Podsumowanie z XII edycji ITS POLSKIEGO KONGRESU ITS 22-23 maja 2019 r., Warszawa

W dniach 22-23 maja 2019 r. w Warszawie odbyła się XII edycja Polskiego Kongresu ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych). W imprezie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA wzięło udział blisko 250 osób z firm związanych z ITS, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej. Wśród uczestników Kongresu ponad 70 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego. 

Podsumowanie z XII POLSKIEGO KONGRESU ITS

W dniach 22-23 maja 2019 r. w Warszawie odbyła się XII edycja Polskiego Kongresu ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych). W imprezie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA wzięło udział blisko 250 osób z firm związanych z ITS, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej. Wśród uczestników Kongresu ponad 70 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego.

Polski Kongres ITS od lat stanowi miejsce spotkań ekspertów, jest też szansą na szerszą prezentację prac naukowych i badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie w praktyce. Rokrocznie Kongres cieszy się dużym zainteresowaniem uczestników jak i poruszanych tematów. W ramach tegorocznej XII edycji kongresu odbyło się 7 sesji tematycznych:

  • Automatyzacja transportu drogowego (C-ITS)
  • Rola ITS w zarządzaniu mobilnością jako usługami (MaaS)
  • Krajowy System Zarządzania Ruchem
  • Bezzałogowe systemy transportu powietrznego
  • Rola ITS w zarządzaniu majątkiem
  • Rola ITS w elektryfikacji transport drogowego
  • Technologie i bezpieczeństwo cz 1 i cz 2

oraz 3 panele dyskusyjne:

  • Panel dyskusyjny: „Czy czeka nas rewolucja w transporcie związana z wdrażaniem pojazdów autonomicznych?”
  • Panel dyskusyjny: Przyszłość miejskich systemów ITS, Czy TMaaS (zarządzanie ruchem jako usługa) zastąpi obecnie eksploatowane systemy?
  • Panel Dyskusyjny – Elektromobilność czy jesteśmy gotowi?

Jak co roku ważnym wydarzeniem podczas Polskiego Kongresu ITS był finał X edycji konkursu LIDER ITS. Przyznawana po raz dziesiąty statuetka LIDER ITS 2019 nagrodziła projekty i zadania zrealizowane w 2018 roku w czterech kategoriach:

• najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,

• najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,

• najlepsza praca naukowo-badawcza,

• najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

X edycji konkursu LIDER ITS

Jury konkursu w składzie:
– prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący,
– prof. Jerzy Mikulski,
– dr inż. Marek Litwin,
– dr inż. Jacek Oskarbski,
– mgr inż. Marek Rolla
– mgr Piotr Krukowski wyłoniło następujących laureatów poszczególnych kategorii tematycznych.

 

Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS

Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS zrealizowany przez firmę: LIDER ITS 2019: APM PRO sp. z o.o.Jury konkursu przyznało statuetkę LIDER ITS 2019 za opracowanie i wdrożenie oprogramowania systemu Control Pro w systemie osłony meteorologicznej zainstalowanym na odcinku drogi ekspresowej S8 od węzła Wieluń do węzła Łódź Południe.

 

Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS zrealizowany przez firmę:
Wyróżnienie LIDER ITS 2019: SPRINT S.A.

 

 

Jury przyznało wyróżnienie LIDER ITS 2019 za zaprojektowanie, realizację i uruchomienie w mieście Bielsko-Biała systemu zarządzania ruchem z funkcją priorytetu dla transportu publicznego oraz zarządzania transportem publicznym.

Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej z zakresu ITS Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nagrody LIDER ITS 2019 wręczono na Gali, która odbyła się po zakończeniu pierwszego dnia obrad XII POLSKIEGO KONGRESU ITS. X edycja konkursu odbyła się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury. Gospodarzem uroczystego przyjęcia była firma Kapsch Telematic Services.

 

Patronat nad tegorocznym kongresem objęli: Ministerstwo Infrastruktury, Sejmowa Komisja Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Prezydenci Miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Katowic, Olsztyna, Poznania, Warszawy, Torunia, Wrocławia, Zielonej Góry, a także Marszałkowie Województw: Dolnośląskiego, Lubelskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Małopolskiego, Opolskiego, Pomorskiego, Podkarpackiego, Zachodniopomorskiego.

 

Sponsorami XII edycji Polskiego Kongresu ITS został Kapsch Telematic Services (sponsor platynowy i gospodarz wieczornego koktajlu), Egis Projects (złoty sponsor i gospodarz przerwy kawowej) oraz jako sponsorzy srebrni: APM PRO, Barco/AB Micro, Sprint. Przez dwa dni kongresu na uczestników czekały stanowiska promocyjne firm Barco/AB Micro, APM PRO, Kapsch, Sprint oferujących rozwiązania dla branży ITS w strefie wystawowej.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto