Odwołanie spotkania członków KASI 16 luty 2016 r., Warszawa

Szanowni Członkowie KASI,
Zapraszamy na kolejne spotkanie Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS. Spotkanie odbędzie się dn. 16.02.2016 r. w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego – sala 321 o godzi. 11.00. Na spotkaniu planowane jest omówienie postępu prac i dalsza dyskusja nad Kodeksem Dobrych Praktyk – ITS dla miast.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto