System Zarządzania Ruchem w Szczecinie

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA we współpracy z Urzędem Miasta Szczecin oraz Oficjalnym Partnerem konferencji firmą UTI realizującą system ITS w mieście Szczecin dziękują za udział w spotkaniu prezentującym „System Zarządzania Ruchem”, które odbyło się w dniach 29-30 listopada 2012 r. w Szczecinie. Patronat medialny objęły portale: www.edroga.pl, www.Przeglad-its.pl; www.euroinfrastruktura.eu oraz magazyny: „DROGI Budownictwo infrastrukturalne”, „Inżynieria Ruchu Drogowego”, „Magazyn Autostrady” oraz „Polskie Drogi”.

W konferencji wzięło udział blisko 100 reprezentantów instytucji rządowych i jednostek samorządowych (56%) oraz przedstawicieli sektora usług (29%), uczelni (7%), organizacji (6%) a także  prasy (2%).

Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się  z takimi zagadnieniami jak: korzyści i wyzwania związane z implementacją systemów ITS, innowacyjna koncepcja SmartCity, plany rozwoju systemów ITS w Szczecinie, poprawa funkcjonowania transportu miejskiego poprzez zastosowanie systemów telematycznych, system zarządzania ruchem w Bukareszcie, rozwiązania dla miejskiego transportu publicznego, elektroniczny pobór opłat, zastosowania  ITS w miastach oraz na drogach pozamiejskich, rozwiązania  dla transportu intermodalnego i zabezpieczenie  infrastruktury krytycznej w transporcie, mogli także poznać szczegóły dotyczące systemu zarządzania ruchem w Szczecinie.Pierwszy dzień podzielono na dwie części, którym przewodzili dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski oraz dr inż. Marek Litwin. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Marek Litwin – prezes ITS POLSKA. W imieniu Urzędu Miasta Szczecina uczestników przywitał zastępca prezydenta miasta – Marcin Kądziołka, który  podczas swojego wystąpienia wyraził nadzieję, iż rozwój komunikacji przyspieszy, a uczestnicy ruchu drogowego będą mogli podróżować coraz bezpieczniej.

Jako pierwszy głos zabrał Tiberiu Urdareanu – Prezes Zarządu UTI Grup, który dokonał przedstawienia firmy oraz zespołu wdrożeniowego. Marek Litwin przedstawił cele ITS POLSKA, poruszył także tematykę problemów w transporcie XXI wieku, odwołał się do dyrektywy unijnej w sprawie ram wdrażania ITS, która wskazuje rozwiązania tych problemów. Zwrócił również uwagę na to, że ITS daje szansę nie tylko na poprawę bezpieczeństwa transportu, ale także efektywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

Adrian Florea przedstawił uczestnikom konferencji koncepcję SmartCity oraz wizję UTI na temat Budowy Inteligentnych Miast. Andrzej Gajda z Urzędu Miasta Szczecina zaprezentował projekty rozpoczęte i częściowo zrealizowane w poprzednich latach takie jak: system poboru opłat, system zarządzania ruchem, system dynamicznej informacji pasażerskiej etc., które przyczyniły się m. in. do skrócenia czasu podróży, poprawienia dostępności transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych oraz mniejszego oddziaływania na środowisko naturalne.
Radosław Tumielewicz z Urzędu Miasta w Szczecinie przedstawił szczegóły realizacji Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie dotyczące obszaru wdrożenia,  jego celów oraz efektywności, która  została wystawiona na próbę w przeddzień rozpoczęcia konferencji kiedy to w Szczecinie miałam miejsce poważna kolizja drogowa.

Krzysztof Miler reprezentujący Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie opowiedział uczestnikom konferencji o wdrożonych w Szczecinie systemach telematycznych takich jak:  system dynamicznej informacji pasażerskiej, okresowy bilet elektroniczny, system zarządzania flotą, system zliczania potoków pasażerskich, system monitoringu w pojazdach, które przyczyniły się m. in. do poprawy funkcjonowania transportu miejskiego w Szczecinie. Florin Nemteanu z Uniwersytetu w Bukareszcie zaprezentował System Zarządzania Ruchem w Bukareszcie, jego funkcje, cele oraz efektywność.

Drugą część konferencji otworzyło wystąpienie Adam Kruczka reprezentującego firmę UTI, który przedstawił stworzone przez jego firmę inteligentne rozwiązania dla ruchu i transportu miejskiego takie jak m. in.: System Zarządzania Ruchem Publicznym, System Automatycznego Poboru Opłat, system CCTV zwiększający bezpieczeństwo i ochronę pasażerów i kierowców, dokonał także prezentacji Automatycznego Kasownika Pokładowego SKAYO.

Octavian Calin z UTI, w swoim wystąpieniu omówił zastosowanie kart przedpłaconych Mastercard w transporcie, przedstawił także ich zalety takie jak: niski koszt, łatwa integracja z systemem SKAYO, rozszerzona funkcjonalność: płatności, podejmowanie gotówki, e-handel etc.

Claudiu Balan reprezentujący  UTI przedstawił uczestnikom konferencji rozwiązania dla ruchu miejskiego takie jak traffic information system, zarządzanie parkingami KParking, fotoradary oraz rozwiązania dla ruchu między miastowego: System Wykrywania Zdarzeń w Ruchu, Systemy Meteorologiczne, Systemy Telefonów Alarmowych, Znaki Zmiennej Treści, Ważenie w Ruchu i Klasyfikacja Pojazdów etc.

Ostatnim z cyklu wystąpień była prezentacja na temat rozwiązań dla transportu intermodalnego i zabezpieczenia infrastruktury krytycznej w transporcie, którą przedstawił Mihai Gradinaru z UTI. Na zakończenie pierwszego dnia konferencji glos zabrał prezes ITS POLSKA – Marek Litwin, który podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i żywy udział w dyskusjach, pogratulował także Szczecinowi pierwszego zrealizowanego w Polsce projektu dotyczącego zarządzania ruchem. Uroczystego zamknięcie pierwszego dnia konferencji dokonał Jerzy Ekiert – lider lubelskiego oddziału ITS POLSKA, który zachęcał do stworzenia kolejnego oddziału w Szczecinie, wysunął także propozycje organizacji w raz firmą UTI międzynarodowej konferencji nt. korytarza via Carpatia.

Zwieńczeniem pierwszego dnia imprezy była uroczysta kolacja dla wszystkich uczestników, która odbyła się na pokładzie liczącego sobie pół wieku statku wycieczkowego Ładoga. Zabawę uprzyjemniły sprezentowane przez firmę UTI wyśmienite rumuńskie wina.

Drugi dzień konferencji poświęcony był zwiedzaniu Centrum Zarządzania Ruchem w Szczecinie. Radosław Tumielewicz z Urzędu Miasta w Szczecinie oraz Krzysztof Brok reprezentujący firmę UTI oprowadzili uczestników konferencji po szczecińskim centrum (sala operatorów, pokój kierownika CZR, pokój do bieżącej pracy związanej z zarządzaniem ruchem oraz serwerownia), przedstawili także funkcjonalność systemu oraz opowiedzieli na wszelkie pytania zwiedzających.

[Źródło: www.przeglad-its.pl]

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto