Sprawozdanie z III Polskiego Kongresu ITS Małe pieniądze – duże korzyści. ITS sposobem na kryzys

Sprawozdanie z III Polskiego Kongresu ITS
„Małe pieniądze – duże korzyści. ITS sposobem na kryzys” 
Warszawa, 19-20 maja 2010 roku

W dniach 19-20 maja 2010 roku w hotelu Radisson Blu Centrum w Warszawie odbył się III Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych ITS. Polski Kongres ITS na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń w sektorze transportu w Polsce. Z każdą edycją przyciąga także uwagę obserwatorów i uczestników zagranicznych, którzy widzą w nim szansę na promocję swoich osiągnięć.

Mottem tegorocznego kongresu ITS było hasło „Małe pieniądze – duże korzyści. ITS sposobem na kryzys”. Jest ono odpowiedzią na ogólnoświatowe spowolnienie ekonomiczne. Organizatorzy III Polskiego Kongresu ITS położyli szczególny nacisk na kwestie wdrażania i finansowania zaawansowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, których szerokie zastosowanie umożliwi osiąganie celów dotyczących jakości i efektywności transportu kosztem niższym niż inne działania. Interesujące tematy jakie były poruszane pozwoliły na szczegółowe analizy i ciekawe dyskusje dotyczące m.in. polityki transportowej i finansowania ITS, elektronicznego poboru opłat, mobilności miejskiej, systemów ITS dla miast, systemów zarządzania ruchem.

Tegoroczny kongres został  objęty patronatem czołowych instytucji związanych z rozwijaniem i wdrażaniem zaawansowanych technologii w transporcie. Należą do nich między innymi: Ministerstwo Infrastruktury, Sejmowa Komisja ds. Infrastruktury, Prezydent m. st. Warszawy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Unia Metropolii Polskich oraz Związek Powiatów Polskich. Swój patronat udzieliło też stowarzyszenie ITS Europe (ERTICO).

Platynowym sponsorem Kongresu była firma Egis, sponsorująca wieczorne uroczyste przyjęcie dla uczestników, które odbyło się w Muzeum Techniki w Warszawie. Sponsorami diamentowymi były firmy: IBM (sponsor lunchu drugiego dnia obrad) oraz Kapsch TrafficCom AG (sponsor lunchu pierwszego dnia obrad). Firmy Instytut Transportu Samochodowego, PTV AG, Satellic Traffic Management oraz Alcatel Lucent były sponsorami złotymi finansującymi przerwy kawowe przez dwa dni trwania Kongresu. Sponsorzy srebrni to Neurosoft, Siemens, Stalexport Autostrady, P.H.U. TELSAT, ACS, Xerox. Partnerami merytorycznymi były: Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu i Deloitte, natomiast sponsorem sesji był Włoski Instytut Handlu Zagranicznego wraz z Ministero dello Sviluppo Economico, ICE, Liguria Region, Consorzio Odisseus i Liguria International.

Mówcy reprezentowali następujące podmioty: 
4Pi, ACS, Alcatel Lucent, Autostrade Tech S.p.A, CIRT, Deloitte, E-FRAME, Egis Mobilité, Egis Project, Elsag Datamat, ERTICO, GEVAS, IBM, Infotron, Instytut Transportu Samochodowego, Kapsch TrafficCom, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Kraków, Ministerstwo Infrastruktury, Neurosoft, Odisseus Consortium, Peek Traffic, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Satellic, Sequoia AFC Consultants Limited, Siemens AG, Siemens, Softeco Sismat, Stowarzyszenie ITS POLSKA, Szwedzka Administracja Drogowa, TELSAT, Traficon, TRL, Urząd Miasta Genua, Urząd Miasta Krakowa, Zarząd Dróg i Utrzymania Wrocław.

Wśród partnerów medialnych znaleźli się:
„Przegląd ITS”, „Transport Miejski i Regionalny”, magazyn „Autostrady”, czasopismo „Infrastruktura Transportu”, „Gazeta Samorządu i Administracji” oraz portale: www.etransport.pl, www.transInfo.pl, www.autostrady.pl, www.truckfocus.pl, www.komunalny.pl, www.forumtransportu.pl, www.edroga.pl, www.emyto.pl.

Wydano i rozprowadzono blisko 200 egzemplarzy materiałów kongresowych, na które składała się  broszura kongresowa oraz materiały promocyjne sponsorów i partnerów. W ramach ustaleń organizator zapewnił zamieszczenie logotypów firm partnerskich i sponsorskich na stronie www.pkits.pl a ponadto zapewniono silną promocję podczas obrad w postaci ekspozycji bannerów i stolików promocyjnych, a także dystrybucję materiałów reklamowych w teczkach uczestników.

Z dużą satysfakcją  organizatorzy z roku na rok odnotowują coraz wyższą frekwencję  na kongresie oraz liczne wejścia internautów na stronę www.pkits.pl.

Organizatorem trzech obydwu dotychczasowych edycji Polskiego kongresu ITS było Stowarzyszenie ITS POLSKA, członek ITS Europe – ERTICO. Partnerem organizacyjnym Kongresu była firma ekspercka Opensky Systems and Services, a obsługę organizacyjną zapewniało Biuro Konferencji i Doradztwa Turystyki Biznesowej „Meetings Management”.

Podczas wieczornego przyjęcia w Muzeum Techniki w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród LIDER ITS 2010. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie ITS POLSKA wraz z czasopismem „Przegląd ITS”. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Infrastruktury, o kolejności nagród zaś rozstrzygało jury, którego przewodniczącym był prof. Wojciech Suchorzewski. Nagrody dla laureatów konkursu oraz wyróżnionych przekazali: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Biuro Drogownictwa i Komunikacji Miejskiej Urzędu Miasta St. Warszawy, ITS Netherlands oraz firma Sanef. Laureatami pierwszej edycji konkursu zostali m.in.: firma BENSON CONSULTANTS Sp. z o.o., firma NEUROSOFT, Miasto Zielona Góra, Miasto Kraków.

Zapraszamy do zapoznania się z referatami i prezentacjami prelegentów III Polskiego Kongresu ITS 2010. Pliki z referatami i prezentacjami dostępne za hasłem dla uczestników kongresu, a także dla członków Stowarzyszenia w dziale „Dla Członków”.

–  „Małe pieniądze – duże korzyści. ITS sposobem na kryzys” – referaty z Polskiego Kongresu ITS 2010, Warszawa – prezentacje:

1. Uroczyste otwarcie
2. Polityka transportowa i finansowanie ITS
3. Elektroniczny pobór opłat
4. Mobilność miejska – innowacyjne projekty włoskie i polskie. Systemy ITS dla miast.
5. Efektywność i architektura ITS
6. Systemy zarządzania ruchem
7. Bezpieczeństwo transportu
8. Systemy łączności

Targi Traffic-Expo 2010 Kielce, 11-14 maja 2010r.

ITS POLSKA serdecznie dziękuje APM, Esri Polska, IBM Polska, Neurosoft oraz Telsat za wsparcie inicjatywy  zorganizowania wspólnego stoiska podczas dorocznych Międzynarodowych Tragów Infrastruktury TRAFFIC-EXPO odbywających się w dniach 11-14 maja 2010 r. w Kielcach. Stoisko członków ITS POLSKA  o wielkości 19m2 zlokalizowane było w prestiżowym miejscu naprzeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwa Infrastruktury.

Tegoroczna VI edycja Międzynarodowych Targów Infrastruktury TRAFFIC-EXPO odbyła się razem z targami AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD i TIL. W tym roku swoje oferty zaprezentowało ponad 700 firm między innymi z Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Danii, Ukrainy, Irlandii, Czech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Francji, Słowacji, Luksemburga, Turcji, Grecji, Szwecji, Węgier, Korei i Polski.

Zakres tematyczny targów TRAFFIC-EXPO objął infrastrukturę dla transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego, utrzymanie istniejącej sieci komunikacyjnej, zarządzanie ruchem, systemy bezpieczeństwa oraz technologie i osprzęt infrastrukturalny. Jak co roku targom towarzyszył bogaty program konferencji naukowo-technicznych, seminariów i prezentacji firm.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją ze wspólnego stoiska członków ITS POLSKA. Liczymy na dalszą owocną współpracę członków przy innych wydarzeniach targowych.

Fotorelacja zobacz

Seminarium ONE-ITS

Seminarium One-ITS

W Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie dnia 5 maja odbyło się seminarium poświęcone Inteligentnym Systemom Transportowym. Wśród zebranych uczestników nie zabrakło gości z zagranicy. Organizatorami spotkania były Stowarzyszenie ITS Polska oraz Polska Platforma Technologiczna ITS. Uczestników powitał Pan Wojciech Przybylski – zastępca dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego.
Spotkanie poprowadził dr inż. Marek Litwin – prezes zarządu Stowarzyszenia ITS Polska. W pierwszej części seminarium wszyscy uczestnicy obejrzeli prezentację dr Marka Łepkowskiego opowiadającego o Polskiej Platformie Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych. Zaprezentował podstawowe informacje na temat powołanej w lipcu 2008 roku Platformy, a także działania jakie podejmują jej członkowie na rzecz środowisk obecnych na rynku Inteligentnych Systemów Transportowych. Następnie pani dr inż. Izabella Mitraszewska opisała stan projektu eCall. Systemu, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie współczynnika śmiertelności w wypadkach drogowych. Jego podstawowym zadaniem jest zmniejszenie czasu reakcji na zdarzenia drogowe. Kolejne wystąpienie autorstwa dr hab. inż. Gabriela Nowackiego dotyczyło systemów elektronicznego poboru opłat w Polsce. Zaprezentowano przykładowe rozwiązania zastosowane w innych krajach oraz przedstawiono propozycję dla Polski. W drugiej części spotkania wystąpili goście specjalni z Kanady, profesorowie, Baher Abdulhai z Uniwersytetu w Toronto i Mohamed El-Darieby z Uniwersytetu w Reginie, którzy przedstawili koncepcje idei ONE-ITS i Laboratorium ITS – ITS TestBed.

ONE-ITS

Jest to wirtualny projekt zainicjowany na Uniwersytecie w Toronto, który ma na celu zarządzanie ruchem drogowym. Jego twórcy przekonują, że transport należy analizować kompleksowo bowiem często poszczególne jego kategoria są ze sobą zależne. Uczestnicy projektu ONE-ITS badali ruch pojazdów w Toronto z wyróżnieniem transportu publicznego i towarowego. Szukając rozwiązań, które usprawniły by ruch w mieście kierowali się między innymi ideą zrównoważonego transportu oraz popytem na podróż. Efekt ich pracy przyniósł bardzo dobre rezultaty bowiem projekt usprawnił transport w Toronto. Dlatego program nadal trwa i w zamierzeniach autorów ma się rozprzestrzenić na cały świat. Uczestnictwo w nim jest bezpłatne, bazuje na zasadzie współpracy poszczególnych jednostek. Aby móc z niego czerpać, należy pierw do niego włożyć. Przede wszystkim swoją wiedzę i własne doświadczenia.

ITS TestBed

     ITS TestBed to laboratorium Inteligentnych Systemów Transportowych. Służy do kontroli i weryfikacji wdrożonych projektów ITS. W jego ramach mogą się także realizować studenci Uniwersytetu w Toronto, którzy w ramach ITS TestBed mogą prowadzić symulacje ruchu miejskiego na bazie rzeczywistych danych.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto