Podsumowanie 15. edycji POLSKIEGO KONGRESU ITS 9-10 października 2023 r., Warszawa

Szanowni Państwo,

w imieniu Organizatora, Stowarzyszenia ITS POLSKA, serdecznie dziękujemy za Państwa udział w XV, jubileuszowym POLSKIM KONGRESIE ITS, który odbył się w dniach 9-10 października 2023 r. w hotelu „Mercure Warszawa Centrum” w Warszawie. Podczas dwóch dni obrad ponad 240 osób wzięło udział w kongresie i warto zaznaczyć, że 61% stanowili reprezentanci sektora publicznego, których udział jest bezpłatny, 34% to uczestnicy z firm oraz 8% stanowili pracownicy z uczelni i instytucji. 

POLSKI KONGRES ITS jest największym wydarzeniem dla firm sektora ITS w Polsce. Od 15. lat jest miejscem pozyskiwania nowej wiedzy, wymiany poglądów, inspiracji i nawiązywania relacji biznesowych. W 14. dotychczasowych edycjach uczestniczyło blisko 4000 przedsiębiorców i ekspertów z Polski, krajów europejskich, azjatyckich, Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz liczne grono przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytucji otoczenia biznesu i świata nauki.

Fotorelacja – zobacz

W ramach tegorocznej edycji kongresu odbyły się 3 sesje: „Technologie ITS w transporcie miejskim”, „Innowacje i modelowanie ITS”, „Sztuczna inteligencja i chmura cyfrowa” oraz 5 paneli dyskusyjnych: „SmartCity Lab: Nauka-Biznes-Samorząd”, „Jak poprawić mobilność w miastach?”, „Dobre praktyki i wyzwania wdrożeń ITS”, „Vertiport elementem infrastruktury transportu multimodalnego Smart City”, „Dostępność w transporcie od strony zarządców i użytkowników”. Podziękowania dla wszystkich Prelegentów, którzy poprzez wystąpienia dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami.

Program – pobierz

Prezentacje – pobierz

Zapraszamy do przeczytania listu, który otrzymaliśmy od Pana Ministra Infrastruktury, Andrzeja Adamczyka – zobacz

W dniu 9 października 2023 r., podczas 15. edycji Polskiego Kongresu ITS odbył się finał XIII edycji konkursu LIDER ITS im. Profesora Wojciecha Suchorzewskiego pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury. Przyznawaną po raz trzynasty statuetką LIDER ITS im. Profesora Wojciecha Suchorzewskiego, w roku 2023 nagrodzono projekty i zadania zrealizowane w 2022 roku w trzech z czterech kategorii:

 • najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
 • najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,
 • najlepsza praca naukowo-badawcza,
 • najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Głównym celem konkursu LIDER ITS im. Profesora Wojciecha Suchorzewskiego jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Jury konkursu w składzie: prof. Mirosław Siergiejczyk – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, prof. Tomasz Kamiński, prof. IBDiM, dr inż. Marek Litwin, prof. Jacek Oskarbski, profesor Politechniki Gdańskiej, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło następujących laureatów poszczególnych kategorii tematycznych.

 • Kategoria „Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS”:

YUNEX Sp. z o. o. za „Współpracujący inteligentny system transportowy C-ITS”.

 • Kategoria „Najlepsze wdrożenie zrealizowane przez sektor publiczny”:

MIEJSKI ZARZĄD ULICI MOSTÓW W TYCHACH za „Inteligentny system zarządzania i sterowania ruchem” w Tychach”.

 • Kategoria „Najlepsza praca naukowo-badawcza”:

Zespół Autorów Andrzej Czyżewski i Andrzej Sroczyński z Politechniki Gdańskiej za „INZNAK – Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X”.

 • Wyróżnienie w konkursie LIDER ITS 2023 w kategorii „Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS”:

firma SNARTO Sp. z o. o. za „SNARTO ITS – rozwiązanie w postaci silnika sztucznej inteligencji, którego głównym celem jest optymalizacja procesów transportowych”.

Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich Sponsorów, Patronów i Partnerów, którzy wsparli nasze działania i przyczynili się do sukcesu POLSKIEGO KONGRESU ITS, który organizowany jest po raz 15. Z niektórymi z Państwa znamy się od początku istnienia Stowarzyszenia ITS POLSKA, spotykamy się rokrocznie i wspólnie tworzymy środowisko szerzące wiedzę i nowości o bezpiecznym transporcie, które można implementować na drogach miejskich i krajowych.

Podziękowania składamy wszystkim sponsorom, bez których bezpłatny udział przedstawicieli instytucji publicznych nie byłby możliwy: Hikvision Poland jako sponsorowi diamentowemu i gospodarzowi lunchu. Image Sensing Systems, Integrated Solutions, Swarco Poland jako sponsorom złotym i gospodarzom przerw kawowych oraz Advantech Poland, APM PRO, Sprint, Neurosoft jako sponsorom srebrnym

Przez dwa dni kongresu na uczestników czekała strefa wystawowa, gdzie mogli bezpośrednio porozmawiać z firmami nt. prezentowanych produktów lub rozwiązań. Swoje standy zaplanowali: HikVision Poland, Integrated Solutions, Image Sensing Systems, Advantech Poland, Sprint, APM PRO, Neurosoft, ZIR ELDRO, Elmark Automatyka oraz Solix Digital Signage Systems.

Słowa podziękowania kierujemy pod adresem naszych Patronów Honorowych: europejskiej organizacji ERTICO / ITS Nationals, Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Związku Powiatów Polskich, Konwentu Zarządu Dróg Wojewódzkich, Związku Miast Polskich, Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Drogownictwa; 13. Marszałków Województw: Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Lubuskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Opolskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Pomorskiego, Świętokrzyskiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego; 12. Prezydentów Miast: Białegostoku, Gdańska, Katowic, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Torunia, Warszawy, Zielonej Góry; Partnerów PKITS: SmartCity Lab Chełm, Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU”, Polskiego Klubu Lotniczego, Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu KLIR oraz Polskiego Kongresu Drogowego oraz Partnerom medialnym, czyli portalom branżowym: brd24.pl, Konferencjespecjalistyczne.pl, edroga.pl jak i Magazynowi Autostrady oraz Drogi Publiczne.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia ITS POLSKA, Marek Litwin

Więcej informacji: https://pkits.pl/

Podsumowanie XIV edycji POLSKIEGO KONGRESU ITS, 16-17.05.2022 r., Warszawa

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia ITS Polska pragniemy serdecznie podziękować za udział w 14 POLSKIM KONGRESIE ITS, który odbył się w dniach 16-17 maja 2022 r. w hotelu Novotel Warszawa Centrum w Warszawie.

Sukces ubiegłorocznego Kongresu dał podstawy do stwierdzenia, że pomimo sytuacji pandemicznej w kraju ryzykowna decyzja o zorganizowaniu największego dorocznego wydarzenia Stowarzyszenia ITS POLSKA – POLSKIEGO KONGRESU ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych) – była trafna. Podejmując decyzję o przystąpieniu do organizacji XIV POLSKIEGO KONGRESU ITS mieliśmy nadzieję, że i tym razem – mimo niepokojących prognoz dotyczących pandemii – wspólnie podjęty wysiłek organizacyjny zostanie zwieńczony sukcesem.

Program – zobacz

Prezentacje – pobierz

Przez dwa dni kongresowe wzięło udział blisko 200 osób z firm związanych z ITS, organów rządowych, samorządowych oraz uczelni i instytutów badawczych. Wśród uczestników Kongresu 35% stanowili przedstawiciele biznesu, 15% to uczestnicy z uczelni i organizacji branżowych a ponad 60 % to reprezentanci sektora publicznego: rządu oraz jednostek samorządowych, zarządów transportu publicznego i  dróg.

Pragniemy podkreślić, że Polski Kongres ITS tak jak i samo Stowarzyszenie ITS POLSKA są  platformą budowania realnej współpracy środowisk naukowych i eksperckich z przedstawicielami władz publicznych decydujących o praktycznym wdrażaniu rozwiązań ITS. Stąd też po raz kolejny w tym roku dla przedstawicieli władz samorządowych zapewniliśmy bezpłatny udział w naszym wydarzeniu.

Niezwykle cieszy nas wsparcie ze strony sponsorów, którzy po raz kolejny okazali zaufanie i włączyli się w organizowanie  tego ważnego branżowego wydarzenia. Podziękowania dla Hikvision Poland Polska jako sponsorowi diamentowemu i gospodarzowi lunchu oraz sponsorom srebrnym APM PRO, KAPSCH TELEMATIC SERVICES, SPRINT oraz WASKO.

Swoje wsparcie patronackie nad 14 edycją zadeklarowali: Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Komitet Transportu PAN, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Związek Powiatów Polskich, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, 12 Prezydentów z Białegostoku, Bydgoszczy, Chełma, Kielc, Łodzi, Lublina, Olsztyna, Opola, Poznania, Rzeszowa, Torunia

i Warszawy oraz 11 Marszałków z województwa Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Pomorskiego, Świętokrzyskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego.

Nawiązując do tradycji ubiegłych lat podczas PKITS w Warszawie czołowi eksperci, praktycy branży ITS

i przedstawiciele świata akademickiego poruszyli całą gamę zagadnień związanychz najnowocześniejszymi technologiami w transporcie zarówno od strony infrastruktury transportowej, jak i pojazdu. W ramach tegorocznej edycji kongresu odbyły się 4 sesje: Zastosowania systemów ITS w miastach, Wykorzystanie dużych zbiorów danych w transporcie, Technologie ITS w transporcie publicznym i Sztuczna Inteligencja w ITS (architektura rozwiązań ITS) oraz 4 panele dyskusyjne: Przyszłość technologii płatności w transporcie publicznym, Strefy „czystego” transportu w miastach a rozwiązania ITS, Miejska mobilność powietrzna (Urban Air Mobility) niezbędnym elementem w koncepcji zrównoważonego rozwoju miast – Smart City i Laboratorium ITS w Chełmie.

Ważnymi punktami programu były 4 wydarzenia: jubileuszowy koktajl z okazji 15-lecia Stowarzyszenia ITS POLSKA, uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy przy budowie Sandboxu Technologicznego SmartCity Lab w Chełmie. Podpisy złożyli Jakub Banaszek, Prezydent Miasta i Marek Litwin, Prezes ITS POLSKA,  uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między Tashkent State Transport University a Stowarzyszeniem Inteligentne Systemy Transportowe. Podpisy złożyli prof. dr. Bakhodir Turaev, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i Marek Litwin, Prezes ITS POLSKA oraz finał XII edycji konkursu „LIDER ITS” 2022.

 

Finał XII edycji konkursu LIDER ITS odbył się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury. Przyznawaną po raz dwunasty statuetką LIDER ITS 2022 nagrodzono  projekty i zadania  zrealizowane w 2021 roku w dwóch z czterech kategorii:

•    najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,

•    najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,

•    najlepsza praca naukowo-badawcza,

•    najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Głównym celem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, dr inż. Tomasz Kamiński, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło następujących laureatów poszczególnych kategorii tematycznych.

Kategoria „Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS”.

WASKO S.A.  za „Integrację elementów Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem na drogach ekspresowych S12, S17 i S19 w województwie lubelskim”

Kategoria „Najlepsze wdrożenie zrealizowane przez sektor publiczny”

ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI W TARNOWIE za „Rozwój Inteligentnego Systemu Transportu”  w Tarnowie
XIV POLSKI KONGRES ITS 16-17 maja 2022, Warszawa Novotel Warszawa Centrum

Przesłanie

Szanowni Państwo,

Sukces ubiegłorocznego Kongresu dał podstawy do stwierdzenia, że pomimo sytuacji pandemicznej w kraju ryzykowna decyzja o zorganizowaniu największego dorocznego wydarzenia Stowarzyszenia ITS POLSKA – POLSKIEGO KONGRESU ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych) – była trafna. Podejmując decyzję o przystąpieniu do organizacji XIV POLSKIEGO KONGRESU ITS mieliśmy nadzieję, że i tym razem – mimo niepokojących prognoz dotyczących pandemii – wspólnie podjęty wysiłek organizacyjny zostanie zwieńczony sukcesem. Podjęliśmy także decyzję o powrocie do organizowania Kongresu w maju. Jest to dodatkowe wyzwanie, zwłaszcza, że od minionego Kongresu upłynie niewiele ponad pół roku.

Mamy jednak nadzieję, że odzew naszego środowiska ITS będzie na tyle duży a sytuacja pandemiczna na tyle stabilna, abyśmy mogli zorganizować POLSKI KONGRES ITS w pełnej skali. Nie możemy jednak wykluczyć sytuacji, w której restrykcje związane z epidemią będą obowiązywały. Dlatego organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeniesienia Kongresu na inny termin abyśmy mogli spotkać się w formie stacjonarnej.

Nawiązując do tradycji ubiegłych lat w maju 2022 roku spotkają się Warszawie czołowi przedstawiciele branży Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). Eksperci, praktycy branży ITS i przedstawiciele świata akademickiego poruszą całą gamę zagadnień związanych z najnowocześniejszymi technologiami w transporcie zarówno od strony infrastruktury transportowej, jak i pojazdu. Na XIV POLSKIM KONGRESIE ITS będziemy mówić o technologiach ITS w transporcie publicznym, systemach zarządzania ruchem, o technologiach przetwarzania i analizy obrazu oraz autonomizacji transportu. Na XIV POLSKIM KONGRESIE ITS nie zabraknie także nowych, ważkich obszarów tematycznych takich jak np. wykorzystanie dużych zbiorów danych w transporcie, systemy C-ITS, strefy „czystego” transportu w miastach, czy też zagadnień związanych z prawem i finansowaniem Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce. Na Kongresie poruszymy także wątek ITS w transporcie kolejowym oraz lotniczym.

Podobnie do formatu poprzedniej edycji POLSKIEGO KONGRESU ITS także i w nadchodzącej przewidujemy otwarte panele dyskusyjne, stwarzające możliwości aktywnego uczestnictwa w Kongresie.

Nadchodzące spotkanie otworzą jak zawsze wystąpienia przedstawicieli kluczowych instytucji i organizacji odpowiedzialnych za rozwijanie i wdrażanie technologii ITS.

Serdecznie zapraszamy

suchorzewski

Wojciech Suchorzewski
Przewodniczący Rady Programowej
Stowarzyszenia ITS POLSKA

litwin

Marek Litwin
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia ITS POLSKA

Podsumowanie z XIII POLSKIEGO KONGRESU ITS 18-19.10.2021 r., Warszawa

Mimo trudnego dla wszystkich roku 2020, oraz niepewności co do losów wydarzenia w 2021 r., Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA z sukcesem zorganizowało , w dniach 18-19 października 2021 r. w Warszawie, XIII edycję Polskiego Kongresu ITS (Inteligentne Systemy Transportowe).

Program – zobacz

Prezentacje – pobierz

Fotorelacja – zobacz

Przez dwa dni kongresowe wzięło udział blisko 200 osób z firm związanych z ITS, organów rządowych, samorządowych oraz uczelni i instytutów badawczych. Wśród uczestników Kongresu 30% stanowili przedstawiciele biznesu, 10% to uczestnicy z uczelni i organizacji branżowych a ponad 60 % to reprezentanci sektora publicznego: rządu oraz jednostek samorządowych, zarządów transportu publicznego i  dróg  z takich miast jak: Białystok, Gdańsk, Kielce, Olsztyn, Rzeszów, Warszawa, Wrocław, Kraków, Opole, Toruń, Chorzów, Katowice, Tychy, Bytom, Chełm, Częstochowa, Ostrołęka, Wałbrzych, Tarnów, Łódź, Gdynia, oraz województw: Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie, Podlaskie.

Pragniemy podkreślić, że Polski Kongres ITS tak jak i samo Stowarzyszenie ITS POLSKA są  platformą budowania realnej współpracy środowisk naukowych i eksperckich z przedstawicielami władz publicznych decydujących o praktycznym wdrażaniu rozwiązań ITS. Stąd też po raz kolejny w tym roku dla przedstawicieli władz samorządowych zapewniliśmy bezpłatny udział w naszym wydarzeniu.

Niezwykle cieszy nas wsparcie ze strony sponsorów, którzy po raz kolejny okazali zaufanie i włączyli się w organizowanie  tego ważnego branżowego wydarzenia. Podziękowania dla VITRONIC Machine Vision Polska jako sponsorowi platynowemu i gospodarzowi wieczornego koktajlu, złotemu sponsorowi i gospodarzowi lunchu KAPSCH TELEMATIC SERVICES oraz sponsorom srebrnym APM PRO, BARCO/AB Micro, SPRINT i ITS TAIWAN.

Swoje wsparcie patronackie nad trzynastą edycją zadeklarowali: Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Związek Powiatów Polskich, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, 7 Prezydentów miast: Białegostoku, Gdańska, Kielc, Lublina, Poznania, Rzeszowa i Warszawy oraz 5 Marszałków województw: Kujawsko-Pomorskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Lubuskiego, Świętokrzyskiego.

Nawiązując do tradycji ubiegłych lat podczas PKITS w Warszawie czołowi eksperci, praktycy branży ITS

i przedstawiciele świata akademickiego poruszyli całą gamę zagadnień związanych z najnowocześniejszymi technologiami w transporcie zarówno od strony infrastruktury transportowej, jak i pojazdu. W ramach tegorocznej XIII edycji kongresu odbyły się 3 sesje tematyczne: Perspektywy i kierunki rozwoju nowoczesnych rozwiązań ITS, Rozwiązania ITS na drogach krajowych i Zagadnienia wybrane (cz.1 i 2) oraz 3 panele dyskusyjne: Czy czeka nas rewolucja w transporcie związana z wdrażaniem pojazdów autonomicznych?, Inżynier ITS – zawód przyszłości? i Autonomiczne taksówki i latające samochody przyszłością transportu w dużych aglomeracjach.

Ważnym punktem programu był udział 10-osobowej delegacji branży ITS z Tajwanu i uroczyste podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy ITS POLSKA i ITS TAIWAN. Podpisy pod MoU złożyli Marek Litwin Prezes ITS POLSKA oraz Shih Yi-Fang Prezes ITS TAIWAN. Świadkami tego znamienitego wydarzenia byli Bob Loong-Jin Chen Ambasador Taipei Representative Office in Poland oraz pozostali uczestnicy Polskiego Kongresu ITS.

Zwieńczeniem pierwszego dnia Polskiego Kongresu ITS był finał XI edycji konkursu LIDER ITS, który odbył się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury. Przyznawaną po raz jedenasty statuetką LIDER ITS 2021 nagrodzono  projekty i zadania  zrealizowane w 2019-2020 roku w trzech z czterech kategorii:

•    najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,

•    najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,

•    najlepsza praca naukowo-badawcza,

•    najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło następujących laureatów poszczególnych kategorii tematycznych.

Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS zrealizowany przez firmę:
Nagroda LIDER ITS 2021: Siemens Mobility sp. z o.o., obecnie Yunex
Jury konkursu przyznało statuetkę LIDER ITS 2021 za totem rowerowy – zielona fala dla rowerzystów w Warszawie.

Najlepsze wdrożenie z zakresu ITS:

Nagroda LIDER ITS 2021: Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej
Jury przyznało statuetkę LIDER ITS 2021 za „Zainstalowanie mobilnych automatów biletowych w 255 pojazdach BKM  oraz uruchomienie bezgotówkowego systemu płatności z wykorzystaniem modelu transakcyjnego MTT/PaYG”.

Nagroda LIDER ITS 2021: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
Jury przyznało statuetkę LIDER ITS 2021 za „E-kontrolę Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego”.

Najlepsza praca naukowo-badawcza z zakresu ITS:

Nagroda LIDER ITS 2021: Konsorcjum Projektu AV-PL-ROAD w składzie: Ministerstwo Infrastruktury, Instytut Transportu Samochodowego, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
Jury przyznało statuetkę LIDER ITS 2021 za „ I etap realizacji projektu „Polska droga do automatyzacji transportu drogowego”.

Podsumowanie z XII POLSKIEGO KONGRESU ITS

W dniach 22-23 maja 2019 r. w Warszawie odbyła się XII edycja Polskiego Kongresu ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych). W imprezie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA wzięło udział blisko 250 osób z firm związanych z ITS, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej. Wśród uczestników Kongresu ponad 70 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego.

Polski Kongres ITS od lat stanowi miejsce spotkań ekspertów, jest też szansą na szerszą prezentację prac naukowych i badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie w praktyce. Rokrocznie Kongres cieszy się dużym zainteresowaniem uczestników jak i poruszanych tematów. W ramach tegorocznej XII edycji kongresu odbyło się 7 sesji tematycznych:

 • Automatyzacja transportu drogowego (C-ITS)
 • Rola ITS w zarządzaniu mobilnością jako usługami (MaaS)
 • Krajowy System Zarządzania Ruchem
 • Bezzałogowe systemy transportu powietrznego
 • Rola ITS w zarządzaniu majątkiem
 • Rola ITS w elektryfikacji transport drogowego
 • Technologie i bezpieczeństwo cz 1 i cz 2

oraz 3 panele dyskusyjne:

 • Panel dyskusyjny: „Czy czeka nas rewolucja w transporcie związana z wdrażaniem pojazdów autonomicznych?”
 • Panel dyskusyjny: Przyszłość miejskich systemów ITS, Czy TMaaS (zarządzanie ruchem jako usługa) zastąpi obecnie eksploatowane systemy?
 • Panel Dyskusyjny – Elektromobilność czy jesteśmy gotowi?

Jak co roku ważnym wydarzeniem podczas Polskiego Kongresu ITS był finał X edycji konkursu LIDER ITS. Przyznawana po raz dziesiąty statuetka LIDER ITS 2019 nagrodziła projekty i zadania zrealizowane w 2018 roku w czterech kategoriach:

• najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,

• najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,

• najlepsza praca naukowo-badawcza,

• najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

X edycji konkursu LIDER ITS

Jury konkursu w składzie:
– prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący,
– prof. Jerzy Mikulski,
– dr inż. Marek Litwin,
– dr inż. Jacek Oskarbski,
– mgr inż. Marek Rolla
– mgr Piotr Krukowski wyłoniło następujących laureatów poszczególnych kategorii tematycznych.

 

Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS

Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS zrealizowany przez firmę: LIDER ITS 2019: APM PRO sp. z o.o.Jury konkursu przyznało statuetkę LIDER ITS 2019 za opracowanie i wdrożenie oprogramowania systemu Control Pro w systemie osłony meteorologicznej zainstalowanym na odcinku drogi ekspresowej S8 od węzła Wieluń do węzła Łódź Południe.

 

Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS zrealizowany przez firmę:
Wyróżnienie LIDER ITS 2019: SPRINT S.A.

 

 

Jury przyznało wyróżnienie LIDER ITS 2019 za zaprojektowanie, realizację i uruchomienie w mieście Bielsko-Biała systemu zarządzania ruchem z funkcją priorytetu dla transportu publicznego oraz zarządzania transportem publicznym.

Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej z zakresu ITS Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nagrody LIDER ITS 2019 wręczono na Gali, która odbyła się po zakończeniu pierwszego dnia obrad XII POLSKIEGO KONGRESU ITS. X edycja konkursu odbyła się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury. Gospodarzem uroczystego przyjęcia była firma Kapsch Telematic Services.

 

Patronat nad tegorocznym kongresem objęli: Ministerstwo Infrastruktury, Sejmowa Komisja Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Prezydenci Miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Katowic, Olsztyna, Poznania, Warszawy, Torunia, Wrocławia, Zielonej Góry, a także Marszałkowie Województw: Dolnośląskiego, Lubelskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Małopolskiego, Opolskiego, Pomorskiego, Podkarpackiego, Zachodniopomorskiego.

 

Sponsorami XII edycji Polskiego Kongresu ITS został Kapsch Telematic Services (sponsor platynowy i gospodarz wieczornego koktajlu), Egis Projects (złoty sponsor i gospodarz przerwy kawowej) oraz jako sponsorzy srebrni: APM PRO, Barco/AB Micro, Sprint. Przez dwa dni kongresu na uczestników czekały stanowiska promocyjne firm Barco/AB Micro, APM PRO, Kapsch, Sprint oferujących rozwiązania dla branży ITS w strefie wystawowej.

Podsumowanie z XI POLSKIEGO KONGRESU ITS.

W dniach 22-23 maja 2018 r. w Warszawie odbyła się XI edycja Polskiego Kongresu ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych). W imprezie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA wzięło udział ponad 250 osób z firm związanych z ITS, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej. Wśród uczestników Kongresu ponad 70 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego.

Fotorelacja – zobacz

Polski Kongres ITS od lat stanowi miejsce spotkań ekspertów, jest też szansą na szerszą prezentację prac naukowych i badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie w praktyce. Rokrocznie Kongres cieszy się dużym zainteresowaniem uczestników jak i poruszanych tematów. W ramach tegorocznej XI edycji kongresu wygłoszono ponad 30 prezentacji oraz odbyły się 2 dyskusje panelowe i 1 debata, które podzielono na następujące bloki tematyczne:
•    Sesja: Zarządzanie mobilnością, zarządzanie ruchem i systemy informacji dla użytkowników                                                      
•    Sesja: Inteligentne zbieranie i przetwarzanie danych
•    Debata Dziennik Gazeta Prawna i ITS POLSKA
•    Sesja: Pojazdy Autonomiczne i systemy V2X                                                      
•    Dyskusja panelowa: Pojazdy Autonomiczne i systemy V2X
•    Dyskusja panelowa PIIT – Polska Izba Informatyki I Telekomunikacji
•    Sesja: Projektowanie, efekty, korzyści oraz standardy ITS

Uroczystego otwarcia kongresu dokonał Pan Karol Okoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. W sesji otwierającej kongres udział wzięli także Paweł Engel, Dyrektor Departamentu Analiz Transportowych Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Iwona Stępień-Kotlarek, Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Piotr Pryciński, Zastępca Dyrektor Działu Zarządzania Programami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Wojciech Suchorzewski, Przewodniczący Rady Programowej oraz Tomasz Kamiński, Instytut Transportu Samochodowego, Przewodniczący Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS.

W dniu 22 maja podczas pierwszej sesji „Zarządzanie mobilnością, zarządzanie ruchem i systemy informacji dla użytkowników” prelegenci podzielili się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami na temat systemów informacji oraz zarządzania ruchem i mobilnością. Pani Ewa Wolniewicz-Warska z firmy Kapsch Telematic Services opowiedziała o strefach czystego transportu w praktyce a o Inteligentnym zarządzaniu ruchem dla wszystkich uczestników ruchu – wyzwanie XXI wieku Pan Tamás Dombi, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Mobilność jako usługa – czyli nowy punkt wyjścia dla systemów ITS to temat zaprezentowany przez Martynę Abendrot z PTV CEE. Reprezentanci Uniwersytetu Warszawskiego przedstawili system informowania kierowców o miejscach obsługi podróżnych MOPsik, a o tym jakie są sposoby i systemy informowania o stanie nawierzchni dróg z wykorzystaniem metod cyfrowego przetwarzania obrazów opowiedzą pracownicy Politechniki  Gdańskiej. Pan Arkadiusz Drabicki i Rafał Kucharski z Politechniki Krakowskiej podzielili się wybranymi wnioskami z badań ankietowych na temat sposobów kształtowania przyszłych systemy dostarczania informacji w czasie rzeczywistym o poziomie zatłoczenia pasażerskiego w sieciach transportu zbiorowego. Wojciech Chmiel z  Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie przedstawił prezentację na temat inteligentnego sterowania ruchem z wykorzystaniem autonomicznych znaków drogowych. O OnePlan – zintegrowanym systemie organizowania transportu multimodalnego opowiedzieli Damian Hajduk i Paweł Gora z Uniwersytetu Warszawskiego. Sesją zamknął Krzysztof Łakota z Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie z prezentacją o istniejących oraz obecnnie realizowanych rozwiązaniach z zakresu ITS w ramach Rozbudowy Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym na przykładzie miasta Rzeszowa.

Drugą sesją podczas pierwszego dnia kongresu było inteligentne zbieranie i przetwarzanie danych składająca się z 9 interesujących wystąpień. O roli systemów ANPR w polityce transportowej i bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa powiedzieli przedstawiciele firmy  Vitronic Machine Vision natomiast doświadczenia  z działania Wieloczujnikowego Inteligentnego Neuronowego Systemu Parkingowego do automatycznego wyznaczania zajętości parkingów wielko powierzchniowych  przedstawił Janusz Wróbel z firmy Neurosoft. W dalszej części o doświadczeniach z porównawczych pomiarów natężenia ruchu drogowego z użyciem zróżnicowanych rozwiązań technologicznych oraz detekcja i subiektywnej lokalizacji pojazdów na podstawie generowanego hałasu w kontekście bezpieczeństwa pieszych opowiedzieli przedstawiciele Politechniki Gdańskiej. O efektach projektu RID 4D, realizowanego dla potrzeb GDDKiA i wpływie systemów ITS na bezpieczeństwo i efektywność ruchu drogowego opowiedzieli reprezentanci Instytutu Transportu Samochodowego. Druga część sesji rozpoczęła się wystąpieniem przedstawicieli Politechniki Warszawskiej na temat zastosowania danych z sondowania pojazdów do wyznaczenia miejsc występowania LOP na sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce. Natomiast reprezentancie Uniwersytetu Warszawskiego podzielili się swoją wiedzą o predykcji czasów przejazdu przy pomocy metod uczenia maszynowego oraz z zakresu wyznaczania liczby potrzebnych miejsc parkingowych na miejscach obsługi podróżnych przy pomocy symulacji ruchu drogowego. Sesję zamknęło wystąpienie reprezentantów Politechniki Warszawskiej o wykorzystaniu danych z sondowania pojazdów do oceny zmienności czasów podróży.

Podczas dwóch dni obrad Organizatorzy wespół z partnerami zorganizowali jedną debatę oraz dwie dyskusje panelowe, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Jak co roku pierwszego dnia debatę miał Dziennik Gazeta Prawna, podczas której zaproszeni goście debatowali odnośnie roli ITS w prawnym i finansowym wspieraniu polityki zrównoważonej mobilności, elektromobilności oraz redukcji niskiej emisji. Podczas dyskusji zostały omówione  wszystkie kategorie opłat: autostrady, parkowanie, wjazd do Centrum; strefy niskiej emisji (LEZ), wsparcie elektromobilności (ulgi podatkowe i inne  przywileje) oraz rola, jaką w każdym z podtematów mają narzędzia ITS.  Drugiego dnia posłuchaliśmy odnośnie pojazdów autonomicznych i systemach V2X natomiast Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przygotowała dyskusję panelową na temat możliwości i ograniczeń IT na służbie skutecznego zarządzania mobilnością w polskim mieście – możliwości i ograniczenia.

Pierwsza sesja drugiego dnia kongresu w dniu 23 maja br. dotyczyła tematyki pojazdów autonomicznych i systemów V2X. Na początek przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury opowiedziało o  strategicznym podejściu do C-ITS. Następnie o technologiach komunikacyjnych dla C-ITS powiedział Przemysław Staśkowiak z firmy  Kapsch Telematic Services. Symulacyjne modele ruchu pojazdów autonomicznych i komunikujących przedstawili reprezentanci Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Krakowskiej oraz Edinburgh Napier University. Koncepcja inteligentnego znaku drogowego do adaptacyjnej regulacji ruchu pojazdów (INZNAK) to temat który został przedstawiony przez Politechnikę Gdańską wraz z firmami Microsystem i Siled. Przedstawiciele politechniki Gdańskiej zaprezentowali też wystąpienie pt. Inteligentny znak drogowy jako terminal systemu komunikowania się pojazdów z infrastrukturą drogową. Na koniec o transferze kontroli w pojazdach z warunkową autonomizacją powiedziała Pani Paula Razin z Instytutu Transportu Samochodowego.

Sesja wsparta była dyskusją panelową o Pojazdach Autonomicznych i systemach V2X. Zaproszeni goście dyskutowali o problemach związanych z dopuszczeniem pojazdów autonomicznych do ruchu po polskich drogach (infrastruktura, transmisja danych, odpowiedzialność ubezpieczeniowa, BRD); doświadczeniach innych krajów w zakresie autonomizacji pojazdów; zwiększeniu mobilności społeczeństwa, w tym osób niepełnosprawnych i starszych; problemach przejęcia kontroli nad pojazdem i ograniczenia umiejętności prowadzenia pojazdu (braku doświadczenia); przygotowaniu do wdrożenia pojazdów autonomicznych w Polsce – działania krajowe; współpracy pojazdów autonomicznych z systemami ITS (w szczególności wymiana danych z infrastrukturą drogową i pojazdami); pojazdy autonomiczne – szansa dla polskiej gospodarki?

Ostatnia, czwarta sesja kongresu dotyczyła projektowania, efektów, korzyści oraz standardów ITS. O roli sieci przemysłowych oraz problematyce ich projektowania w systemach ITS oraz KSZR  powiedział Michał Łęcki z Elmark Automatyka. Piotr Świątalski z APM PRO przedstawił natomiast efekty i korzyści z wdrożenia systemu OnDynamic a Arkadiusz Cetner z AB Micro o integracji systemów dyspozytorskich z wielkoformatową wizualizacją w Centrum Zarządzania Ruchem. Jan Żukowski z firmy Sprint powiedział o tym czy systemy ITS to moda czy konieczność i czy tylko duże miasta mogą sobie na nie pozwolić? Na temat minimalizacji ryzyka projektu jako głównego czynnika sukcesu powiedział  Marcin Zawadzki z Microsoft. O normach i standardach automatyzacji i inteligentnych zachowań maszyn powiedzieli przedstawiciele Politechniki Warszawskiej a o cyfrowym systemie komunikacji radiowej G5 w paśmie 5,9 GHz jako międzynarodowym standardzie komunikacji ITS w transporcie drogowym powiedzieli przedstawiciele ITS POLSKA Oddział Lubelski.

Jak co roku ważnym wydarzeniem podczas Polskiego Kongresu ITS był finał IX edycji konkursu LIDER ITS. Przyznawana po raz dziewiąty statuetka LIDER ITS 2018 nagrodziła  projekty i zadania  zrealizowane w 2017 roku w czterech kategoriach:
•    najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
•    najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,
•    najlepsza praca naukowo-badawcza,
•    najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło następujących laureatów poszczególnych kategorii tematycznych.

Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS
Instytut Transportu Samochodowego
Statuetkę LIDER ITS 2018 przyznano za stanowisko multisensoryczne do badania interfejsów człowiek-maszyna
(HMI, Human-Machine-Interface)

Najlepsze wdrożenie zrealizowane przez sektor publiczny Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Statuetkę LIDER ITS 2018 przyznano za wdrożenie usługi Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu

Najlepsza praca naukowo-badawcza
Konsorcjum:  Instytut Transportu Samochodowego, Politechnika Warszawska i firma Search sp. j
Statuetkę LIDER ITS 2018 przyznano za pracę naukowo-badawczą pt. “Innowacyjne technologie symulacyjne do oceny systemów autonomizujących prowadzenie pojazdów w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego – (aDRIVE)”

Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej z zakresu ITS
mgr inż. Małgorzata PędzierskaStatuetkę LIDER ITS 2018 za pracę dyplomową magisterską pt. „Koncepcja biometrycznego systemu kontroli dostępu dla portu lotniczego” obronioną na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej;  promotor  dr hab. inż. Adam Rosiński.
Nagrody  LIDER ITS 2018 wręczono na Gali, która odbyła się po zakończeniu pierwszego  dnia obrad XI POLSKIEGO KONGRESU ITS. Sponsorem uroczystego przyjęcia była firma Kapsch Telematic Services. Laureaci konkursu odebrali statuetki i wyróżnienia z rąk Pana Jacka Grygi – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. IX edycja konkursu odbyła się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury.  Gospodarzem uroczystego przyjęcia była firma Kapsch Telematic Services.

Patronat nad tegorocznym kongresem objęli: ERTICO ITS Europe / ITS Nationals, Ministerstwo Infrastruktury, Sejmowa Komisja Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich. Jednocześnie ogólnopolskie znaczenie Polskiego Kongresu ITS podkreśliły udzielone patronaty 14 Prezydentów z miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Kielc, Łodzi, Lublina, Olsztyna, Opola, Poznania, Szczecina, Torunia, Warszawy i  Wrocławia oraz 9 Marszałków Województw Lubelskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Pomorskiego, Podkarpackiego, Świętokrzyskiego i Zachodniopomorskiego.

Sponsorami XI edycji Polskiego Kongresu ITS został Kapsch Telematic Services (sponsor platynowy i gospodarz wieczornego koktajlu), Vitronic Machine Vision Polska (złoty sponsor i gospodarz przerwy kawowej) oraz jako sponsorzy srebrni: APM PRO, Barco/AB Micro, Neurosoft, PTV Group, Sprint. Przez dwa dni kongresu na uczestników czekały stanowiska promocyjne firm Barco / AB Micro, APM PRO, Dysten, Kapsch, Neurosoft, PTV, Sprint, Vitronic oferujących rozwiązania dla branży ITS w strefie wystawowej.

Podsumowanie z jubileuszowego X POLSKIEGO KONGRESU ITS

W dniach 16-17 maja br. w Hotelu Sofitel Warsaw Victoria odbyła się X jubileuszowa edycja Polskiego Kongresu ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych). W imprezie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA wzięło udział blisko 350 osób z firm związanych z Inteligentnymi Systemami Transportu, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej. Wśród uczestników Kongresu ponad 60 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego.


Fotorelacja – zobacz

Polski Kongres ITS od lat stanowi miejsce spotkań ekspertów, jest też szansą na szerszą prezentację prac naukowych i badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie w praktyce.

Z roku na rok na Kongresie przybywa nie tylko uczestników, ale również prezentacji i poruszanych tematów. W ramach tegorocznej X edycji kongresu wygłoszono 43 prezentacje, odbyły się także 3 dyskusje panelowe, które podzielono na 10 następujących bloków tematycznych:

– Pomiary ruchu i badania stanu dróg,
– Innowacyjne rozwiązania cz.1,
Dyskusja panelowa: Polityka, prawo, finanse,
– ITS jako narzędzie równoważenia mobilności cz. 1,
– Standaryzacja i architektura ITS,
– Dyskusja panelowa Dziennik Gazeta Prawna i ITS POLSKA: Projekty ITS w Polsce. Stan aktualny i wyzwania na przyszłość,
– Dyskusja panelowa: PIIT – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Uroczystego otwarcia kongresu dokonała wiceminister infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło. – Na forum Unii Europejskiej i państw Grupy Wyszehradzkiej aktywnie działamy na rzecz rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych. Deklarujemy pełną współpracę z całą branżą ITS – mówiła wiceminister infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło podczas tegorocznego Kongresu ITS. Wiceminister zaznaczyła, że Inteligentne Systemy Transportowe to stały element działań rządu w zakresie infrastruktury i mobilności. Przywołała szereg dokumentów strategicznych odnoszących się do tej idei – Strategię Rozwoju Transportu, Krajową Politykę Miejską, Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, czy Program od papierowej do cyfrowej Polski. Pani minister wspomniała również, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad pracują nad budową Krajowego Punktu Dostępowego do danych. Zadeklarowała ścisłą współpracę resortu i całego rządu na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii w transporcie, także z sektorem komercyjnym. Podkreśliła przy tym kluczowe znaczenie harmonizacji działań państw członkowskich Unii Europejskiej. –  Korzystając z dostępnych instrumentów, rząd wspiera rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii wspomagających transport. Zakładamy, że jest to proces ewolucyjny oraz że należy zadbać o jego właściwą koordynację na szczeblu unijnym – dodała wiceminister.

W sesji otwierającej kongres udział wziął także Krzysztof Kondraciuk – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, który podkreślił konieczność zintegrowanego, szerokiego podejścia do wdrażania projektów z zakresu ITS. Wskazał również na silne zorientowanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na Inteligentne Systemy Transportowe, w szczególności poprzez rozwój Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, Krajowego Systemu Poboru Opłat, a także aktywny udział w inicjatywach międzynarodowych, takich jak projekt Crocodile oraz rozpoczynający się właśnie projekt FrameNext. Pan Krzysztof Kondraciuk zaznaczył również, że GDDKiA jest zaangażowana w kreowanie europejskiej wizji Inteligentnych Systemów Transportowych.

Propozycja programowa tegorocznego Kongresu objęła szeroki wachlarz zastosowań ITS. Wśród tematów znalazły się zarówno zagadnienia popularne, wynikające z planów inwestycyjnych w Polsce, takich jak systemy zarządzania ruchem oraz poboru opłat na drogach krajowych, jak i budzące wciąż zainteresowanie zagadnienia takie, jak technologie stosowane w transporcie publicznym. Kontynuowano także dyskusję na temat kolejnictwa oraz zagadnień nowych na rynku ITS, takich jak zarządzanie popytem na transport w miastach.

Warto podkreślić, iż firmy uczestniczące w kongresie miały możliwość zaprezentowania swoich najnowszych rozwiązań nie tylko podczas wystąpień i paneli dyskusyjnych, ale również w specjalnie stworzonej przestrzeni wystawowej, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników kongresu. Ostatnim punktem pierwszego dnia obrad była dyskusja panelowa Polityka, Prawo, Finanse, w której udział wzięli: Nicolas Lepage (Embassy of Canada to Poland), Marta Leardi-Anderson  (Cross-Border Institute), Renata Rychter (GITD), Katarzyna Walczyk-Matuszyk (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE). Moderatorem dyskusji był Andrzej Maciejewski (GDDKiA).

Zwieńczeniem dnia był finał VIII edycji konkursu LIDER ITS oraz wieczorna Jubileuszowa Gala X-lecia ITS POLSKA oraz Polskiego Kongresu ITS.

Tegoroczna edycja konkursu LIDER ITS 2017 zrealizowana była już po raz ósmy. Jak co roku nadesłane prace zostały ocenione jeszcze przed rozpoczęciem Kongresu. Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, dr inż. Tomasz Kamiński, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło zwycięzców oraz wyróżnionych poszczególnych kategorii tematycznych. Laureaci konkursu odebrali statuetki i wyróżnienia z rąk Krzysztofa Kondraciuka – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W tegorocznej edycji konkursu nagrody i wyróżnienia przyznano:

Najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS:
Lider 2017:
APM PRO Sp. Z O.O./Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej/Synchrogop Sp. J.
Jury konkursu przyznało statuetkę LIDER ITS 2017 za dydaktyczno-badawczy Poligon ITS Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku – Białej.

Wyróżnienie: Sprint S.A.

za dostawę i montaż systemu ITS w ramach programu budżetowego ”Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”.

Najlepsze praca badawczo-naukowa:
Lider 2017:
mgr Paweł Gora
za pracę pt. ”Przybliżanie wyników symulacji komputerowej ruchu drogowego przy pomocy sieci neuronowych”.

Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej:
Lider 2017: mgr inż. Aleksander Jan Dębski

Jury przyznało statuetkę LIDER ITS 2017 Panu Aleksandrowi Dębskiemu za pracę dyplomową pt. „Koncepcja wykorzystania V2I do usprawnienia ruchu w ciągu koordynacyjnym sygnalizacji świetlnych”.

Ósma edycja konkursu odbyła się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Szczególnym wydarzeniem wieczoru było uhonorowanie 5 podmiotów, które przez 10 lat wspierały działalność Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA oraz idę organizacji  wydarzenia, które na przestrzeni lat stało się najważniejszym wydarzeniem dla branży ITS w Polsce – POLSKIEGO KONGRESU ITS. Wieloletni Prezes Stowarzyszenia ITS POLSKA – Marek Litwin wręczył jubileuszowe dyplomy następującym firmom i instytucjom:
– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
– Instytut Transportu Samochodowego
– Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
– Egis Projects Polska
– Elektrotim

Gospodarzem uroczystego przyjęcia była firma Egis Projects Polska, natomiast sponsorem Jubileuszowej Gali Comarch i Polska Winieta. Dalszy ciąg wieczoru wszystkim zebranym umilała oprawa muzyczna zainspirowana erą swingu z lat 40-tych i 50-tych ubiegłego wieku zapewniona przez Szafran Swingin’ Orchestra.

Drugiego dnia Kongresu odbyły się trzy sesje oraz dwie dyskusje panelowe. Pierwsza dyskusja przeprowadzona była we współpracy z Dziennikiem Gazeta Prawna. W debacie uczestniczyli: Paweł Szaciłło (Ministerstwo Rozwoju), Przemysław Gorgol (CUPT), Mariusz Kołkowski (ITS POLSKA), Mariusz Cywiński (Kapsch Telematic Services), Dariusz Obcowski (Siemens). Moderatorem dyskusji był Konrad Majszyk z Dziennika Gazeta Prawna. Tematyka debaty obejmowała  zagadnienia dotyczące współpracy pomiędzy instytucjami publicznym w zakresie efektywnego wykorzystania i udostępniania danych z systemów dziedzinowych, PPP, CETA. Organizatorem drugiej dyskusji była Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Tematem przewodnim dyskusji były nowoczesne technologie transportowe stosowane w miastach przyszłości. W dyskusji udział wzięli: Jan Maria Czajkowski (Związek Powiatów Polskich), Rudolf Borusewicz (Związek Powiatów Polskich), Jan Jakiel (Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie), Michał Rogalski (PIIT), Przemysław Staśkowiak (PIIT), Tomasz Polichnowski (ekspert ITS). Moderatorem dyskusji był Wojciech Dziomdziora z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Ostatnim punktem drugiego dnia była dyskusja plenarna i podsumowanie Kongresu, które odbyły się pod przewodnictwem Komisji Wnioskowej.

Zamknięcia kongresu dokonał Prezes Stowarzyszanie ITS POLSKA Marek Litwin. – W imieniu organizatorów dziesiątego jubileuszowego Polskiego Kongresu ITS serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za liczne przybycie, wkład i zaangażowanie w obrady. Przyjemnością jest gościć Państwa i móc wysłuchać interesujących wypowiedzi. Z uzyskanych od Państwa opinii wiemy, że jest  to dobrze zainwestowany czas, wykorzystany na poszerzenie wiedzy na temat najnowszych rozwiązań w dziedzinie Inteligentnych Systemów Transportowych oraz okazja do wymiany doświadczeń i poznania ciekawych ludzi. Bez Państwa  udziału nie byłoby tak miłej atmosfery i sukcesu naszych kongresów. Dziękujemy i już dziś zapraszamy do udziału w XI Kongresie, który odbędzie się w maju 2018 r. – mówił podczas zamknięcia obrad Marek Litwin – wieloletni Prezes ITS POLSKA.

Wśród gości i prelegentów X POSLKIEGO KONGRESU ITS znaleźli się według kolejności wystąpień: Marek Litwin (Prezes ITS POLSKA), Justyna Skrzydło (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa), Karol Okoński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji), Krzysztof Kondraciuk (Dyrektor Generalny GDDKiA), Paweł Szaciłło (Dyrektor Departamentu PPP w Ministerstwie Rozwoju), Przemysław Gorgol (Dyrektor CUPT), Jacob Bangsgaard (CEO ERTICO), Andrzej Maciejewski (Project Manager UNECE TEM Projekt), prof. William Anderson (Cross Border Institute, University of Windsor CETA), prof. Wojciech Suchorzewski (Przewodniczący Rady Programowej), Mariusz Kołkowski (Sprint), Aleksander Konior (APM PRO), Krzysztof Brzozowski, Andrzej Maczyński, Artur Ryguła, Justyna Sordyl, Marcin Honkisz (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej), Józef Kotus (Politechnika Gdańska), Matthias Prick (Vitronic), Wiesław Graczyk (ITS POLSKA), Paweł Farfał (Conduent), Piotr Burnos, Janusz Gajda, Ryszard Sroka (Akademia Górniczo-Hutnicza), Karolina Marciniuk, Adam Kurowski (Politechnika Gdańska), Maciej Szczodrak, Andrzej Czyzewski (Politechnika Gdańska), Artur Wajchert (Trapeze Poland), Dirk Hendrickx (Barco), Paweł Gora, Mateusz Macias, Jacek Sroka (Uniwersytet Warszawski), Marek Bardoński (Nvida Corp.), Karol Kurach (Google), Konrad Żołna (Uniwersytet Jagielloński), Piotr Krukowski (Neurosoft), Marek Franke (Siemens), Jerzy Ekiert (ITS POLSKA),  Łukasz Bromirski (Cisco Polska), Marcin Cielecki, Tomasz Dybicz, Piotr Olszewski (Politechnika Warszawska), Marek Pawlik (Instytut Kolejnictwa), Mirosław Siergiejczyk (politechnika Warszawska), Stanisław Gago (Instytut Kolejnictwa), Nicolas Lepage (Embassy of Canada to Poland), Marta Leardi-Anderson  (Cross-Border Institute), ), Renata Rychter (GITD), Katarzyna Walczyk-Matuszyk (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE), Kamil Patrzuski (T-Systems International), Arkadiusz Drabicki, Rafał Kucharski (Politechnika Krakowska), Tomasz Kamński 9Instytut Transportu Samochodowego), Andrzej Kobuszewski (GDDKiA), Krzysztof Krawiec (Politechnika Śląska), Rafał Ogonowski, Dominik Weder (Sprint), Andrea Ghio (Siemens), Jean-Noel Marteau (Egis Projects), Igor Bednarski (Polska Winieta i Comarch), Paweł Szmajda (Comarch), Józef Suda (Politechnika Warszawska), Jacek Lenartowicz (MZA w Warszawie), Mateusz Szarata (Politechnika Rzeszowska), Przemysław Rzeźniewski (GDDKiA), Krzysztof Modelewski (PKN, GDDKiA), Jan Maria Czajkowski (Związek Powiatów Polskich), Rudolf Borusewicz (Związek Powiatów Polskich), Jan Jakiel (Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie), Michał Rogalski (PIIT), Przemysław Staśkowiak (PIIT), Tomasz Polichnowski (ekspert ITS).

Patronat nad tegorocznym kongresem objęli: Ertico ITS Europe, ITS Nationals, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Komisja Infrastruktury, Ogólnopolska Izba Gospodarcza i Drogownictwa, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Prezydent Miasta Białegostoku, Prezydent Miasta Bydgoszczy, Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Kielc, Prezydent Miasta Lublina, Prezydent Miasta Olsztyn, Prezydent Miasta Opola, Prezydent Miasta Poznań, Prezydent Miasta Rzeszowa, Prezydent Miasta Szczecina, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Prezydent Miasta Wrocławia, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marszałek Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Marszałek Województwa Łódzkiego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Opolskiego, Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Śląskiego, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Sponsorzy Kongresu:
– Sponsor Platynowy: Egis Projects Polska;
– Sponsor Diamentowy: Kapsch Telematic Services;
– Sponsor Złoty: T-Systems, Neurosoft, Siemens
– Sponsor Srebrny: Sprint, Trapeze, APM PRO, Conduent, Vitronic, AB Micro, Barco, Asseco Data Systems, Ch2m, CISCO, PTV Group.
– Sponsor Jubileuszowej Gali: Polska Winieta, Comarch;

Wśród partnerów medialnych znaleźli się: Dziennik Gazeta Prawna, Przegląd-ITS, Magazyn Autostrady, eTransport, Forum budowlane, Forum PPP, Polski Rynek Transportu Lotniczego, Law Business Quality, Obserwatorium Polityki Miejskiej, Polskie Drogi, Portal komunalny, Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie, RadioTech.pl, Inteligentne Miasta i Regiony, Kurier Kolejowy, CEO Magazyn Polska, Smart City, Śląski Klaster Transportu Miejskiego, Urbnews.

Źródło: www.przeglad-its.pl

Podsumowanie z IX POLSKIEGO KONGRESU ITS

Fotorelacja – zobaczZakończył się IX POLSKI KONGRES ITS (PKITS), w imprezie zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA wzięło udział ponad 300 osób – reprezentantów  firm związanych z Inteligentnymi Systemami Transportowymi, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej z całej Polski. Wśród uczestników Kongresu ponad 40 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego.vTegoroczna dziewiąta edycja Kongresu odbyła się w dniach 16-17 maja 2016 r. w warszawskim Hotelu Novotel Centrum. Z roku na rok na Kongresie przybywa nie tylko uczestników, ale również prezentacji i poruszanych tematów. Rośnie nie tylko liczba zagadnień związanych z transportem samochodowym, w tym roku bardzo dużo uwagi poświęcono również tematyce związanej ze standaryzacją rynku ITS.

Polski Kongres ITS od lat stanowi miejsce spotkań ekspertów, jest też szansą na szerszą prezentację prac naukowych i badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie w praktyce.

”Jestem przekonany, że 9 już edycja Polskiego Kongresu ITS, podobnie jak poprzednie, okaże się sukcesem i przyczyni się do dalszego rozwoju polskiej branży ITS i pobudzenia innowacyjności. Żyjemy obecnie w bardzo ciekawym czasie, można powiedzieć w okresie przejściowym, w okresie, w którym codzienne wykorzystywanie najnowszych osiągnięć technologicznych nie jest już niczym wyjątkowym. Coraz widoczniejszym trendem jest automatyzacja i autonomizacja środków transportu i transportu jako takiego, coraz powszechniejsze staje się wykorzystanie systemów kooperatywnych tzw. C-ITS oraz technologii mobilnych. Jestem przekonany, że tylko wspólnie można sprostać tym wyzwaniom, tj. administracja, przemysł i sektor badawczo-rozwojowy” – mówił podczas uroczystego otwarcia Kongresu Piotr Stomma – wiceminister infrastruktury i budownictwa.

Organizatorzy IX Polskiego Kongresu ITS położyli szczególny nacisk na kwestie związane z zastosowaniem rozwiązań ITS, z naciskiem na systemy zarządzania ruchem oraz technologie stosowane w transporcie publicznym. Poruszono także tematykę z zakresu pobór opłat na drogach, systemów zarządzania ruchem kolejowym, systemów parkingowych, a także na kwestię standaryzacji, aspektów prawnych, ekonomicznych i finansowych.

Podczas dwóch dni Kongresu odbyło się 36 prezentacji, które podzielono na następujące bloki tematyczne:
•    Systemy poboru opłat;
•    Bezprzewodowe systemy w transporcie kolejowym;
•    PIIT- Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji;
•    Systemy inne;
•    Systemy zarządzania ruchem;
•    Standaryzacja rynku ITS i ochrona danych osobowych.

Jak co roku, pierwszy dzień kongresu uświetniła wieczorna uroczystość połączona z wręczaniem nagród w konkursie LIDER ITS. Organizatorami konkursu są ITS POLSKA oraz redakcja Przeglądu-ITS. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Nagrodę w kategorii najlepsza praca dyplomowa ufundowała firma Neurosoft. Głównym założeniem konkursu jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, dr inż. Tomasz Kamiński, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło 3 zwycięzców poszczególnych kategorii tematycznych oraz 4 wyróżnionych. Laureaci konkursu odebrali statuetki i wyróżnienia z rąk Piotr Stommy – wiceministra infrastruktury i budownictwa.

Laureaci tegorocznej edycji Konkursu to:
Najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS:
LIDER ITS 2016: Sprint S.A.
Jury konkursu przyznało statuetkę LIDER ITS 2016 firmie  Sprint S.A. za projekt i realizację wielofunkcyjnego systemu ITS w Łodzi.

Wyróżnienie: Videoradar Sp. z o.o. 
za  innowacyjny przyrząd  INTEGRA 3D, umożliwiający automatyczną kontrolę ruchu drogowego,  w tym rejestrację wykroczeń.

Wyróżnienie: Qumak S.A.
za realizację Zintegrowanego  Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Najlepsze wdrożenie przez samorządy i instytucje:
LIDER ITS 2016: Urząd Miasta Olsztyna
Jury przyznało statuetkę LIDER ITS 2016 Urzędowi Miasta Olsztyna za  wdrożenie rozwiązań ITS  w realizacji Zintegrowanego Systemu Transportu Zbiorowego.

Wyróżnienie: Gmina Miasto Rzeszów
Wyróżnienie przyznano Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego

Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej:
LIDER ITS 2016: inż. Aleksandra Marcinkowska
Jury przyznało statuetkę LIDER ITS 2016 pani Aleksandrze Marcinkowskiej  za pracę dyplomową „Zastosowanie technologii RFID w pojazdach uprzywilejowanych w sterowaniu ruchem”

Wyróżnienie: mgr inż. Przemysław Nowak
Pan mgr inż. Przemysław Nowak otrzymał wyróżnienie za magisterska pracę dyplomową  „Identyfikacja struktury i obciążeń pojazdów z wykorzystaniem stacji preselekcji wagowej pojazdów”.

Drugiego dnia kongresu obyły się dwie sesje, dodatkowym punktem obrad była debata przeprowadzona we współpracy z Dziennikiem Gazeta Prawna. Moderatorem debaty był Konrad Majszyk z Dziennika Gazeta Prawna. W debacie uczestniczyli: Marek Cywiński (Kapsch Telematic Services Polska), Marek Litwin (ITS POLSKA), Szymon Puczyński (Centrum Unijnych Projektów Transportowych), prof. Wojciech Suchorzewski (Politechnika Warszawska), Paweł Szaciłło (Ministerstwo Rozwoju), Jarosław Waszkiewicz (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa). Poruszane podczas dyskusji tematy oscylowały wokół takich wątków jak: plany dotyczące KSZR, rozbudowa Systemu Poboru Opłat, finansowanie ITS w obecnej perspektywie, Partenstwo Publiczno Prywatne, badania i rozwój w programach 2014-2020.

Wśród gości i prelegentów VI POSLKIEGO KONGRESU ITS znaleźli się według kolejności wystąpień: Marek Litwin (ITS POLSKA), Piotr Stomma (MIiB), Jerzy Kwieciński (MR), Przemysław Gorgol (CUPT), Piotr Pryciński (NCBR), Andrzej MAciejewski (GDDKiA), Wojciech Suchorzewski (Rada Programowa), Johan Schoups (Viapass), Aneta Moreton (Kancelaria NeuroLex), Patricia Wrześniewski (T-Systems), Patryk Zakrzewski (ZDW Kraków), Cedric Besson (Egis Projects), Ewa Wolniewicz Warska (Kapsch), Jerzy Żanowski (Kapsch), Stanisław Gago (Instytut Kolejnictwa), Lucyna Bester (Instytut Kolejnictwa), Marcin Gołębiewski (Instytut Kolejnictwa), Marek Sumiła (Instytut Kolejnictwa), Paweł Gradowski (Instytut Kolejnictwa), Tomasz Polichnowski (PIIT), Michał Rogalski (PIIT), Jean Noël Marteau (Egis Projects), Dawid Brudny (APM PRO), Michał Żuchora (Vitronic), Tomasz Tupalski (MZD w Toruniu), Sławomir Daniek (Trax elektronik), Jakub Kozak (Axis Communications Poland), Karsten cFarland (PTV Group), Przemysław staśkowiak (Kapsch), Paweł Gora (Uniwersytet Warszawski), Rafał Kucharski (Politechnika Krakowska), Piotr Pęcherski (Sprint), Andrzej Krych (Politechnika Poznańska), David Montgomery (Siemens AG), Luke Normington (Siemens AG), Mariusz Kozłowski (Trapeze), Łukasz Stanisławski (Trapeze), Maarten Clement (TomTom), Tomasz Kamiński (Instytut Transportu Samochodowego), Mariusz Kołkowski (Sprint), Piotr Burnos (Akademia Górniczo Hutnicza), Janusz Gajda (Akademia Górniczo Hutnicza), Dariusz Obcowski (Siemens), Paweł Szmajda (Geopolis), Adam Ramza (Geopolis), Cezary Dołęga (Neurosoft), Leon Rizzi (INRIX), Valentin Magliano (Image Sensing Systems).

Patronat nad tegorocznym kongresem objęli: ERTICO ITS Europe, ITS Nationals, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Sejmowa Komisja Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Polska Akademia Nauk, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Górnośląski Związek Metropolitalny, Prezydenci Miast: st. Warszawy, Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Kielc, Łodzi, Olsztyna, Opola, Poznania, Rzeszowa,  Szczecina, Torunia, Wrocławia, Zabrza, Marszałkowie Województw: Mazowieckiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Kujawsko-Pomorskiego, Małopolskiego, Pomorskiego, Śląskiego, Zachodniopomorskiego.

Sponsorzy Kongresu to: EGIS (sponsor platynowy), KAPSCH (sponsor diamentowy), NEUROSOFT, PTV, SIEMENS, T-SYSTEMS (sponsorzy złoci), APM, ATEM, AXIS Communications Poland, GEOPOLIS, TRAPEZE, SPRINT, TRAX ELEKTRONIK VITRONIC, (sponsorzy srebrni), NEUROSOFT (sponsor smyczy i fundator nagrody w konkursie LIDER ITS).

Autor: Paulina Modelewska, Przegląd-ITS

Podsumowanie z VIII POLSKIEGO KONGRESU ITS

Prezentacje:
Dzień 1 (26.05.2015) – pobierz
Dzień 2 (27.05.2015) – pobierz
Fotorelacja – zobacz

Zakończył się VIII POLSKI KONGRES ITS (PKITS), w imprezie zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA wzięło udział blisko 400 osób –  reprezentantów  firm związanych z Inteligentnymi Systemami Transportowymi, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej z Polski, Europy i całego świata. Wśród uczestników Kongresu ponad 60 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego.

Tegoroczna ósma edycja Kongresu odbyła się w dniach 26-27 maja br. w warszawskim Hotelu Novotel Centrum. Z roku na rok na Kongresie przybywa nie tylko uczestników, ale również prezentacji i poruszanych tematów. Rośnie nie tylko liczba zagadnień związanych z transportem samochodowym, w tym roku bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się również zagadnienia dotyczące kolejnictwa oraz standaryzacji rynku ITS.

W ramach tegorocznej już ósmej edycji kongresu wygłoszono 47 prezentacji, które podzielono na dziewięć następujących bloków tematycznych:
•    Systemy zarządzania ruchem,
•    Osiągnięcia Korei Południowej w dziedzinie ITS. perspektywy rozwoju,
•    Pobór opłat,
•    Zbieranie danych o ruchu i ich przetwarzanie,
•    Sesja: PIIT – Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji,
•    Systemy Informacji i Bezpieczeństwa Ruchu,
•    Systemy Teleinformatyczne w Kolejnictwie,
•    C-ITS i pojazdy autonomiczne,
•    Standaryzacja Rynku ITS.

”Rokrocznie w Kongresie bierze udział coraz większa liczba uczestników z różnych regionów Polski i nie tylko. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ jednym z głównych celów działalności ITS POLSKA jest tworzenie platformy wymiany, realnej współpracy między ośrodkami naukowymi, eksperckimi i przedstawicielami władz publicznych. W tej chwili stoimy przed jakościową zmianą w zakresie wdrażania inteligentnych systemów w Polsce. Aby spełnić wszystkie wytyczne z dyrektywy unijnej dotyczącej wdrażania ITS, musimy zapewnić pewną spójność, wspólny standard. Ten standard, czyli krajowa architektura ITS, właśnie jest przygotowywany” – mówił podczas otwarcia Kongresu Marek Litwin, prezes ITS POLSKA.
”ITS to element, który ma dużą siłę sprawczą w transformacji funkcjonowania transportu, a z punktu widzenia Komisji Europejskiej ważne jest, aby innowacje i nowoczesne technologie rozwijały się nie tylko punktowo w kilku miejscach UE, ale wszędzie, tworząc jednolity obszar transportu europejskiego. ITS rozwija się dynamicznie, ale nie wszędzie tak samo, trzeba więc stworzyć ramy, które pozwolą ten rozwój ujednolicić”- mówiła podczas swojego wystąpienia Magda Kopczyńska, dyrektor Departamentu Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności w Komisji Europejskiej.

Zwieńczeniem dnia była wieczorna gala wręczenia nagród w VI edycji konkursu LIDER ITS. Organizatorami konkursu są ITS POLSKA oraz redakcja Przeglądu-ITS. Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją konkursem objęło:  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Generalny Inspektorat Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa. Nagrodą w tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsza praca dyplomowa był staż pracy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Jak co roku nadesłane prace zostały ocenione jeszcze przed rozpoczęciem Kongresu.  Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, prof. Wojciech Wawrzyński, dr inż. Tomasz Kamiński, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło 4 zwycięzców poszczególnych kategorii tematycznych oraz 3 wyróżnionych.

Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu:
Najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS:
•    Lider – Sprint S.A.  – Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy;
•    Wyróżnienie  – Zakład Elektroniczny SIMS Sp. z o.o. Sp. komandytowa Rejestrator cyfrowy eS-NVR 2000;

Najlepsze wdrożenie przez samorządy i instytucje:
•    Lider  –  Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy – Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy;
•    Wyróżnienie – Gmina Wrocław – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu – Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportowego we Wrocławiu w zakresie funkcji kluczowych;

Najlepsza praca badawczo – rozwojowa:
•    Lider  – mgr Paweł Gora – Symulacja ruchu pojazdów w mieście i jej zastosowania;

Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej:
•    Lider – mgr inż. Mateusz Kaleta – Mini serwer danych pomiarowych;
•    Wyróżnienie – mgr inż. Monika Ziemska – Projekt sterowania ruchem styku sieci dróg krajowych i ulic miejskich z wykorzystaniem Inteligentnych Systemów Transportowych Gdyni.

Drugiego dnia Kongresu odbyły się cztery sesje oraz czwarta edycja debaty przeprowadzonej we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną. W debacie uczestniczyli: Marek Cywiński (Kapsch Telematic Services Polska), Marek Litwin (ITS POLSKA), prof. Wojciech Suchorzewski (Politechnika Warszawska), Paweł Szaciłło (CUPT).

Zakres tematyczny debaty obejmował takie zagadnienia jak:
•    Ocena bieżących wdrożeń projektów POIiŚ,
•    Ocena nowej perspektywy, co nowego jakie różnice,
•    Elektroniczny pobór opłat od pojazdów osobowych za przejazd autostradami,
•    Możliwość poboru opłat za wjazd do miast.

Ostatnim punktem trwającego dwa dni Kongresu była dyskusja plenarna i podsumowanie Kongresu, które odbyły się pod przewodnictwem Komisji Wnioskowej.

Polski Kongres ITS 2015 został objęty patronatem czołowych instytucji związanych z rozwijaniem i wdrażaniem zaawansowanych technologii w transporcie. Grono to tworzyły: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sejmowa Komisja ds. Infrastruktury, Parlamentarny Zespół ds. ITS, ITS Europe (ERTICO), ITS Nationals, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Prezydent M.St. Warszawy,  Prezydent Miasta Białegostoku, Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Kielce, Prezydent Miasta Łodzi, Prezydent Miasta Olsztyn, Marszałek Województwa Opolskiego, Prezydent Miasta Poznań, Prezydent Miasta Rzeszowa, Prezydent Miasta Wrocławia, Prezydent Miasta Bydgoszcz, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Opole, Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Śląskiego, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Prelegenci reprezentowali następujące podmioty: Stowarzyszenie ITS POLSKA, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Korei w Polsce, Komisja Europejska, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Urząd Miasta Wrocławia, Sprint, PTV Group, Star ITS, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Ministerstwo Ziemi, Infrastruktury i Transportu Korei Południowej, Korea Expressway Corporation, LG CNS, SK C&C, Straffic, Kapsch, T-Systems, BT Signaal, Politechnika Warszawska, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Neurosoft, APM, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Jakdojade.pl, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Trapeze, Instytut Transportu Samochodowego, Instytut Kolejnictwa, DGT Straszyn, National University of Singapore, Singapore-MIT Alliance for Research and Technology, Massachusetts Institute of Technology, AB-Micro, EST Polska.

Diamentowym Sponsorem Kongresu była firma Kapsch. Sponsorami Złotymi byli: Fara, City Nav, Neurosoft oraz PTV Group. Do grona Sponsorów Srebrnych należeli: AB-Micro, APM, Barco, Sprint, T-Systems, Trapeze, Star ITS. Wśród partnerów medialnych znaleźli się: Dziennik Gazeta Prawna, Przegląd ITS, Arcana Gis, Drogi Gminne i Powiatowe, edroga.pl, etransport.pl, Infrastruktura,  Magazyn Autostrady, Polski Rynek Transportu Lotniczego, Polskie Drogi, RadioTech, TransInfo, Transport i Komunikacja, Transport Miejski i Regionalny. Partnerami Kongresu były firmy: IKKU, Open Sky oraz ITS Cluster. Obsługę organizacyjną zapewniała agencja Radar Events.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto