Sprawozdanie z IV Polskiego Kongresu ITS

Prezentacje – pobierz

W dniach 25-26 maja 2011 roku w hotelu Radisson Blu Centrum w Warszawie odbył się IV Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych ITS. Polski Kongres ITS na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń w sektorze transportu w Polsce. Z każdą edycją przyciąga także uwagę obserwatorów i uczestników zagranicznych, którzy widzą w nim szansę na promocję swoich osiągnięć.

Z dużą satysfakcją organizatorzy z roku na rok odnotowują coraz wyższą frekwencję na kongresie oraz liczne wejścia internautów na stronę www.pkits.pl. Swój udział w kongresie zgłosiło blisko 200 osób w tym reprezentanci sektora usług stanowili 50%, jednostek samorządowych – 26%, nauka – 19% oraz prasy – 5%.

Organizatorzy IV Polskiego Kongresu ITS położyli szczególny nacisk na kwestie wdrażania i finansowania zaawansowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, których szerokie zastosowanie umożliwi osiąganie celów dotyczących jakości i efektywności transportu kosztem niższym niż inne działania. Interesujące tematy jakie były poruszane pozwoliły na szczegółowe analizy i ciekawe dyskusje dotyczące m.in. polityki transportowej i finansowania ITS, elektronicznego poboru opłat, mobilności miejskiej, systemów ITS dla miast, systemów zarządzania ruchem.

Podczas wieczornego przyjęcia w Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta” w Warszawie miało miejsce uroczyste wręczenie nagród LIDER ITS 2011. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie ITS Polska wraz z czasopismem „Przegląd ITS”. Nagrody dla laureatów konkursu oraz wyróżnionych przekazali: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Hewlett-Packard. Laureatami drugiej edycji konkursu zostali m.in.:  Telsat, PKP Informatyka, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Neurosoft, Miasto Rybnik, Miasto Katowice, Karolina Krzykowska oraz Karol Ochelski.

Tegoroczny Kongres został objęty patronatem czołowych instytucji związanych z rozwijaniem i wdrażaniem zaawansowanych technologii w transporcie. Grono to tworzyły: Ministerstwo Infrastruktury, Sejmowa Komisja ds. Infrastruktury, Prezydent m. st. Warszawy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Komenda Główna Policji, Górnośląski Związek Metropolitalny, Związek Powiatów Polskich oraz Polska Akademia Nauk. Swój patronat udzieliło też stowarzyszenie ITS Europe (ERTICO).

Platynowym sponsorem Kongresu były firmy FARA i Asseco, sponsorujące wieczorne uroczyste przyjęcie dla uczestników, które odbyło się w Muzeum „Zachęta” w Warszawie. Sponsorami diamentowymi były firmy: Kapsch TrafficCom AG (sponsor lunchu pierwszego dnia obrad) oraz PTV (sponsor lunchu drugiego dnia obrad). Firmy Alcatel-Lucent, Instytut Transportu Samochodowego, Neurosoft, Stalexport Autostrady Małopolska były sponsorami złotymi finansującymi przerwy kawowe przez dwa dni trwania Kongresu. Sponsorzy srebrni to APM, Confidex, Deloitte, Logica, PSI, Sprint oraz Hewlett-Packard. Partnerami Kongresu były firmy: Deloitte – fundator toreb kongresowych, Autoguard – fundator nagrody specjalnej; portal Jakdojade.pl – sponsor insertów. Stałymi partnerami merytorycznymi byli Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej IKKU oraz OpenSky Systems and Services.

Mówcy reprezentowali następujące podmioty: Stowarzyszenia ITS Polska, Ministerstwo Infrastruktury, Sejmowa Komisja Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ITS Sweden, PTV, Alcatel Lucent, Kappich Systemberatung, Federalny Instytut Badawczy Dróg (BASt), OpenSky Systems&Services, FARA/Asseco, Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska / APM, Neurosoft, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, AutoGuard, Polis, Confidex, PSI Polska, Egis Poland, House of Solutions International, Stalexport Autostrady, Deloitte Advisory, Logica, Peek Traffic, Hewlett-Packard, Integra, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., Kapsch TrafficCom, Siemens, Instytut Transportu Samochodowego, TELSAT.

Wśród partnerów medialnych znaleźli się: „Przegląd ITS”, „Rynek Kolejowy”, „Transport Miejski i Regionalny”, magazyn „Autostrady”, „DROGI Lądowe – Powietrzne – Wodne” oraz portale: emyto.pl, dobralogistyka.pl, edroga.pl, PRTl.pl, etransport.pl, transinfo.pl, tsl-biznes.pl, jedz-bezpiecznie.pl.

Organizatorem czterech dotychczasowych edycji Polskiego Kongresu ITS było Stowarzyszenie ITS Polska, członek ITS Europe – ERTICO. Obsługę organizacyjną zapewniało Biuro Kongresów Meetings Poland sp. z o.o. 

Zapraszamy do udziału w przyszłym roku!

Targi Traffic-Expo 2011 Kielce, 10-13 maja 2011r.

ITS POLSKA serdecznie dziękuje APM, Neurosoft, Sprint oraz Grupie UTI Polska za wsparcie inicjatywy  zorganizowania wspólnego stoiska podczas dorocznych Międzynarodowych Tragów Infrastruktury TRAFFIC-EXPO odbywających się w dniach 10-13 maja 2011 r. w Kielcach. Stoisko członków ITS POLSKA  o wielkości 24m2 zlokalizowane było w prestiżowym miejscu naprzeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwa Infrastruktury.

Tegoroczna VII edycja Międzynarodowych Targów Infrastruktury TRAFFIC-EXPO odbyła się razem z targami AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD i TIL. W tym roku swoje oferty zaprezentowało ponad 700 firm między innymi z Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Danii, Ukrainy, Irlandii, Czech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Francji, Słowacji, Luksemburga, Turcji, Grecji, Szwecji, Węgier, Korei i Polski.

Zakres tematyczny targów TRAFFIC-EXPO objął infrastrukturę dla transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego, utrzymanie istniejącej sieci komunikacyjnej, zarządzanie ruchem, systemy bezpieczeństwa oraz technologie i osprzęt infrastrukturalny. Jak co roku targom towarzyszył bogaty program konferencji naukowo-technicznych, seminariów i prezentacji firm.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją ze wspólnego stoiska członków ITS POLSKA. Liczymy na dalszą owocną współpracę członków przy innych wydarzeniach targowych.

Fotorelacja zobacz

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto