INTELIGENTNY SYSTEM PRESELEKCJI WAGOWEJ POJAZDÓW

W dniach 13-14 kwietnia 2010 r. w hotelu Qubus we Wrocławiu odbyło się seminarium nt. „Inteligentnych systemów preselekcji wagowej pojazdów”. Ważna i aktualna problematyka związana ze strategicznym rokiem związanym z realizacją Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 przyciągnęła blisko 60 uczestników. Swoje uczestnictwo potwierdzili reprezentanci instytucji rządowych i jednostek samorządowych (32%), instytutów badawczych, (4%) organizacji (4%), uczelni (4%) oraz przedstawiciele sektora usług (55%) i prasy (1%).

Celem seminarium było zwrócenie uwagi na problem przeciążonych pojazdów ciężarowych, będących istotną przyczyną powstawania kolein na drogach oraz innych uszkodzeń nawierzchni. Konsekwencją takich degradacji jest obniżenie poziomu bezpieczeństwa oraz wysokie koszty napraw infrastruktury drogowej. Seminarium stanowiło również doskonałą platformę służącą nawiązaniu kontaktów branżowych, wymianie doświadczeń i informacji oraz szerzenia wiedzy z zakresu nowoczesnej infrastruktury drogowej.

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się eksperci z firm i instytucji z Polski i zagranicy.  Mówcy reprezentowali następujące podmioty: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z Wrocławia, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Kistler, CAT TRAFFIC, Grupa Zaberd, Mark Electronics i Neurosoft.

Tematyka seminarium objęła takie zagadnienia jak: wrocławski system ochrony dróg miejskich przed pojazdami przeciążonymi, kompleksowy system ważenia pojazdów na drogach krajowych, organizacja kontroli transportu drogowego w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o drogach publicznych, podstawowe narzędzie regionalnej administracji państwowej w eliminacji nieprawidłowości funkcjonowania przewozów drogowych w województwie kujawsko-pomorskim, degradacja dróg, uwarunkowania prawne w zakresie zastosowania systemów identyfikacji pojazdów przeciążonych do ochrony dróg, technologia czujników kwarcowych firmy Kistler, technologia platform wagowych firmy IRD, ochrona dróg przed przeciążonymi pojazdami – system preselekcyjnego ważenia pojazdów we Wrocławiu, system preselekcji wagowej pojazdów jako narzędzie modelowania ruchu w ramach Zintegrowanych Systemów Sterowania i Zarządzania Ruchem, system ważenia preselekcyjnego pojazdów w ruchu na przykładzie Woli Dębińskiej oraz perspektywy rozwoju systemów ważenia dynamicznego pojazdów.

Dopełnieniem merytorycznych aspektów ważenia pojazdów w ruchu był wyjazd studyjny i pokaz pracy systemu WIM w terenie na ul. Żmigrodzkiej: dynamiczna waga, kamery wideo do rejestracji całkowitego obrazu zdarzenia, kamery do identyfikacji pojazdu, zestaw kamer do określania gabarytów pojazdu oraz w tablice zmiennej treści.

Opinie przekazane przez uczestników wykazują, że ponad 90% Państwa dobrze ocenia seminarium a głównym celem wzięcia udziału  było dowiedzieć się więcej o preselekcji wagowej pojazdów oraz być na bieżąco z wiedzą odnośnie systemów ITS.

Organizatorem seminarium było Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA. Patronat nad seminarium objęli: Sejmowa Komisja Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Generalny Inspektorat Transportu Drogowego oraz Instytut Transportu Samochodowego. Partnerami merytorycznymi są: Neurosoft, Mark Electronics oraz Grupa Zaberd. Patronem medialnym zostali: „Przegląd ITS”, „Infrastruktura Transportu” oraz portal www.edroga.pl i www.e-myto.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z seminarium oraz prezentacjami prelegentów. Pliki z prezentacjami dostępne za hasłem i tylko dla członków Stowarzyszenia i uczestników seminarium.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto