Podsumowanie wspólnego rejsu członków ITS POLSKA na żaglowcu Kapitan Głowacki w dniach 26-30 września 2012 r., Morze Bałtyckie.

W dniach 26-30 września 2012 r. ITS POLSKA organizowało dla grupy swoich członków rejs żaglowcem Kapitan Głowacki po Bałtyku. W rejsie wzięło udział 18 osób, z czego połowa stanowili członkowie Stowarzyszenia z firm: APM, iKOM, Hewlett-Packard, Info-T, Traffic Consulting, oraz Trax Elektronik.

Zaokrętowanie: Marina w Świnoujściu, 26 września – godzina 14:00
Wyokrętowanie: Marina w Świnoujściu, 30 września – godzina 12:00

Głowacki ma 30 metrów długości. Żegluje na nim 25 osób (18 załogantów, 4 oficerów, bosman, mechanik, kapitan). Na dwóch masztach i bukszprycie można postawić 8 żagli z czego 3 są rejowe. Nie zmuszamy nikogo do wchodzenia na reje, jednak gorąco zachęcamy bo jest to niesamowita przygoda. Żaglowiec na żaglach pływa szybciej i zgrabniej niż Zawisza Czarny. Agregatu używa się tylko kilka godzin dziennie, więc można pożeglować w ciszy. Kolejną zaletą jest to iż wszystko znajduje się pod pokładem czyli np. do łazienki nie trzeba wychodzić na górę. Załoga śpi w 2 kabinach 6 osobowych i 2 kabinach 4 osobowych. Czwórki mają własne łazienki a 6 jedną wspólną. Z minusów to brak zawodowego kucharza oraz ogrzewanie i ciepła woda tylko wtedy gdy chodzi agregat. Zwyczajowo uruchamiamy go  3 razy dziennie, czyli w okolicach śniadania, obiadu i kolacji.

Inteligentne systemy transportu drogowego w obszarze dróg samorządowych: wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych. Problemy, innowacje i rozwiązania

W dniu 21 września 2012 r. w Lublinie odbyło się seminarium pt. ‘’Inteligentne systemy transportu drogowego w obszarze dróg samorządowych: wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych. Problemy, innowacje i rozwiązania’’. Pomysłodawcą seminarium był Regionalny Oddział Lubelski – ITS POLSKA. W seminarium udział wzięły 64 osoby w tym reprezentanci sektora usług stanowili – 41%, jednostek samorządowych – 35%, uczelni – 5 %, instytutów badawczych i organizacji – 14%, a prasy – 5%.

Patronat honorowy nad imprezą objął Marszałek Województwa Lubelskiego – Krzysztof Hetman. Partnerami merytorycznymi seminarium zostali: ACISA, APM, CE-Traffic, Elektronika i Telematyka Drogowa, iKOM oraz Krakowskie Zakłady Automatyki, KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji. Patronat medialny objęły portale: www.edroga.pl, www.Przeglad-its.pl;www.euroinfrastruktura.eu oraz magazyny: „DROGI Budownictwo infrastrukturalne”, „Inżynieria Ruchu Drogowego”, „Magazyn Autostrady” oraz „Polskie Drogi”.

Celem seminarium było zaprezentowanie sposobów ochrony dróg samorządowych i miejskich przed nadmierną eksploatacją i degradacją. Podczas licznych wystąpień przedstawione zostały zagadnienia: modelowania ruchu w tym koncepcja centrum zarządzania ruchem w Lublinie, współpraca z urbanistami i architektami, sterowanie i zarządzanie ruchem kolejowym – telematyka, innowacyjne rozwiązania techniczne dla inteligentnego sterowania ruchem, działania kontrolne i nadzór nad nadmierną degradacją i eksploatacją dróg (m.in. preselekcja wagowa, pobór opłat) oraz akty prawne.

Zaproszenie uczestnictwa skierowane było do reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym gminnych, powiatowych, wojewódzkich i miejskich, zarządców dróg miejskich, inspektoraty ruchu drogowego oraz przedstawicieli zespołów urbanistów i architektów, sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych oraz prasy.

                     Patronat:                                               Organizatorzy:

     

                     Partnerzy merytoryczni:

  
  
 
     

                      Patroni medialni:

   

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto