Śniadanie biznesowe członków ITS POLSKA 14 lipca 2011 r., Warszawa Gość Honorowy: Andrzej Maciejewski, Zastępca Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad

ITS POLSKA dziękuje członkom za udział w śniadaniu biznesowym, którego gościem był Pan Andrzej Maciejewski, Zastępca Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad. Spotkanie odbyło się w dniu 14 lipca 2011 r. w godz. 9:00 – 11:00 w Sali Słowacki w Hotelu Le Meridien Bristol w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście 42/44).

Podczas śniadania reprezentanci firm związanych z branżą ITS i przedstawiciele GDDKiA dyskutowali nt. możliwości wdrażania inteligentnych systemów transportowych w Polsce przy wsparciu członków ITS POLSKA. Ustalono, że zostaną powołane grupy robocze złożone z ekspertów, którzy będą przygotowywali propozycje standardów i integracji systemów transportowych. Rekrutowaliby się oni z firm wdrażających ITS, przedstawicieli nauki oraz administracji publicznej. Powołanie takich grup nie tylko może znacznie przyśpieszyć działania związane z budowaniem architektury ITS w Polsce, ale też wspomóc prace związane z opracowaniem planu działania na rzecz rozwoju ITS, co jest związane z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu. Podkreślono, że przygotowanie takiego planu wymaga bardzo dużych nakładów sił i środków, ale jego znaczenie może być bardzo małe, bo Polska nie ma swojego reprezentanta w Brukseli i nasze plany mogą mieć bardzo małe znaczenie przy tworzeniu europejskiej architektury ITS.

Podczas spotkania poruszano też inne zagadnienia takie jak wykorzystanie prezydencji w UE dla wzmocnienia znaczenia Polski w europejskich strukturach, system poboru opłat dla aut osobowych na nowych odcinkach autostrad czy wdrożeniu systemu elektronicznego poboru opłat ViaToll. Na śniadanie biznesowe zorganizowane przez Stowarzyszenie ITS Polska i poprowadzone przesz jego prezesa w hotelu Bristol przybyło 15 osób. Byli to przedstawiciele firm: Alcatel-Lucent, DHV Polska, Egis Projects Polska, Hewlett-Packard, Neurosoft, OpenSky Systems&Services, Project Development&Managments, Sener oraz czterech przedstawicieli GDDKiA, w tym gość honorowy – Andrzej Maciejewski, zastępca dyrektora.

Fotorelacja – zobacz

Program śniadania:
08:45 – Rejestracja, dania na ciepło
09:00 – Oficjalne powitanie i wprowadzenie – Marek Litwin, Prezes ITS POLSKA
09:05 – Słowo wstępne – Andrzej Maciejewski, Zastępca Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad
09:15 – Dyskusja, dania zimne
11:00 – Zakończenie śniadania

O gościu:
Andrzej Maciejewski od 2009 r. Zastępca Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad. Do zakresu obowiązków należy kierowanie zagadnieniami dotyczącymi utrzymania i ochrony sieci dróg krajowych oraz obiektów inżynierskich, zarządzania ruchem na drogach krajowych i bezpieczeństwem ruchu drogowego. W zakres jego kompetencji jest również sprawowanie nadzoru nad służbami drogowymi GDDKiA.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Anną Dembińska z biura ITS POLSKA tel. 22 630 99 09 lub e-mail: adembinska@itspolska.pl.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto