Podsumowanie z Międzynarodowej Lotniczej Konferencji Naukowo-TechnicznejWnioski – pobierz

Program – zobacz
W dniach 25-26 listopada 2014 r. w Lublinie odbyła się konferencja pn. „Zrządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną: użytku publicznego-certyfikowanymi, o ograniczonej certyfikacji i użytku wyłącznego w Polsce”. W konferencji wzięło udział blisko 80 osób – reprezentantów instytucji rządowych i jednostek samorządowych, przedstawicieli środowiska naukowego oraz specjalistów związanych z transportem lotniczym.

Organizatorem wydarzenia było: Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA oraz ITS POLSKA-Regionalny Oddział Lubelski. Współorganizatorami konferencji zostali: Krajowa Sekcja Lotnicza Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Związek Regionalnych Portów Lotniczych oraz Port Lotniczy Lublin.

Patronat Honorowy objęli: Sejmowa Komisja Infrastruktury, Sejmowa Podkomisja Stała ds. Transportu Lotniczego, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. ITS, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Wojewoda Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublina oraz Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Partnerami wspierającymi konferencji zostali: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, El-Instal, REKMA, Port Lotniczy Szymany, Budimex, Polconsult, PZL-Świdnik oraz KMT.

Celem konferencji było zapoznanie operatorów lotnisk cywilnych w Polsce z najnowszymi tendencjami usprawnienia ruchu lotniczego, wszystkich rodzajów lotnisk i lądowisk cywilnych, wynikającymi z aktualnych światowych osiągnięć techniki lotniczej i wytycznych Komisji Europejskiej. Konferencja umożliwiła wymianę doświadczeń zarządzających lotniskami i przestrzenią powietrzną z całej Polski. Ponadto stała się również płaszczyzną wymiany opinii praktyków i naukowców związanych z transportem lotniczym w obliczu istniejącej sytuacji politycznej i gospodarczej Europy, co może w przyszłości mieć pozytywny wpływ na dalsze rozwiązania prawne w zakresie podniesienia bezpieczeństwa i sprawności ruchu lotniczego.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Stanisław Żmijan – przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, który powiedział: „Nie ma wątpliwości, że istnieje potrzeba dokonania zmian w prawie, by skutecznie włączyć się w proces tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, której głównym celem jest zwiększenie wydajności systemu zarządzania ruchem lotniczym i ułatwienie wprowadzania nowych technologii”.

Podczas dwóch dni obrad wygłoszono 28 prezentacji, które podzielono na następujące bloki tematyczne:
– Zarządzanie ruchem lotniczym i bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej
– Zarządzanie ruchem lotniczym  i bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej i w porcie lotniczym – Bezpieczeństwo elektroniczne startów, lotów i lądowań, szkolenie personelu latającego i naziemnego. Infrastruktura lotniskowa
– Infrastruktura lotniskowa i wzajemne oddziaływanie lotniska na otoczenie i otoczenia na lotnisko

Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji był wspólny spacer z przewodnikiem oraz uroczysta kolacja dla wszystkich uczestników, która odbyła się restauracji Ceska Pivnica.

Drugiego dnia konferencji odbyła się wizyta w Porcie Lotniczym Lublin w drugą rocznicę jego otwarcia, w trakcie której uczestnicy mogli zapoznać się z pracą Portu i perspektywami jego rozwoju. Jednocześnie uczestnicy mieli wyjątkową okazję odbyć wycieczkę po zakładach produkcyjnych Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. należącym do spółki AgustaWstland, w których produkowane są jedne z najnowocześniejszych śmigłowców oraz wytwarzana jest i dostarczana do wiodących firm lotniczych w Europie i USA szeroka gama komponentów śmigłowcowych i samolotowych.

Program konferencji został skonsultowany z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a także z wybitnymi specjalistami z wielu uczelni technicznych i ekonomicznych.

Podsumowanie ze spotkania biznesowego członków ITS POLSKA Gość Honorowy: Poseł Bartłomiej Bodio Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. ITS i Logistycznych 7 listopada 2014 r., Warszawa

ITS POLSKA dziękuje za wzięcie udziału w spotkaniu biznesowym, którego gościem był Pan Poseł Bartłomiej Bodio, Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych. Spotkanie odbyło się w dniu 7 listopada 2014 r. w godz. 13:00 – 15:00 w Salonie Słowacki w Hotelu Bristol w Warszawie. W spotkaniu udział wzięli: Józef Chęciński (Synergis-PDM), Emil Janiak (Poject Lab), Mariusz Kołkowski (Sprint), Andrzej Konarzewski (ZURAD), Marek Litwin (ITS POLSKA), Artur Mazurek (CH2M HILL Polska), Marcin Piotrowski (SAS Institute Polska) oraz Ewa Wolniewicz-Warska (Kapsch).

Tematy poruszane podczas spotkania dotyczyły m. in. perspektywy finansowej dla Inteligentnych Systemów Transportowych na lata 2014-2020, ogólnokrajowego elektronicznego systemu poboru opłat oraz polityki miejskiej. Podczas żywiołowej dyskusji poruszono także problematykę przepisów prawa utrudniających stosowanie technologii ITS. Na zakończenie spotkania Marek Litwin – prezes ITS POLSKA zaproponował zebranie wniosków i wypracowanie wspólnej koncepcji, która  za  pośrednictwem Parlamentarnego Zespołu ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych, z którym ITS POLSKA współpracuje,  będzie przedstawiona Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju.

„Dzisiaj znajdujemy się na najważniejszym etapie, na którym przyjdzie nam zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest efektywne wykorzystanie środków UE, także tych przeznaczonych na Transport Miejski i Regionalny. Bardzo ważne jest abyśmy zrobili to rozważnie, według zaplanowanej strategii. Myślę, że wspólnymi siłami uda nam się osiągnąć ten cel i przyczynić się do rozwoju bezpiecznego, wydajnego i nowoczesnego systemu transportowego” – mówił podczas spotkania Poseł Bartłomiej Bodio, Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych.

Program spotkania:
12:45 – Rejestracja, dania na ciepło
13:00 – Oficjalne powitanie i wprowadzenie – Marek Litwin, Prezes ITS POLSKA
13:05 – Słowo wstępne – Poseł Bartłomiej Bodio, Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych
13:15 – Dyskusja, dania zimne
15:00 – Zakończenie śniadania

O gościu:
Bartłomiej Bodio – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Inteligentnych Systemów Transportowych, Przewodniczący Podkomisji Stałej ds. Transportu Lotniczego i Gospodarki Morskiej, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej, Członek Komisji Infrastruktury i Komisji Obrony Narodowej, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polskiego Przemysłu Obronnego oraz Przewodniczący Polsko-Hiszpańskiej Grupy Bilateralnej.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Klaster Inteligentnych Systemów Transportowych”. Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2009) oraz studia magisterskie na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1996). Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi. Kierował podmiotami prawa handlowego o wielomilionowych obrotach, zatrudniającymi tysiące osób. Był prezesem firmy LCS w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice-Pyrzowice. Objął też stanowiska prezesa zarządu w czterech kolejnych spółkach kapitałowych. Członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. Instruktor Związku Harcerstwa Polskiego. Żonaty, troje dzieci.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto