Podsumowanie z udziału członków ITS POLSKA na Targach INFRASTRUKTURA 2013r. w dniach 22-24 października 2013 r., Warszawa

ITS POLSKA dziękuje za odwiedzenie stoiska członków Stowarzyszenia, na których swoją ofertę przedstawiły firmy SIMS i Sensebit. Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem INFRASTRUKTURA 2013 odbywały się w dniach 22-24 października 2013 r. w Warszawie.

Patronat honorowy nad imprezą objęli: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak, sejmowa Komisja Infrastruktury i Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Oficjalnego otwarcia targów i symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Zbigniew Rynasiewicz, Stanisław Żmijan, Lech Witecki oraz Prezesi firm wykonawczych.

”Spotykamy się w szczególnym momencie, gdy kończymy obecną perspektywę wydawania unijnych środków, a jednocześnie dyskutujemy o nowym budżecie i celach inwestycyjnych. Liczymy, że na infrastrukturę będziemy mieli w tym okresie około 18 miliardów euro” – powiedział wiceminister transportu Zbigniew Rynasiewicz podczas otwarcia targów.

W trakcie uroczystości został również odczytany list od Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki, Janusza Piechocińskiego oraz prof. dr hab. Bogusława Liberadzkiego posła do Parlamentu Europejskiego.

Podczas tegorocznych targów „Infrastruktura” prezentowali się liczni wystawcy wśród, których znalazły się firmy wykonawcze i usługowe, a także producenci i dystrybutorzy maszyn i urządzeń budowlanych, kruszyw oraz surowców wykorzystywanych do budowy dróg i autostrad. Ponadto swoją ofertę przedstawili dostawcy rozwiązań, technologii i osprzętu z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania ruchem drogowym w tym oznakowania pionowego i poziomego, oświetlenia a także rozwiązań ITS oraz systemów monitoringu i bezpieczeństwa w transporcie miejskim. Wśród wystawców nie zabrakło także wspólnego stoiska członków ITS POLSKA, na którym zaprezentowały się takie firmy jak Zakład Elektroniczny SiMS sp. z o. o., Sensebit AB, a także nasz portal internetowy www.Przeglad-ITS.pl.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane w ramach targów liczne seminaria, wykłady i prelekcje dla profesjonalistów, podczas których  poruszano takie zagadnienia jak innowacyjność w infrastrukturze, bezpieczeństwo ruchu drogowego etc.

Tegoroczne targi stały się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń dla przedstawicieli sektora publicznego w tym m.in. zarządców dróg wszystkich poziomów, administracji rządowej i samorządów, a także ekspertów i przedsiębiorców związanych z branżą drogową, kolejową, bezpieczeństwem ruchu drogowego, zajmujących się produkcją i dystrybucją maszyn budowlanych oraz wielu innych podmiotów z branży. Wydarzenie było także doskonałą okazją do podsumowania roku dla środowisk zainteresowanych rozwojem infrastruktury w naszym kraju.

W przygotowanie merytoryczne targów zaangażowane były najważniejsze organizacje i instytucje działające na rzecz rozwoju infrastruktury w Polsce. Targi „Infrastruktura2013 ”uzyskały Patronat Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Dodatkowo organizatorzy targów nawiązali Współpracę Merytoryczną z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, Instytutem Kolejnictwa, Komitetem Transportu Polskiej Akademii Nauk,  Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Naczelną Organizacją Techniczną, Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa, Stowarzyszeniem Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA, Polskim Kongresem Drogowym, Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa oraz Urzędem Transportu Kolejowego.

Podsumowanie lunchu biznesowego członków ITS POLSKA Gość Honorowy: Poseł Stanisław Żmijan, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury 18 października 2013 r., Lublin

ITS POLSKA serdecznie dziękuje wszystkim za zgłoszenie swojego udziału w lunchu biznesowym, którego gościem był Pan Poseł Stanisław Żmijan, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. Spotkanie odbyło się w dniu 18 października 2013 r. (piątek) w godz. 13:00 – 15:00 w Sali Biblioteka w Hotelu IBB Grand Lublinianka w Lublinie (ul. Krakowskie Przedmieście 56, Lublin). Spotkanie poprzedziła konferencja prasowa, w której uczestniczyli przedstawiciele lokalnych mediów.

Swój udział potwierdzili reprezentanci z następujących firm i instytucji: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ALDESA, Hewlett-Packard, iKOM, Instytut Transportu Samochodowego, ITS POLSKA Lublin, Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Polski Kongres ITS, Politechnika Warszawska, Polskie Linie Kolejowe w Lublinie, Siemens, Sprint, Texel oraz Urząd Miasta Białegostoku.

„Organizując to spotkanie chcieliśmy stworzyć bezpośrednią platformę wymiany wiedzy dla osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego, systemów transportowych oraz sterowania ruchem i nadzoru. Mam nadzieje, że to spotkanie da nam wskazówki w jakim kierunku działać. Rozpoczyna się nowa perspektywa finansowa UE, w której przeznaczono określone kwoty na Inteligentne Systemy Transportowe, musimy te środki wykorzystać z bardzo pozytywnym efektem” – mówił podczas spotkania Jerzy Ekiert – Dyrektor Regionalnego Lubelskiego Oddziału ITS POLSKA.

Uczestnicy spotkania dyskutowali na tematy związane z trudnościami jakie spotykają podczas procedur zamówień publicznych na Inteligentne Systemy Transportowe, poruszone zostały także zagadnienia dotyczące odcinkowego pomiaru prędkości, BRD, wyboru wykonawców w przetargach oraz dokładności opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Nakreślony został także problem braku dialogu konkurencyjnego.

Pokłosiem ożywionej dyskusji jaka wywiązała się podczas spotkania było opracowanie  postulatów, które po spisaniu zostaną przedłożone Parlamentarnemu Zespołowi ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych.

Na zakończenie spotkania Poseł Stanisław Żmijan podziękował za zaproszenie, zaproponował również zorganizowanie we współpracy z ITS POLSKA spotkania z Komisją Infrastruktury, dla kilkuosobowej delegacji.

Fotorelacja – zobacz

Program lunchu:
12:30 – Rejestracja
12:45 – Konferencja prasowa z lokalnymi mediami
13:00 – Oficjalne powitanie i wprowadzenie – Marek Litwin, Prezes ITS POLSKA
13:05 – Słowo wstępne – Poseł Stanisław Żmijan, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury
13:15 – Dyskusja, dania zimne na stole, ciepłe na bufecie
15:00 – Zakończenie lunchu

O gościu:
Urodził się w 1956r. w Tarnogrodzie niedaleko Biłgoraja. Z południową Lubelszczyzną związana była cała jego młodość – tutaj dorastał, kształcił się oraz rozpoczynał swoją działalność społeczno-polityczną. W 1980 ukończył studia inżynierskie na Wydziale Budownictwa Politechniki Lubelskiej. Po ukończeniu studiów pracował jako stażysta i laborant w Rejonie Budowy Dróg w Lublinie. Od 1982 do 1983 był słuchaczem Szkoły Podchorążych Rezerwy w Inowrocławiu. Od 1983 kierował pracownią w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Lublinie. W latach 1984–1989 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Rejonu Dróg Publicznych we Włodawie, zaś w latach 1989–1991 był dyrektorem Rejonu Dróg Publicznych w Międzyrzecu Podlaskim. Od 1992 do 2000 był dyrektorem, a od 2000 prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego w Międzyrzecu Podlaskim. Od 1980 należy do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. Od 1994 jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Od 2002 zasiada w Lubelskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. W latach 1990–1998 zasiadał w Radzie miejskiej Międzyrzeca Podlaskiego, a następnie do 2001 w sejmiku lubelskim I kadencji z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. W 2001 został działaczem Platformy Obywatelskiej, w 2011 został przewodniczącym struktur tej partii w województwie lubelskim. W wyborach w 2001, 2005 i 2007 uzyskiwał mandat posła na Sejm w okręgu chełmskim z listy PO. W wyborach w 2011 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. W wolnych chwilach zajmuje się wnukami. Jego pasją jest również ogrodnictwo. Urlop spędza zawsze aktywnie w polskich górach – na pieszych wycieczkach lub jeżdżąc na nartach.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto