Spotkanie członków ITS POLSKA

2 luty 2011 r., Warszawa

Gość Honorowy: Maciej Jankowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

W dniu 2 lutego 2011 r. obyło się spotkanie z p. Ministrem Maciejem Jankowskim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie ITS POLSKA. Jego tematem było omówienie „Przyszłości rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce”.

W spotkaniu wzięło udział ponad 30 członków ITS POLSKA oraz wielu przedstawicieli m.in. Ministerstwa Infrastruktury i instytucji badawczych. Goście mieli okazję do dyskusji na bieżące tematy związane z rozwojem inteligentnych systemach transportowych w Polsce. Na nurtujące pytania przedstawicieli branży ITS odpowiadali m.in.: Minister Maciej Jankowski, Andrzej Maciejewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Tomasz Michalski z Ministerstwa Infrastruktury oraz Wojciech Hałka z Instytutu Łączności.Program spotkania obejmował:
09:00 – Oficjalne powitanie i wprowadzenie przez Marka Litwina, Prezes ITS POLSKA
09:05 – Słowo wstępne Pana Ministra Macieja Jankowskiego odnośnie przyszłości rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce
09:15 – Wystąpienie Pana Andrzeja Maciejewskiego Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
09:20 – Dyskusja
10:30 – Podsumowanie dyskusji i zakończenie śniadania przez Marka Litwina, Prezes ITS POLSKA

Wnioski:
Przedstawiciele ITS POLSKA przypomnieli, że problemy Inteligentnych Systemów Transportowych to nie tylko technologia, lecz technologia w połączeniu z prawem i ekonomią – słowem rynek. A rynek, to zasoby ludzkie i środowisko, w którym żyjemy. Intencją Stowarzyszenia jest pobudzenie rynku do działania. ITS POLSKA wykonało ogromną pracę, aby tworzyć i kreować polski rynek ITS. Aby mógł się nadal rozwijać zaproponowano, aby Ministerstwo Infrastruktury oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad stały się koordynatorem strategicznych wdrożeń w tej dziedzinie.
Ciekawą inicjatywą zaprezentowaną w czasie spotkania, jest chęć wsparcia merytorycznego dla resortu w budowie współpracy na linii rząd – samorząd. Jednocześnie prezes Stowarzyszenia ITS POLSKA zadeklarował przedstawicielom Ministerstwa Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad gotowość do organizacji spotkań Krajowej Rady ITS w ramach Polskiego Kongresu ITS.
Natomiast minister Maciej Jankowski podkreślił, że zagadnienie Inteligentnych Systemów Transportowych jest dla Ministerstwa nie tylko ważne, lecz także trudne z punktu widzenia administracji. Oznacza bowiem konieczności odpowiedzi na wyzwania technologiczne oraz dostosowanie do nich właściwych regulacji prawnych. Wyraził chęć regularnych spotkań o bardziej skonkretyzowanej tematyce. Zadeklarował także wyciągnięcie wniosków z dyskusji i zaangażowanie się w prace razem z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji nad sposobem koordynacji działań zmierzających do właściwego funkcjonowania numeru alarmowego 112, a co za tym idzie także systemu eCall.
Obie strony liczą na stałą efektywną współpracę z zakresu implementacji Inteligentnych Systemów Transportowych.

O gościu:
Maciej Jankowski – ur. 20 XI 1960 w Sieradzu. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Prawa i Administracji (1984), Wydz. Filozoficzno-Historyczny (1987), w 1991 doktorat w dziedzinie nauk prawnych. 1984-1985 wychowawca w Ośr. Szkolno-Wychowawczym w Łodzi, 1985-1993 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydz. Prawa i Administracji UŁ. Od 1991 radca prawny, 1992-1993 doradca w Urzędzie Rady Ministrów, 1993-2006 w Grupie Wydawniczej Polska presse, radca, menadżer, wiceprezes, prezes zarządu (2000-2004), w 2007 radca prawny w kancelarii prawniczej, od 2008 podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Autor książek i artykułów
w czasopismach naukowych.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniami z poprzednich spotkań w formie śniadania biznesowego z Panem Posłem Zbigniewem Rynasiewiczem z Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Radosławem Czapskim z Banku Światowego dostępnymi na www.itspolska.pl/sniadania.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto