kwestie systemów zarządzania ruchem na drogach miejskich oraz poza miejskich, zarządzania transportem publicznym, systemów zarządzania ruchem kolejowym, detekcji ruchu, nadzoru nad ruchem drogowym (prędkość, masa pojazdów itp.), systemów parkingowych, technologii mobilnych w transporcie, systemów informowania podróżnych, poboru opłat w transporcie publicznym, interoperacyjności, intermodalności i standaryzacji, aspektom prawnym, ekonomicznym i finansowym. Każdą grupę tematyczną kończyła sesja pytań i odpowiedzi.

Podczas dwóch dni Kongresu odbyły się 32 prezentacje, które podzielono na następujące bloki tematyczne:
•    Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 1
•    Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2
•    Systemy zarządzania ruchem kolejowym
•    Systemy zarządzania ruchem na drogach poza miejskich
•    Architektura i struktury danych
•    Prawo i technologia

Ostatnim punktem pierwszego dnia obrad Kongresu była debata przeprowadzona we współpracy z Dziennikiem Gazeta Prawna. Moderatorem debaty był Robert Olesiński z Dziennika Gazeta Prawna. W debacie uczestniczyli: Andrzej Maciejewski (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad), Paweł Stelmaszczyk (Komisja Europejska), Paweł Olczak (Kapsch Telematic Services Polska), Marian Ohl (Provent), Ireneusz Kucharski (Provent), Andy Graham (Provent), Janusz Wróbel (Neurosoft), Krzysztof Kaperczak (IBDIM), Piotr Krukowski (członek ITS POLSKA, Qumak) oraz Marek Litwin (ITS POLSKA). Poruszane podczas dyskusji tematy oscylowały wokół takich wątków jak: standaryzacja i finansowanie, krajowa architektura ITS, współpraca Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem z systemami miejskimi, pobór opłat za wjazd do centrów miast, przepisy prawne w zakresie ITS, ograniczenia infrastrukturalne miast oraz dyrektywa UE dotycząca czystości powietrza w miastach.

Po zakończeniu debaty prezes ITS POLSKA – Marek Litwin podpisał Memorandum Of Understanding z przedstawicielem ITS UK – Richardem Harrisem.

Zwieńczeniem dnia był finał IV edycji konkursu LIDER ITS. Rokrocznie przyznawana nagroda ma na celu promocję przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych i nowoczesnych technologii inteligentnych systemów transportowych poczynając od wyników badań  naukowych, aż po efektywne produkty i wdrożenia. Organizatorami konkursu są ITS POLSKA oraz redakcja Przeglądu-ITS. Honorowy Patronat nad konkursem podobnie jak w latach ubiegłych objęło Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Sponsorem nagrody w postaci laptopa dla laureata kategorii najlepsza praca dyplomowa była firma HP.

Jury konkursu w składzie mgr Piotr Krukowski, dr inż. Marek Litwin, prof. Jerzy Mikulski, dr inż. Izabella Mitraszewska, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla, prof. Wojciech Suchorzewski-przewodniczący Jury, prof. Wojciech Wawrzyński wyłoniło trzech zwycięzców oraz czterech wyróżnionych. Finaliści konkursu odebrali statuetki i wyróżnienia z rąk Tadeusza Jarmuziewicza – wiceministra transportu.

Laureaci i wyróżnieni tegorocznej edycji Konkursu to:
Najlepszy Produkt:
•    Lider ITS 2013: NaviExpert za projekt Community Traffic Online, który na podstawie zebranych danych pomaga budować model historycznych wzorców ruchu drogowego dla wszystkich dróg, a także natychmiastowo aktualizuje model bieżącej sytuacji drogowej uwzględniający wszelkie zmiany.
•    Wyróżnienie: Neurosoft za moduł NeuroCar Dangerous Goods – wideoidentyfikacja tablic ADR, który umożliwia automatyczną identyfikację pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

Najlepsze Wdrożenie:
•    Lider ITS 2013: Gmina Miasto Szczecin za budowę Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie – etap I. W ramach wdrożonego systemu zrealizowano podsystemy: monitoringu, detekcji ruchu, informacji dla podróżnych, łączności, informacji mobilnych oraz dostosowano działanie sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach.  Wszystkie elementy systemu podłączono do zbudowanego Centrum Zarządzania Ruchem.
•    Wyróżnienie: Miasto Rybnik – Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku za portal dla podróżnych ‘’Z Rybnika autobusem’’. Praktyczne działanie portalu polega na możliwości zaplanowania podróży. Po wykonaniu kilku prostych czynności podróżny otrzymuje wszystkie informacje o kursie autobusu wraz z przekazaniem informacji o trasie przejazdu na mapie, w tym jego rzeczywistej pozycji.

Najlepsza Praca Badawcza:
•    Wyróżnienie: Artur Ryguła za pracę doktorską pt.: „Metoda wczesnego ostrzegania kierowcy w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Przedmiotem pracy była próba asocjacji wiedzy statystycznej, dotyczącej wypadków drogowych oraz biocybernetycznej interpretacji oddziaływania warunków środowiskowych na człowieka uczestniczącego aktywnie jako kierowca w ruchu drogowym.

Najlepsza Praca Dyplomowa:
•    Lider ITS 2013: Marcin Jeliński (Akademia Górniczo-Hutnicza) za pracę magisterską pt.: „Internetowy transmiter danych pomiarowych”. Przedmiotem pracy było wykonanie urządzenia pełniącego funkcję internetowego transmitera danych pomiarowych. Urządzenie takie na stałe podłączone jest do sieci Internet oraz do systemu pomiaru parametrów ruchu drogowego Traffic-1.
•    Wyróżnienie: Karolina Krzykowska (Politechnika Warszawska) za pracę magisterską pt.: ‘’Analiza możliwości wykorzystania systemu automatycznego zależnego dozorowania z rozgłaszaniem w ruchu lotniczym’’, w której podjęto próbę odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu automatyczne dozorowanie może rozwiązać problem niepełnego pokrycia radiolokacyjnego w Polsce oraz jakie są perspektywy i wymogi wdrożeniowe dla takiego systemu.

Szczególnym wydarzeniem wieczoru było uhonorowanie jubileuszu 60-lecia pracy zawodowej, a także ogromnego wkładu w rozwój i promocję Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce prof. Wojciecha Suchorzewskiego. Warto zaznaczyć, że prof. Wojciech Suchorzewski otrzymał pierwszą w historii konkursu honorową statuetkę LIDERA ITS.

Kongres zakończyła dyskusja plenarna, która odbyła się pod przewodnictwem Komisji Wnioskowej. Wśród wniosków komisji znalazły się m. in. takie jak:  zastosowanie ITS pozwoli na bardziej efektywny ekonomicznie  rozwój systemów transportu, systemy ITS należy zawsze oceniać z perspektywy użytkownika końcowego, w inteligentnym mieście dobry transport zbiorowy powinien być podstawową odpowiedzią na potrzeby mobilności mieszkańców etc.

Wśród gości i prelegentów VI POSLKIEGO KONGRESU ITS znaleźli się według kolejności wystąpień: Marek Litwin (ITS POLSKA), Maciej Jankowski (MTBiGM), Vladislav Kondratovic (Ministerstwo Transportu i Komunikacji Republiki Litwy), Paweł Stelmaszczyk (KE), Stanisław Żmijan (Sejmowa Komisja Infrastruktury), Andrzej Maciejewski (GDDKiA), Paweł Szaciłło (CUPT), Richard Harris (ITS UK), Wojciech Suchorzewski (Przewodniczący Rady Programowej), Bogusław Prokop (Urząd Miasta Białegostoku), Dariusz Wołoszczuk (Urząd Miasta Szczecin), Piotr Krukowski (Qumak), Ewa Wolniewicz-Warska (Kapsch Telematic Services Polska), Piotr Bardadyn (Neurosoft), Witold Czajewski (Politechnika Warszawska), Paweł Dąbkowski (Politechnika Warszawska), Piotr Olszewski (Politechnika Warszawska), Patryk Zakrzewski (ZDW w Krakowie), Ludomir Szubert (Politechnika Warszawska), Martyna Abendrot (Qumak), Mariusz Kołkowski (Sprint), Adam Nowosielski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), Marcin Mikłasz (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu), Grzegorz Kawka (Telsat), Wojciech Palczyński (Trapeze), Krzysztof Gowik (Trapeze), Mariusz Kozłowski (Trapeze), Damian Iwanowicz (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Jacek Chmielewski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Sławomir Daniek (Trax elektronik), Grzegorz Karoń (Politechnika Śląska), Jerzy Mikulski (Politechnika Śląska), Grzegorz Herzyk (Politechnika Śląska), Janusz Walicki (TK Telekom), Andrzej Toruń (Instytut Kolejnictwa), Andrzej Wiśniewski (KZA Kraków), Jerzy Ekiert (ITS POLSKA Regionalny Oddział Lubelski), Andrzej Kobuszewski (GDDKiA),  Karol Gajda (Neurosoft), Stanisław Biernat (SHH), Krzysztof Modelewski (ITS POLSKA), Maciej Hapke (NaviExpert), Andy Graham (Provent), David Kelly (Provent), Tomasz Przeździęk (CE-Traffic), Marek Krawczyk (ITS POLSKA), Erich Jakel (c.c. com), Andrzej Mitas (APM), Artur Ryguła (APM), Piotr Świątalski (APM), Michael Leyendecker (VITRONIC  Machine Vision Nordic East), Arkadiusz Cetner (AB-Micro/BARCO) i Grzegorz Gęślak (Veracomp/NEC/Dexon Systems), Karsten McFarland (PTV Group), Maciej Matczak (Akademia Morska w Gdyni), Adam Haręża, Igor Białowąs, Tomasz Polichnowski.

Patronat nad tegorocznym kongresem objęli: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Infrastruktury, GDDKiA, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, ERTICO, Metropolia Silesia, Konwent Dyrektorów Zarządu Dróg Wojewódzkich, UMP-Fundacja Unii Metropolii Polskich.

Sponsorzy Kongresu to: Kapsch Telematic Services i Qumak jako Sponsorzy diamentowi, Neurosoft, Provent Polska oraz PTV Group – Sponsorzy złoci, APM Konior Piwowarczyk Konior, CE-Traffic, NaviExpert, SHH, Sprint, Trapeze, Trax elektronik, AB-Micro, Barco, Veracomp jako sponsorzy srebrni, PKP Informatyka (sponsor smyczy i identyfikatorów), Hewlett-Packard (fundator nagrody w konkursie LIDER ITS). Partnerem Merytorycznym wydarzenia było PSTT-Polskie Stowarzyszenie Telematyki i Transportu.

Impreza została objęta patronatem medialnym przez: Dziennik Gazeta Prawna, magazyny branżowe: ArcanaGIS, Archives of Transport Systems Telematics, Autostrady, Drogi, Euroinfrastruktura, Obiekty Inżynierskie, Polskie Drogi, Rynek Kolejowy, oraz liczne portale internetowe: Przegląd-ITS.pl, Edroga.pl, RadioTech.pl, rynekinfrastruktury.pl, PRTL.pl.

Organizatorem Polskiego Kongresu ITS jest Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA, członek ITS Europe-ERTICO a partnerem organizacyjnym Opensky Systems and Services. Za techniczną stronę organizacji VI Polskiego Kongresu ITS odpowiadała firma Net Solutions.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto