Centra Zarządzania Ruchem – Technologia, Organizacja, Finansowanie

Organizator:
Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA


W dniu 21 kwietnia 2011 r. w Hotelu Quality w Poznaniu odbyło się seminarium nt. „Centra Zarządzania Ruchem – Technologie, Organizacje, Finansowanie”. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA. Patronat nad wydarzeniem objęła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, a Partnerami zostali Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu oraz Politechnika Poznańska.

Celem seminarium było poruszenie problematyki koncepcji planowania i projektowania, wymiarowania, projektowania wnętrz, stosowanych ścian graficznych, stacji roboczych, serwerowni i przykładów funkcjonowania Centr Zarządzania Ruchem w innym miastach oraz uwarunkowań prawnych i konieczności współpracy m.in. z GDDKiA.

Swój udział w seminarium zgłosiło blisko 80 osób w tym reprezentanci sektora usług stanowili 47%, jednostek samorządowych – 41%, uczelni – 5%, instytutów badawczych i organizacji – 4% oraz prasy – 3%.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z seminarium oraz prezentacjami prelegentów. Pliki z prezentacjami dostępne za hasłem i tylko dla członków Stowarzyszenia i uczestników seminarium.

W pierwszej części programu swoją ofertę jako m.in. Partnerzy Merytoryczni  przedstawili mówcy z firmy: Barco, Gevas Software, OpenSky Systems and Services, MSR Traffic oraz Thales. A dzięki uprzejmości ZDM w Poznaniu program wzbogacony został zwiedzaniem poznańskiego Centrum Sterowania Ruchem.

Program:

20 kwietnia 2011 r. (środa)
17:00Indywidualne przyjazdy, zakwaterowanie w hotelu
19:30Wspólne spotkanie w restauracji hotelowej (dla zainteresowanych, płatne indywidualnie)
21 kwietnia 2011 r. (czwartek)
08:30Rejestracja uczestników w recepcji seminarium. Zapisy na zwiedzanie Centrum Sterowania Ruchem.
08:30Powitalna kawa
09:00Powitanie i słowo wstępne – Marek Litwin, ITS POLSKA
09:05Uroczyste otwarcie – Jacek Szukała, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
09:10Historia, teraźniejszość i plany Centrum Sterowania Ruchem w Poznaniu – Przemysław Staśkowiak, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
09:25Dynamiczne systemy zarządzania ruchem – Mariusz Kaczmarek, Politechnika Poznańska
09:45Sieciocentryczne systemy dowodzenia – Mikołaj Sobczak, Politechnika Poznańska
10:05ITS na drogach krajowych województwa wielkopolskiego – Krzysztof Gruszczyński, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu
10:25Dyskusja
10:40Przerwa kawowa
11:00Koncepcja Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym we Wrocławiu – Jacek Doliński, OpenSky Systems and Services
11:20Tworzenie wielofunkcyjnego Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym we Wrocławiu – Błażej Trzcinowicz, Urząd Miasta Wrocławia
11:40Nowoczesne systemy wizualizacji w Centrach Zarządzania Ruchem – Piotr Pietrzak, Barco
12:00Koncepcje projektu Operacyjnych Centrów Zarządzania – od projektu do eksploatacji – Joao Salgueiro, Thales Group
12:20Transmisja danych w systemach zarządzania ruchem – Tomasz Folwarski, MRS Traffic
12:40Pierwsze wyniki projektu badawczego „Traffic IQ” – Frank Offermann, GEVAS software
13:00Dyskusja i podsumowanie seminarium
13:30Lunch w restauracji hotelowej
14:15Przejazd do Centrum Sterowania Ruchem, ul. Górecka 15
14:45Zwiedzanie w 10-osobowych grupach Centrum Sterowania Ruchem (czas zwiedzania dla grupy: 30 min.)
15:00Przerwa kawowa w CSR
 Zakończenie zwiedzania przez ostatnią grupę, zakończenie seminarium
  Partnerzy merytoryczni: 
    

 
  
 Organizator:Partner:Patroni medialni:
  
   

Kontakt:
W przypadku pytań bardzo prosimy o kontakt z koordynatorem seminarium:

Anna Dembińska – Dyrektor Organizacyjny
Tel. kom.: +48 694 460 188
e-mail: adembinska@itspolska.pl
www.itspolska.pl
Stowarzyszenie ITS POLSKA
tel. biuro: +48 22 630 99 09
fax: +48 22 630 99 12
e-mail: sekretariat@itspolska.pl

Informatyka w zarządzaniu drogami

Tematyka obrad objęła najbardziej aktualne praktyczne zagadnienia zastosowań technologii informatycznych w zarządzaniu drogami: technologiczne aspekty elektronicznego poboru opłat, który ma obowiązywać na wybranych drogach krajowych od 1 lipca br., a także nowoczesne zarządzanie ruchem, w tym oznakowanie dróg. Konferencja odbyła się w Warszawie 14 kwietnia 2011 r., w sali konferencyjnej PAIiIZ.

Konferencję zorganizowały wspólnie Stowarzyszenie ITS POLSKA oraz Polski Kongres Drogowy, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Została ona wpisana do kalendarza Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego.

ITS – możliwości, projekty i wdrożenia12 kwietnia

Organizatorzy:


Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA


W dniu 12 kwietnia 2011 r. w sali konferencyjnej IBDiM odbyło się seminarium nt. „Inteligentne Systemy Transportowe ITS – możliwości, projekty i wdrożenia”. Organizatorami spotkania byli: Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z seminarium oraz prezentacjami prelegentów. Pliki z prezentacjami dostępne za hasłem i tylko dla członków Stowarzyszenia i uczestników seminarium.

Celem seminarium było wskazanie doświadczeń Instytutu Badawczego Dróg i Mostów IBDiM w dziedzinie badania oraz wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce. Szczególny nacisk położony został na rolę IBDIM jako instytucji wspierającej samorządy różnego szczebla, które inwestycją, modernizacją i remontują drogi i mosty oraz pomagającej wprowadzać racjonalne systemy zarządzania siecią drogową.

Karty zgłoszenia przesłało ponad 90 osób ale z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w seminarium wzięło udział ponad 70 reprezentantów jednostek samorządowych (47%), sektora usług (18%), przedstawicieli instytutów badawczych i organizacji (17%), instytucji rządowych (7%), oraz uczelni (11%).

W ciągu jednego dnia seminaryjnego zaprezentowano wyniki realizowanych przez IBDIM projektów z dziedziny ITS oraz przedstawiono możliwości wspólnego (wraz z  samorządami) wdrażania wyników tych projektów na przykładzie dróg Mazowsza. W drugiej części programu uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia na terenie IBDiM Mobilnego Laboratorium do śledzenia i akwizycji parametrów ruchu drogowego (na zewnątrz wraz z możliwością przejechania) oraz kwantyfikacji parametrów nawierzchni.

Program:

09:30Rejestracja uczestników, powitalna kawa
10:00Otwarcie seminarium – Marek Litwin, Prezes ITS POLSKA
10:05Powitanie uczestników i prezentacja Instytutu Badawczego Dróg i Mostów – prof. Leszek Rafalski, Dyrektor Naczelny
10:20Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów – Michał Karkowski, IBDiM
10:40Aktywne Inteligentne Bariery Drogowe i Mostowe – Arkadiusz Stasiak, IBDiM
11:00Strategia Budowy Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce – Marek Litwin, ITS POLSKA
11:20Przerwa kawowa
11:40Kompleksowy System Identyfikacji Pojazdów Ciężkich – Artur Czapiewski, Inspekcja Transportu Drogowego
12:00SPID – Mobilne laboratorium kwantyfikacji parametrów nawierzchni na podstawie wyników badań nieniszczących – Jacek Sudyka, IBDiM
12:20Możliwości wdrażania projektów ITS  przy współudziale samorządów – Michał Karkowski, IBDiM
12:40Komercyjne wdrożenia projektów badawczych z dziedziny ITS – Janusz Wróbel, Neurosoft
13:00Dyskusja i podsumowanie seminarium
13:40Lunch
14:30Zbiórka w holu budynku IBDiM
14:35Zwiedzanie na terenie IBDiM Mobilnego Laboratorium:
 – do śledzenia i akwizycji parametrów ruchu drogowego (na zewnątrz wraz z możliwością przejechania) oraz
 – kwantyfikacji parametrów nawierzchni
15:35Zamknięcie seminarium

Kontakt do organizatorów:

 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa

Tel. +48 22 698 06 06
Fax +48 22 814 50 28
email: ibdim@ibdim.edu.pl
Stowarzyszenie
ITS POLSKA

ul. Trębacka 4 lok. 111
00-074 Warszawa

Tel. +48 22 630 99 09
Fax +48 22 630 99 12
e-mail: sekretariat@itspolska.pl

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto