Formularze Zgłoszeniowe – Lider ITS

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Aby wziąć udział w konkursie LIDER ITS należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dla jednej z w/w kategorii i przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: lider-its@itspolska.pl w terminie do dnia 15.03.2021 r. do godz. 15:00.

Najlepszy produktpobierz
(przedsiębiorstwa)

Najlepsze wdrożeniepobierz
(administracja centralna, regionalna i lokalna)

Najlepsza praca naukowo-badawczapobierz
(naukowcy i badacze)

Najlepsza praca dyplomowapobierz
(absolwenci)

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto