Podsumowanie śniadania biznesowego członków ITS POLSKA Gość Honorowy: Paweł Szaciłło, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych 15 luty 2013 r., Warszawa

ITS POLSKA serdecznie dziękujemy wszystkim członkom za zgłoszenie udziału w śniadaniu biznesowym, którego gościem był Pan Paweł Szaciłło, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Spotkanie odbyło się w dniu 15 lutego 2013 r. w godz. 9:00 – 11:00 w Hotelu Bristol w Warszawie.

W spotkaniu udział wzięli także: Józef Chęciński (Synergis PDM), Waldemar Chmielewski (Egis Projects), Andrzej Gajda (Urząd Miasta Szczecin), Jan Goliński (Qumak), Maciej Hapke (Naviexpert), Marek Kaszuba (Hewlett-Packard), Mike Kawczyński (Peek Traffic), Maciej Kifer (EST Polska), Mariusz Kołkowski (Sprint), Marek Litwin (ITS POLSKA), Waldemar Matukiewicz (Sprint), Vladimir Nuta (Polixel), Tomasz Przeździęk (CE-Traffic), Adam Stachyra (Videoradar), Przemysław Staśkowiak (ZDM Poznań), Tomasz Urbański (PKP Informatyka), Kinga Wielecka (CUPT), Ewa Wolniewicz-Warska (Kapsch), Janusz Wróbel (Neurosoft), Małgorzata Zielińska (CUPT).

Główne tematy poruszane podczas spotkania dotyczyły istniejących wdrożeń ITS w okresie finansowym 2007 – 2013, ich zaawansowania, niewykorzystanych środków i oszczędności, przyszłej perspektywy finansowej, a także prognozowanego budżetu.

Na samym wstępie spotkania dyrektor Szaciłło nakreślił stan realizacji projektów: ‘’Udało nam się zawrzeć 13 umów w ramach działania 8.3. Łączna kwota środków to 1,5 mld zł., kontraktacja sięga 90 %’’. Przedstawił także zadania Centrum Unijnych Projektów Transportowych ‘’Naszą rolą jest nie tylko wspieranie, ale także kontrolowanie przebiegu prac oraz badanie czy środki wydatkowane są zgodnie z zasadami – zarówno krajowymi dotyczącymi zamówień publicznych, jak i zasadami jakie nakłada na nas UE. 15 stycznia br. udało się przyjąć założenia do umowy partnerstwa, która będzie regulowała finansowanie projektów oraz zgodność ich realizacji z planem’’.

Ponadto dyrektor podkreślił rosnącą rolę systemów ITS w transporcie znaczył także, że mają one ogromną szansę występować na większą skalę (nie tylko na poziomie rządowym ale także samorządowym) w nowej perspektywie finansowej UE.

Uczestnicy spotkania nakreślili problem braku dialogu konkurencyjnego oraz trudności w realizacji przedsięwzięć, takie jak np. problemy ze standaryzacją i kompatybilnością urządzeń. Wywiązała się ożywiona dyskusja, podczas której wszyscy obecni na spotkaniu omówili możliwość budowy wspólnych polskich  standardów  interfejsów i komunikacji w systemach zarządzania ruchem. Inicjatywę tę poparł prezes ITS POLSKA – Marek Litwin ‘’Należy uczynić krok w kierunku opracowania wspólnych  założeń do krajowego standardu. Jako stowarzyszenie, ITS POLSKA podejmie się utworzenia  grupy roboczej’’.

Na koniec spotkania dyrektor Szaciłło podziękował za zaproszenie, zachęcił także do zapoznania się z końcowym raportem badań ewaluacyjnych m.in. dla działania 8.3, którego celem było dokonanie oceny problemów występujących podczas realizacji projektów finansowanych w ramach programu POIiŚ. W wyniku badań opracowany został Katalog Dobrych Praktyk, który stanowi zbiór istotnych informacji, jakie mogą być wykorzystane w celu usprawnienia realizacji projektów infrastrukturalnych (w tym także projektów ITS).

Program śniadania:
08:45 – Rejestracja, dania na ciepło
09:00 – Oficjalne powitanie i wprowadzenie – Marek Litwin, Prezes ITS POLSKA
09:05 – Słowo wstępne – Paweł Szaciłło, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych
09:15 – Dyskusja, dania zimne
11:00 – Zakończenie śniadania

O gościu:
Dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje między innymi pracę w Komisji Europejskiej, Ministerstwie Transportu, Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad oraz firmie PricewaterhouseCoopers.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto