Zaproszenie na konferencję naukową IBDIM 11.04.2024, Warszawa

Zapraszamy na konferencję naukową organizowaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, pt. „Bezpieczny Punkt Oświetleniowy jako element poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Konferencja odbędzie się dnia 11 kwietnia 2024 r. w sali konferencyjnej Laboratorium Technik Komunikacyjnych IBDiM (Warszawa, ul. Instytutowa 1), początek o godz. 10.00.

Na konferencji omawiane będą zagadnienia związane z bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Szczegółowo przedstawione będą właściwości słupów oświetleniowych, których zadaniem jest pochłanianie energii zderzenia, w ramach różnych poziomów powstrzymywania, podczas uderzenia pojazdów. Omówione będą także innowacyjne oprawy oświetleniowe, które zapewniają odpowiednie oświetlenie obszaru drogi, chodnika lub przejścia dla pieszych, a także zapewniają minimalizację obrażeń uczestników kolizji. W szczególności ograniczenie skutków zdarzenia powinno dotyczyć pieszych i rowerzystów – jako najbardziej narażonych na kontakt z oprawami lub elementami opraw oświetleniowych. 

Bezpieczeństwo elementów wsporczych (w tym przypadku słupów oświetleniowych) i opraw oświetleniowych, ma o tyle istotne znaczenie dla rozwiązań z zakresu ITS, że oba te elementy są stosowane w połączeniu z ITS. Konstrukcje wsporcze, takie jak słupy oświetleniowe, czy bramownice są stosowane jako elementy, na których są instalowane urządzenia ITS. Z kolei oprawy oświetleniowe mają znaczenie w przypadku rozwiązań związanych z inteligentnymi i bezpiecznymi przejściami dla pieszych. Wszystkie te rozwiązania powinny zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa drogowego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji na temat samej konferencji znajdziecie  Państwo na stronie internetowej: https://www.ibdim.edu.pl/pl/o-nas/aktualnosci/812-zaproszenie-na-konferencje-bpo

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto