Spotkanie członków KASI 15 grudnia 2015 r., Warszawa

Szanowni Członkowie KASI,
W dniu 24.11 br odbyło się kolejne spotkanie Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS. Spotkanie oceniam jako bardzo efektywne:
• Podjęto decyzję o dalszych działaniach dotyczących finansowania działalności KASI. E-mail w tej sprawie będzie przygotowany i przesłany do Państwa w ciągu kilku najbliższych dni.
• Podjęto decyzję o ponownym wysłaniu pism o KASI do kluczowych dla ITS instytucji (lista w przygotowaniu).
• Rozpoczęto prace nad dokumentem dotyczącym tworzenia miejskich systemów ITS.
• Powołano grupę roboczą ds. legislacji, która opracuje listę kluczowych dla ITS aktów prawnych. Przewodniczącym grupy został Pan Jarosław Teterycz.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o uzupełnienie, znajdującego na dysku Google Drive dokumentu pt. „Kodeks dobrych praktyk – systemy miejskie”, znajdującego się w katalogu „W trakcie opracowania” -> „Tworzenie ITS dla miast”. Prace nad dokumentem będą kontynuowane na kolejnym spotkaniu KASI.

W związku ze zbliżającym się końcem roku, okresem zamykania projektów i jednocześnie okresem przedświątecznym zwracam się Państwa z prośbą o potwierdzenie możliwości Państwa udziału  w spotkaniu KASI zaplanowanym na 15.12.2015 r. w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.

Uprzejmie proszę o przesłanie potwierdzenia do 1.12.2015 r. Zorganizowanie spotkania będzie uzależnione od zainteresowania nim.

Podsumowanie z seminarium Nowe technologie i ich zastosowanie w systemach automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym oraz perspektywy rozbudowy infrastruktury kontrolno-pomiarowej w Polsce

Ponad 100 osób (reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych, a także  prasy) uczestniczyło w seminarium „Nowe technologie i ich zastosowanie w systemach automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym oraz perspektywy rozbudowy infrastruktury kontrolno-pomiarowej w Polsce”, które odbyło się 3 grudnia br. w Warszawie. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA. Partner merytoryczny seminarium to Centrum Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.Podczas seminarium uczestnicy mieli okazję zapoznać się z takimi zagadnieniami jak: wyzwania dotyczące egzekwowania poboru opłat, system rejestracji wjazdu na czerwonym świetle, odcinkowy pomiar prędkości, najnowsze technologie mające zastosowanie w bezpieczeństwie ruchu drogowego, nowe zastosowanie mobilnego systemu pomiaru prędkości etc.

Seminarium podzielono na trzy części, na zakończenie każdej z nich zaplanowana była dyskusja, podczas której uczestnicy mogli kierować pytania do prelegentów. Uroczystego otwarcia seminarium dokonał Piotr Krukowski – członek Zarządu ITS POLSKA. W imieniu CANARD uczestników spotkania przywitał dyrektor  – Marcin Flieger. ‚‚Głównym celem naszego spotkania jest możliwość zaprezentowania najnowszych technologii i rozwiązań dostępnych na Seminarium 03.12.2015 rynku, dzięki którym poprawia się bezpieczeństwo na drogach. W związku z pojawieniem się nowej perspektywy finansowej, chcielibyśmy rozbudować stworzony przez nas system, w oparciu o najnowocześniejsze technologie z obszaru systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego.” – mówił podczas spotkania Marcin Flieger – dyrektor CANARD. Cykl wystąpień zaprezentowanych podczas seminarium rozpoczął Piotr Krukowski z ITS POLSKA, który omówił wyzwania pojawiające się w obszarze poboru opłat za przejazd drogami płatnymi i wjazd do centrów miast. W dalszej części spotkania Jarosław Teterycz – specjalista z zakresu pomiaru prędkości, omówił problemy na styku prawa, technologii i praktyki pomiaru prędkości.

Uczestnicy spotkanie mieli możliwość zapoznać się z aktualną ofertą producentów komponentów ITS oraz platformą wymiany opinii w kontekście potencjalnej możliwości zastosowania prezentowanych urządzeń w polskich warunkach. Podczas zaplanowanych wystąpień przedstawicieli firm oraz zaproszonych instytucji przedstawiono dotychczasowe doświadczenia w wykorzystywaniu urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa, jak również perspektywy rozwoju systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym w najbliższych latach.
Seminarium 03.12.2015Warto podkreślić, że firmy uczestniczące w seminarium miały możliwość zaprezentowania swoich najnowszych rozwiązań nie tylko podczas wystąpień i paneli dyskusyjnych, ale również w specjalnie stworzonej przestrzeni wystawowej, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem przybyłych licznie na seminarium przedstawicieli CANARD.

Celem spotkania było wypracowanie wizji przyszłości automatycznej kontroli zachowań kierujących pojazdami w Polsce, jako kluczowego elementu w działaniach służących wyeliminowaniu najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowa i życia uczestników ruchu drogowego.

Partnerami seminarium były firmy: INDRA, Lifor, Neurosoft, Safety Camera, Tein Technology, Sterela ITS, Sprint, Zurad, Videoradar, Vitronic.
Patronat medialny nad imprezą objęły portale: Przegląd-ITS, BRD24.pl oraz edrogra.pl.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto