Formularze Zgłoszeniowe – Lider ITS

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Aby wziąć udział w konkursie LIDER ITS należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dla jednej z w/w kategorii i przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: lider-its@itspolska.pl w terminie do dnia 15.03.2021 r. do godz. 15:00.

Najlepszy produktpobierz
(przedsiębiorstwa)

Najlepsze wdrożeniepobierz
(administracja centralna, regionalna i lokalna)

Najlepsza praca naukowo-badawczapobierz
(naukowcy i badacze)

Najlepsza praca dyplomowapobierz
(absolwenci)

„Nauka-Biznes, edycja 1”

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA dziękuje za udział w nowym cyklu spotkań seminaryjnych środowiska ITS pod wspólną nazwą „Nauka-Biznes”. Pierwsze seminarium odbyło się w dniu 15 marca 2018 r. na Politechnice Warszawskiej. Współorganizatorem wydarzenia był Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej a Partnerem naukowym międzywydziałowa Platforma Inteligentnego Transportu Politechniki Warszawskiej.

Program: zobacz
Prezentacje:

prezentacja 1

prezentacja 2

prezentacja 3

prezentacja 4

prezentacja 5

Informujemy, że po seminarium istnieje możliwość publikacji prezentowanych referatów w czasopismach Archives of Transport (kontakt do redakcji: archivessecretary@wt.pw.edu.pl), Journal of Konbin (kontakt do redakcji: grzegorz.kowalczyk@itwl.pl) oraz Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport (kontakt do redakcji: prace.transport@wt.pw.edu.pl), Elektronika (kontakt do redakcji: e-mail: elektronika@red.pl.pl, www:elektronika.orf.pl).

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto