Podsumowanie ze śniadania biznesowego członków ITS POLSKA Gość Honorowy: Janina Maria Popowska, Prezes Głównego Urzędu Miar 11 lutego 2014 r., Warszawa

Dnia 11 lutego 2014 r. w Hotelu Bristol w Warszawie odbyło się kolejne z cyklu organizowanych przez ITS POLSKA śniadań biznesowych. Gościem honorowym wtorkowego spotkania była Pani Janina Maria Popowska – Prezes Głównego Urzędu Miar. Wśród uczestników spotkania znaleźli się reprezentanci najwyższego szczebla firm, instytucji, a także osoby indywidualne zrzeszone w ITS POLSKA.Tematy poruszane podczas spotkania obejmowały przede wszystkim takie zagadnienia jak aktualne informacje dotyczące ostatecznego kształtu, aktualnego stanu/etapu projektów aktów prawnych, w których opiniowaniu brały podmioty uczestniczące w produkcji, obrocie czy też użytkowaniu przyrządów pomiarowych objętych prawną kontrolą metrologiczną. Dotyczy to głównie wag używanych do ważenia pojazdów, przyrządów do kontroli zawartości alkoholu, przyrządów do pomiaru prędkości chwilowej czy też odcinkowej. W szczególności projekty aktów prawnych w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych oraz w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych,Podczas spotkania poruszono również tematykę ewentualnych projektów zmian w ustawie Prawo o miarach.Na zakończenie spotkania Marek Litwin – prezes ITS POLSKA zaproponował ścieżkę dalszej współpracy ITS POLSKA z Głównym Urzędem Miar.W spotkaniu udział wzięli: Paweł Farfał (Vitronic),  Marcin Flieger (GITD), Marek Kaszuba (HP), Damian Kawecki (Asseco), Grzegorz Kawka (Telsat), Mariusz Kołkowski (Sprint), Piotr Kornacki (3M Poland), Marek Kulik (VideoRadar), Łukasz Kurkowski (CAT Traffic), Wacław Kurowski (Siemens), Marek Litwin (ITS POLSKA), Waldemar Matukiewicz (Sprint), Bartłomiej Morzycki (3M Poland), Barbara Nowak (Telsat), Krzysztof Plackowski (GUM), Janina Maria Popowska (GUM), Aleksander Soczewko (GUM), Jakub Truszczyński (Neurosoft), Ewa Wolniewicz-Warska (Kapsch).

Janina Maria Popowska -Prezes Głównego Urzędu Miar. Absolwentka wydziału Technologii Drewna  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.Pracę rozpoczęła w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług, gdzie zajmowała się sprawami jakości wyrobów konsumpcyjnych i opracowywaniem norm  tych wyrobów. Następnie w Ministerstwie Przemysłu i Handlu pracowała  jako naczelnik wydziału
w Departamencie Handlu i Ochrony Konsumenta.
Po utworzeniu Ministerstwa Gospodarki pracowała jako naczelnik wydziału,  a następnie wicedyrektor w Departamencie Handlu i Usług, zajmując się harmonizacją prawa krajowego z ustawodawstwem Unii Europejskiej w obszarze swobodnego przepływu towarów. Przygotowała wiele nowatorskich rozwiązań prawnych, w tym m.in. projekty ustawy o giełdach towarowych, ustawy o podpisie elektronicznym oraz ustawy o towarach paczkowanych i wiele przepisów prawa technicznego.
W 1999 r. ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim studia podyplomowe w zakresie „Integracja Europejska – gospodarka polska a jednolity rynek UE” , a w roku 2001 uzyskała, po zdaniu egzaminów, mianowanie na urzędnika służby cywilnej.
W lutym 2007 roku  na wniosek Ministra Gospodarki została powołana przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Fotorelacja – zobacz

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto