Spotkanie członków KASI 9 lipca 2015 r., Warszawa

Szanowni Członkowie KASI,
Serdecznie zapraszam na spotkanie Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS, które odbędzie się w dniu 9 lipca 2015 r. w siedzibie firmy Sprint (ul. Canaletta 4, Warszawa).

W spotkaniu będzie uczestniczył Dyrektor Zarządzający firmy, która specjalizuje się w pozyskiwaniu finansowania na realizację projektów. Naszym zadaniem będzie sprecyzowanie zainteresowań KASI. Ustalono wstępny podział w zakresie ewentualnej przyszłej współpracy – KASI, byłaby odpowiedzialna za wsad merytoryczny do wniosku (co i jak należy opracować, oraz jakie będą tego efekty), natomiast firma przygotowałaby pozostałą cześć, tzn. określiłaby m. in. źródło finansowania, przygotowała wniosek od strony formalnej i rachunkowej. Druga cześć spotkania dotyczyłaby podziału zadań w zakresie opracowania wytycznych (dobrych praktyk) w zakresie wdrażania ITS w miastach i na drogach podlegających samorządom.

Uprzejmie proszę o Państwa obecność na spotkaniu, lub oddelegowanie osób, w Państwa zastępstwie.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto