Spotkanie Zespołu KASI 27 marzec 2018 r., Warszawa

Szanowni Członkowie ITS POLSKA oraz KASI. Kolejne spotkanie KASI odbędzie się w dniu 27.03.2018 (wtorek) o godz. 10.00 w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego (ul. Jagiellońska 80, Warszawa, sala konferencyjna na I piętrze). Serdecznie Państwa zapraszam na kolejne spotkanie KASI, a osoby bezpośrednio zaangażowane w opracowanie propozycji jego treści uprzejmie proszę o dostarczenie opracowanych materiałów do godz. 11.00 w dniu poprzedzającym spotkanie – tj. do 26.03.2018r.

„Nowe możliwości dla przedsiębiorstw na rynku kanadyjskim”

Szanowni Państwo,
ITS POLSKA pragnie zaprosić Państwa na spotkanie seminaryjno-warsztatowe, które w sposób syntetyczny przedstawi Państwu kwestie związane z porozumieniem CETA jak również otoczeniem prawno-administracyjnym funkcjonowania przedsiębiorstw w Kanadzie.  

Spotkanie zaplanowane zostało na dzień 23 marca 2018 r. w godz. 10:00-16:00 w Warszawie w siedzibie ITS POLSKA (ul. Elektronowa 2). Seminarium odbędzie w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski.

Cel spotkania:
W ciągu jednego dnia przedyskutujemy między innymi: rodzaje przedsiębiorstw i proces ich zakładania, otoczenie prawne, bankowość i finanse, zamówienia publiczne, kwestie prawa imigracyjnego, charakterystykę rynku kanadyjskiego oraz typowe bariery rozwoju biznesu w Kanadzie. Ponieważ umiejscowienie przedsiębiorstwa ma duże znaczenie dla jego powodzenia, przedstawimy Państwu możliwości i zalety rozpoczęcia działalności gospodarczej w regionie Windsor-Essex w Ontario, który posiada wiele walorów w tym przystępność cenową, dostępność kadr w tym mówiących w języku polskim, doskonałe możliwości rozwoju, bliskość rynku amerykańskiego dzięki porozumieniu NAFTA, silną pozycję instytucji naukowo-badawczych oraz walory logistyczne.

Po seminarium odbędzie się szkolenie warsztatowe z komunikacji biznesowej. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat udziału „Training Attendance Certificate”.

Zakres szkolenia warsztatowego:
Speaking the Language – The Importance of Effective Communication
The Illusion of Effective Communication
Case studies in communication failures and successes
Effective Communication Strategies
Exercise – creating a 'message’ and 'mandate’
Separating the Technical Mandate and the Political Mandate
Case Studies – pitfalls and troubleshooting
Vision vs. Outcome – A Primer on Contextual Thinking
Goal Setting and Metrics

Uczestnicy:
Zaproszenie udziału w spotkaniu skierowane jest do przedsiębiorców, menadżerów, dyrektorów ds. rozwoju i dyrektorów wykonawczych, którzy zainteresowani są rynkiem Ameryki Północnej w szczególności Kanadą.

Prowadzący:
Prowadzącym spotkanie będzie Pan Mark Galvin, który jest z wykształcenia prawnikiem i inżynierem. Mark Galvin pracuje obecnie jako Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju oraz Usług Legislacyjnych miasta Amherstburg. Mark Galvin pracował wcześniej jako dyrektor jednego z międzynarodowych przejść granicznych pomiędzy Windsor a Detroit. Roczny obrót towarów i usług odprawianych pomiędzy USA a Kanadą na przejściach granicznych Windsor-Detroit jest szacowany na pół miliarda dolarów USD dziennie.


Koszt udziału:

Uczestnictwo dla członków ITS POLSKA oraz przedstawicieli samorządów
(cena uwzględnia 50% zniżki za udział)                                         550 PLN netto + 23% VAT
Uczestnictwo osób i firm niezrzeszonych w ITS POLSKA               1100 PLN netto + 23% VAT
W cenę wliczone jest: uczestnictwo w jednodniowym spotkaniu seminaryjno-warsztatowym, materiały, świadczenia cateringowe (przerwa kawowa, lunch). Cena nie zawiera: przejazdów oraz noclegów.

Warunki uczestnictwa w seminarium:
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie karty-zgłoszenia oraz odesłanie jej najpóźniej do dnia 09.03.2018 r. mailem na adres: sekretariat@itspolska.pl. Jednocześnie warunkiem udziału w spotkaniu jest uiszczenie opłaty za uczestnictwo do dnia 09.03.2018 r. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia organizator zwraca wniesione opłaty.

Wprowadzenie do spotkania:

21 września 2017 roku weszła w życie kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) między UE a Kanadą. CETA czyli Comprehensive Economic and Trade Agreement oznacza zniesienie prawie 98 procent ceł i barier pozataryfowych oraz liberalizację handlu usługami między UE i Kanadą. CETA będzie sprzyjać wymianie handlowej, a przez to pobudzać wzrost gospodarczy i tworzenie miejsce pracy. CETA pomoże europejskim przedsiębiorstwom konkurować na kanadyjskim rynku nie tylko poprzez zniesie należności celnych ale także m.in. poprzez zlikwidowanie konieczności przeprowadzania podwójnego testowania czy ułatwienie wysyłania inżynierów w celu świadczenia usługi utrzymaniowych i wsparcia sprzedaż sprzętu, urządzeń i oprogramowania z krajów europejskich, w tym z Polski. Dzięki CETA przedsiębiorstwa z UE będą także mogły także stawać do przetargów na dostarczanie towarów i usług nie tylko na szczeblu federalnym, lecz także – jako pierwsze przedsiębiorstwa spoza Kanady – na poziomie prowincji i gmin. Dla polskich przedsiębiorców otwiera się w związku z tym rynek warty miliardy euro rocznie.

IX edycja konkursu LIDER ITS 2018

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA we współpracy z redakcją PRZEGLĄD-ITS zaprasza agendy rządowe i samorządy, uczelnie, dyplomantów, jednostki naukowo-badawcze i projektowe, stowarzyszenia oraz producentów i  usługodawców rozwiązań ITS do udziału w kolejnej, dziewiątek edycji konkursu LIDER ITS 2018. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Infrastruktury. Zgłoszenia do konkursu można przesłać pocztą tradycyjną do dnia 16 marca 2018 r.


Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Przyznawana po raz dziewiąty statuetka LIDER ITS 2018 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2017 roku w czterech kategoriach:
• najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
• najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,
• najlepsza praca badawczo-rozwojowa,
• najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.


Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2018 nastąpi podczas XI Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych 2018 (www.pkits.pl), który odbędzie się w dniach 22-23 maja 2018 r. w Warszawie.

„Nauka-Biznes, edycja 1”

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA dziękuje za udział w nowym cyklu spotkań seminaryjnych środowiska ITS pod wspólną nazwą „Nauka-Biznes”. Pierwsze seminarium odbyło się w dniu 15 marca 2018 r. na Politechnice Warszawskiej. Współorganizatorem wydarzenia był Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej a Partnerem naukowym międzywydziałowa Platforma Inteligentnego Transportu Politechniki Warszawskiej.

Program: zobacz
Prezentacje:

prezentacja 1

prezentacja 2

prezentacja 3

prezentacja 4

prezentacja 5

Informujemy, że po seminarium istnieje możliwość publikacji prezentowanych referatów w czasopismach Archives of Transport (kontakt do redakcji: archivessecretary@wt.pw.edu.pl), Journal of Konbin (kontakt do redakcji: grzegorz.kowalczyk@itwl.pl) oraz Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport (kontakt do redakcji: prace.transport@wt.pw.edu.pl), Elektronika (kontakt do redakcji: e-mail: elektronika@red.pl.pl, www:elektronika.orf.pl).

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto