Śniadanie członków ITS POLSKA Gość Honorowy: Włodzimierz Lewandowski, Prezes Głównego Urzędu Miar 11 październik 2016 r., Warszawa

ITS POLSKA dziękuje za udział w śniadaniu, którego gościem był Pan Włodzimierz Lewandowski, Prezes Głównego Urzędu Miar. Spotkanie odbyło się w dniu 11 października 2016 r. (wtorek) w godz. 09:30-11:30 w Restauracji Concept 13 (ul. Bracka 9) w Warszawie.

Podczas spotkania reprezentanci najwyższego szczebla z firm, instytucji, a także osoby indywidualne zrzeszone w ITS POLSKA mieli możliwość rozmowy, zadawania pytań, wyjaśniania wątpliwości oraz składania ew. postulatów odnośnie legalizacji przyrządów, które nie uzyskały zatwierdzenia, urealnienia wymogów dotyczących przyrządów pomiarowych, stosowania przyrządów, które teraz nie podlegają wprost nadzorowi GUM, statusu prawnego przyrządów, które nie spełniają wymogów ale mają legalizacje oraz ujednolicenia głosu GUM i środowiska jeśli chodzi o wymogi identyfikacji pojazdu i konieczności zapisywania w decyzji zatwierdzenia typu wszystkich możliwych urządzeń, które mogą być podłączane do przyrządu.

Program śniadania:
09:30 – Śniadanie
09:45 – Oficjalne powitanie – Mariusz Kołkowski, Członek Zarządu ITS POLSKA
09:50 – Słowo wstępne – Włodzimierz Lewandowski, Prezes GUM
10:00 – Przedstawienie uczestników spotkania
10:10 – Dyskusja
11:30 – Zakończenie śniadania

O gościu:
dr inż. Włodzimierz Lewandowski
– w 1975 r. ukończył studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, oraz specjalizację z mechaniki nieba na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i rozpoczął studia doktoranckie z zakresu geodezji satelitarnej w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Po otrzymaniu w 1976 r. stypendium francuskiego Państwowego Instytutu Geograficznego (IGN), kontynuował te studia w Saint-Mandé pod Paryżem, gdzie uzyskał w 1980 r. stopień doktora inżyniera. W latach 1982-1984 pracował w Międzynarodowym Biurze Miar (BIH) w Paryżu, a od 1985 r. do 2014 r. na stanowisku Naczelnego Fizyka w Międzynarodowym Biurze Miar (BIPM) w Sèvres. W swojej karierze zawodowej działał w Polsce, Stanach Zjednoczonych, we Francji. Swoją działalność badawczą koncentruje na technikach satelitarnych i metrologii czasu, a organizacyjną na dostosowaniu struktur państwowych kosmosu i metrologii do wyzwań współczesnego świata. Od 2001 r. Włodzimierz Lewandowski jest członkiem Rady Naukowej Centrum Badań Kosmicznych PAN. W Sejmie RP jest doradcą Grupy Parlamentarnej ds. Przestrzeni Kosmicznej. Jest też członkiem Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, gdzie przewodniczy dwóm zespołom ds. programów europejskich Galileo i Copernicus. W latach 2007-2015, działając w grupach związanych z polskim programem wykorzystania przestrzeni kosmicznej, przyczynił się do wprowadzenia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i utworzenia Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). W Stanach Zjednoczonych pracował naukowo w amerykańskim Państwowym Instytucie Wzorców i Technologii (NIST). Przewodniczy Podkomitetowi Czasu w amerykańskim Komitecie Cywilnym GPS (CGSIC) przy Departamencie Transportu. Współpracował  z Kongresem Polonii Amerykańskiej ws. technik satelitarnych. W 2014 r. został laureatem najważniejszej amerykańskiej nagrody z dziedziny metrologii czasu. Prestiżowa nagroda (Precise Time and Time Interval) została mu przyznana przez amerykański Instytut Nawigacji (ION). Włodzimierz Lewandowski był doradcą wielu państwowych instytutów metrologii, m.in. Indii i Egiptu. Uczestniczył w pracach Międzynarodowego Komitetu ONZ ds. systemów nawigacji satelitarnej (ICG). Był także wiceprzewodniczącym delegacji BIPM do Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej ONZ (ITU) w Genewie. Dalej działa jako ekspert Komisji Europejskiej ds. systemu nawigacji satelitarnej Galileo, opartego na metrologii czasu. Jest wiceprzewodniczącym dwóch komitetów programowych ESA ds. nawigacji (PB-NAV) i telekomunikacji (JCB). W 2002 r. został delegowany przez Międzynarodowe Biuro Miar do wsparcia reorganizacji metrologii w Polsce, a od 17 maja 2016 r. pełni zaszczytną funkcję Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto