Inteligentne Systemy Transportowe dla dróg woj. lubelskiego

Organizator:
Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe „ITS Polska”


W dniu 13 stycznia 2011 r. w Hotelu Europa w Lublinie odbyło się jednodniowe seminarium nt. „ITS – Inteligentne Systemy Transportowe dla dróg woj. lubelskiego”. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA. Patronat nad wydarzeniem objęli:  p. Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego, p. Zbigniew Rynasiewicz Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, Generalny Inspektor Transportu Drogowego oraz Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich.

Z dużą satysfakcją ITS POLSKA odnotowało wysoką frekwencję i zainteresowanie tematyką seminarium, co może uważać za ogromny sukces. Udział w seminarium potwierdziło blisko 80 osób, w tym 34% stanowili reprezentanci instytucji rządowych i jednostek samorządowych: wojewódzkich, powiatowych, gminnych i miejskich, zarządców dróg wojewódzkich, inspektoratów transportu drogowego, 26% sektor usług, po 6% organizacje i prasa oraz 4% przedstawiciele uczelni.

Program seminarium przedstawił doświadczenia ekspertów konsultujących wdrażanie inteligentnych systemów transportowych na polskich drogach oraz prezentacje firm oferujących kompleksowe rozwiązania ITS dla dróg wojewódzkich i miast. Partnerami merytorycznymi zostali: MSR Traffic, Neurosoft, PricewaterhouseCoopers, Sprint oraz Swarco Traffic Polska.

Tematyka seminarium objęła:

12 stycznia 2011 r. (środa)
  Indywidualne przyjazdy, zakwaterowanie w hotelu
19:30Wspólne spotkanie w restauracji hotelowej (dla zainteresowanych, płatne indywidualnie)
13 stycznia 2011 r. (czwartek)
08:30Rejestracja, powitalna kawa
09:15Powitanie gości przez Marka Litwina, Prezesa Zarządu ITS POLSKA
09:20List pana Krzysztofa Hetmana, Marszałka Województwa Lubelskiego
09:25Strategia rozwoju ITS na drogach krajowych województwa lubelskiego – Janusz Wójtowicz, Dyrektor, GDDKiA oddział Lubin
09:45Informacja nt. dróg wojewódzkich woj. lubelskiego – Andrzej Gwozda, Zastępca Dyrektora ds. inwestycji, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
10:05Zintegrowany system transportu Lublina – Eugeniusz Janicki, Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów, Urząd Miasta Lublina
10:25Drogi powiatowe – najpilniejsze wyzwania – Piotr Banach, Dyrektor, Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie
10:45Przerwa kawowa
11:00ZEUS – Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu – prof. Ryszard Krystek, Politechnika Gdańska, Przewodniczący Rady Nadzorczej ITS POLSKA
11:20Inteligentne Systemy Transportowe – korzyści, strategia i finansowanie – Marek Litwin, Prezes Zarządu ITS POLSKA
11:40Inteligentne skrzyżowania – Tomasz Folwarski, Wiceprezes MSR TRAFFIC
12:00Modele i symulacje zmienności potoków ruchu w przestrzeni dowolnej ilości skrzyżowań – Władysław Skonecki, SITK /o Lublin i Jerzy Ekiert, Politechnika Lubelska
12:20Dyskusja
12:40Lunch
13:30Systemy dynamicznego ważenia preselekcyjnego – Mariusz Kołkowski, Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS, SPRINT
13:50Zastosowanie Inteligentnych Systemów Transportowych w zarządzaniu siecią dróg wojewódzkich na przykładzie projektów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie; (Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego, ITS dla obwodnic) – Patryk Zakrzewski, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
14:10Systemy zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego: pomiar średniej prędkości na odcinku drogi, kontrola przejazdu na czerwonym świetle, automatyczna identyfikacja pojazdów przeciążonych i ponad gabarytowych – Janusz Wróbel, Prezes, Neurosoft
14:30Poprawność pomiaru i prognozowania ruchu a wzrost bezpieczeństwa i efekty techniczno -ekonomiczne inwestycji drogowej – Barbara Wójtowicz, SITK o/ Lublin i Jerzy Ekiert, Politechnika Lubelska
14:50Przerwa kawowa
15:10Praktyka w zamówieniach dotyczących budowy systemów ITS – Paweł Szaciłło, Zastępca Dyrektora, Zespół: Transport Infrastruktura, Sektor Publiczny, PricewaterhouseCoopers
15:30Kompletne rozwiązania ITS dla obszarów miejskich i pozamiejskich – Waldemar Kukawski, Prezes, Swarco Traffic Polska
15:50Dyskusja
16:10Podsumowanie i zakończenie seminarium

Patronat medialny objęli: „Drogi- lądowe powietrzne wodne”,  „Magazyn Autostrady”, „Przegląd ITS” oraz liczne portale internetowe: www.e-droga.pl, www.dobralogistyka.pl, www.autostrady.elamed.pl, www.przeglad-its.pl, www.e-myto.pl, www.media-pro.pl.
                    Patronat nad seminarium objęli:

 Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Infrastruktury Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich
 

                     Partnerami merytorycznymi zostali:

 
  
 

                      Patronat medialny zapewniają:Organizatorem jest

   
 

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z seminarium oraz prezentacjami prelegentów. Pliki z prezentacjami dostępne za hasłem i tylko dla członków Stowarzyszenia i uczestników seminarium.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto