Podsumowanie z konferencji ITS POLSKA i GITD „Systemy ITS w bezpieczeństwie ruchu drogowego” Warszawa, 13 czerwca 2024 r.

W imieniu Organizatorów Stowarzyszenia Inteligentnych Systemów Transportowych ITS POLSKA oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego dziękujemy za Państwa udział w konferencji nt. „Systemy ITS w bezpieczeństwie ruchu drogowego”, która odbyła się 13 czerwca 2024 r. w Warszawie. Patronat nad wydarzeniem objął Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Partnerami Merytorycznymi byli: Camea Technology, Idemia Poland, IWIM, Neurosoft, Sprint i VITRONIC Machine Vision Polska.

Program – pobierz 

Prezentacje – pobierz

W konferencji wzięło udział 100 osób z instytucji rządowych i jednostek samorządowych, z całej Polski oraz przedstawiciele sektora biznesowego, organizacji, uczelni i instytutów badawczych. 

Konferencja została podzielona na dwie części: otwarcie i wystąpienia merytoryczne oraz pracę w grupach roboczych. Zakres tematyczny konferencji objął: systemy ważenia pojazdów w ruchu, kontrolę prędkości oraz naruszenia przejazdu na czerwonym świetle. Celem konferencji było omówienie stanu prac i założeń przygotowywanej polityki oraz standaryzacji w wyżej wymienionym zakresie.

O godz. 9:00 Prezes ITS POLSKA Marek Litwin powitał gości i przedstawił koncepcję podziału na grupy robocze. Następnie zostały przedstawione prezentacje nt.:   

 • Problematyka ważenia pojazdów w ruchu w Polsce – Tomasz Kamiński, Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
 • Zagadnienia prawne i organizacyjne w zakresie skutecznego nakładania kar administracyjnych oraz zakres danych dowodowych niezbędnych do skutecznego nakładania kar na pojazdy przeciążone, w tym pojazdy zagraniczne – Artur Czapiewski, Marcin Mroczkowski, Główny Inspektorat Transportu Drogowego,
 • Kontrola prędkości środkiem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – wyzwania i zagrożenia w perspektywie rozbudowy systemu kontroli prędkości – Damian Wiktorzak, CANARD,
 • Systemy HS-WIM do administracyjnej kontroli nacisków osi i masy całkowitej pojazdów – Piotr Burnos, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Działania GUM w zakresie wdrożenia systemów HS-WIM do metrologii prawnej – Robert Ziółkowski, Główny Urząd Miar,
 • Wpływ warunków środowiskowych na dokładność ważenia pojazdów – Dawid Ryś, Politechnika Gdańska
 • Kontrola jakości ważenia – Monika Wasilewska, Politechnika Wrocławska,
 • Cyberbezpieczeństwo drogowych urządzeń pomiarowych – Michał Mosiądz, Główny Urząd Miar,
 • Zachowania behawioralne kierowców przy świadomości kontroli wielu naruszeń przepisów ruchu drogowego w jednym punkcie – Bartosz Sulek, Idemia Poland,
 • Wielofunkcyjne systemy ważenia pojazdów w ruchu – doświadczenia europejskie – Aleksander Dębski, Sprint i Marek Lisztwan, Camea Technology,
 • Metodyka wyboru lokalizacji drogowych systemów ważenia pojazdów w ruchu – Mariusz Kieć, Politechnika Krakowska,
 • Perspektywa wzmocnienia nadzoru nad przestrzeganiem limitów prędkości na drogach niższej kategorii – Łukasz Majchrzak, VITRONIC Machine Vision Polska,
 • Praktyczne zagadnienia związane z wdrożeniem kontroli przejazdu na czerwonym świetle – Cezary Dołęga, Neurosoft,
 • Infrastructure Longevity and Economic Efficiency: BISON Weigh In Motion systems by Optical Fiber for Local Administrations – Guido Farinacci, IWIM,

Po wystąpieniach odbyła się praca w grupach roboczych nt. niezbędnych zmiany prawne w kontekście dopuszczenia nowoczesnych technologii stosowanych na terenie państw członków UE do zastosowań w zakresie poprawy BRD w Polsce oraz niezbędnych zmian prawnych w kontekście szybkiej penalizacji naruszeń.

Zobacz fotorelację:

Konferencja ITS POLSKA i GITD „Systemy ITS w bezpieczeństwie ruchu drogowego” Warszawa, 13 czerwca 2024 r.

W imieniu Organizatorów Stowarzyszenia Inteligentnych Systemów Transportowych ITS POLSKA oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zapraszamy do udziału w konferencji nt. „Systemy ITS w bezpieczeństwie ruchu drogowego” zaplanowanej na 13 czerwca 2024 r. w Hotelu Felix w Warszawie (ul. Omulewska 24). Swoje wsparcie jako Partner Merytoryczny zgłosili: VITRONIC Machine Vision Polska, Neurosoft oraz Sprint, Idemia i Camea.

Zaproszenie do udziału w konferencji skierowane jest do reprezentantów instytucji rządowych i jednostek samorządowych (Ministerstwo, GDDKiA, Inspektoraty Transportu Drogowego, Zarządy Dróg Miejskich, Powiatowych, Wojewódzkich, Urzędy Miast, Województw, Powiatów, Miejskie Zakłady etc.) oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych. Z uwagi na charakter konferencji liczba miejsc ograniczona jest do 60 osób, obowiązuje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Konferencja podzielona została na dwie sekcje: otwarcie i ogólne wystąpienia oraz pracę w grupach roboczych. Zakres tematyczny konferencji obejmie w szczególności systemy ważenia pojazdów w ruchu, kontroli prędkości oraz naruszeń przejazdu na czerwonym świetle. Celem konferencji będzie omówienie stanu prac i założeń przygotowywanej polityki oraz standaryzacji w wyżej wymienionym zakresie. Wytyczne dotyczące założeń zostaną podsumowane i zredagowane w grupach roboczych.

Oferta dla Partnera Merytorycznego konferencji

Zapraszamy wszystkie firmy, które chciałyby wystąpić ze swoją prezentacją w programie, do zgłoszenia swojego udziału jako Partner Merytoryczny konferencji. W ramach współpracy proponujemy: 15 min prezentację, uczestnictwo 2 reprezentantów, umieszczenie banneru reklamowego w sali konferencyjnej 1 szt., zamieszczenie logo Partnera na ekranach (slajd), inne działania do ustalenia.

Warunki uczestnictwa w konferencji:

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie karty-zgłoszenia oraz elektroniczne odesłanie formularza na adres: ababel@itspolska.pl.

Karta zgłoszenia: 

Pobierz kartę zgłoszenia

Program: 

Pobierz program

Koszt udziału w konferencji:

Uczestnictwo dla reprezentantów sektora publicznego  (dla 1 osoby)bezpłatnie 
Uczestnictwo dla reprezentantów uczelni i instytutów badawczych350 PLN netto + 23% VAT
Uczestnictwo dla członków ITS POLSKA (cena uwzględnia 50% zniżki za udział)450 PLN netto + 23% VAT
Uczestnictwo osób i firm niezrzeszonych w ITS POLSKA           900 PLN netto + 23% VAT
Partner Merytoryczny5000 PLN netto + 23% VAT

W cenę wliczone jest: uczestnictwo w jednodniowej konferencji, świadczenia cateringowe (przerwa kawowa oraz lunch). Cena nie zawiera:
przejazdów oraz noclegów.

Kontakt:

W przypadku pytań bardzo prosimy o kontakt z koordynatorem konferencji:

Anna Bąbel – Dyrektor Organizacyjne
mail: ababel@itspolska.pl 
Stowarzyszenie ITS POLSKA
e-mail: sekretariat@itspolska.pl
www.itspolska.pl

Uprzejmie informujemy, że Państwa adres został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony internetowej lub z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych i w związku z tym, w myśl przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 144.1204) niniejszy e-mail nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeśli jednak nie życzycie sobie Państwo dalszych informacji lub chcecie wskazać innych właściwych odbiorców prosimy o kontakt: Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe „ITS Polska”, e-mail: sekretariat@itspolska.pl.

Zaproszenie do udziału w XIV edycji konkursu LIDER ITS projekty zrealizowane w 2023 roku

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA zaprasza agendy rządowe i samorządy, uczelnie, dyplomantów, jednostki naukowo-badawcze i projektowe, stowarzyszenia oraz producentów i  usługodawców rozwiązań ITS do udziału w XIV edycji konkursu LIDER ITS

Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: lider-its@itspolska.pl w terminie do dnia 30.06.2024 r. 

Regulamin konkursu – pobierz

Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych. 

Przyznawana po raz jedenasty statuetka LIDER ITS nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2023 roku w czterech kategoriach:
•    najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
•    najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,
•    najlepsza praca naukowo-badawczą,
•    najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej

Formularze zgłoszeniowe – pobierz

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie www.liderits.pl w zakładce LIDER ITS

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Zaproszenie na konferencję naukową IBDIM 11.04.2024, Warszawa

Zapraszamy na konferencję naukową organizowaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, pt. „Bezpieczny Punkt Oświetleniowy jako element poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Konferencja odbędzie się dnia 11 kwietnia 2024 r. w sali konferencyjnej Laboratorium Technik Komunikacyjnych IBDiM (Warszawa, ul. Instytutowa 1), początek o godz. 10.00.

Na konferencji omawiane będą zagadnienia związane z bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Szczegółowo przedstawione będą właściwości słupów oświetleniowych, których zadaniem jest pochłanianie energii zderzenia, w ramach różnych poziomów powstrzymywania, podczas uderzenia pojazdów. Omówione będą także innowacyjne oprawy oświetleniowe, które zapewniają odpowiednie oświetlenie obszaru drogi, chodnika lub przejścia dla pieszych, a także zapewniają minimalizację obrażeń uczestników kolizji. W szczególności ograniczenie skutków zdarzenia powinno dotyczyć pieszych i rowerzystów – jako najbardziej narażonych na kontakt z oprawami lub elementami opraw oświetleniowych. 

Bezpieczeństwo elementów wsporczych (w tym przypadku słupów oświetleniowych) i opraw oświetleniowych, ma o tyle istotne znaczenie dla rozwiązań z zakresu ITS, że oba te elementy są stosowane w połączeniu z ITS. Konstrukcje wsporcze, takie jak słupy oświetleniowe, czy bramownice są stosowane jako elementy, na których są instalowane urządzenia ITS. Z kolei oprawy oświetleniowe mają znaczenie w przypadku rozwiązań związanych z inteligentnymi i bezpiecznymi przejściami dla pieszych. Wszystkie te rozwiązania powinny zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa drogowego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji na temat samej konferencji znajdziecie  Państwo na stronie internetowej: https://www.ibdim.edu.pl/pl/o-nas/aktualnosci/812-zaproszenie-na-konferencje-bpo

Śniadanie biznesowe – 11 marca 2024 r., Hotel Mercure Warszawa Centrum

Zaproszenie na śniadanie członków ITS POLSKA
Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA
Gość: Artur Czapiewski, Główny Inspektor Transportu Drogowego
11 marca 2024 r., Hotel Mercure Warszawa Centrum

Organizator: Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA zaprasza swoich członków do udziału w śniadaniu biznesowym, którego gościem będzie Pan Minister Artur Czapiewski, Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz Pan Rafał Rewoliński, Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego.

Spotkanie zaplanowane zostało na 11 marca 2024 r. (poniedziałek) w godz. 08:45-11:00 w sali konferencyjnej w hotelu Mercure Warszawa Centrum (ul. Złota 48/54) w Warszawie.

W spotkaniu wezmą udział reprezentanci najwyższego szczebla z firm, instytucji, a także osoby indywidualne zrzeszone w ITS POLSKA. Tematyka spotkania obejmowała takie zagadnienia jak wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i wzmacnianie uczciwej konkurencji w transporcie. Mamy nadzieję, że równocześnie podczas spotkania będziemy mieli możliwość poinformowania Gości o oczekiwaniach branży ITS, możliwościach firm i perspektywach rozwoju systemów ITS w Polsce.

Warunki udziału:

Koszt udziału dla członków stowarzyszenia: 450 PLN netto od osoby. Z uwagi na kameralny charakter spotkania decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona do 6). W przypadku zainteresowania bardzo prosimy o pilne odesłanie do dnia 01.03.2024 r. karty zgłoszenia na e-mail: ababel@itspolska.pl

Karta zgłoszenia – pobierz

Program śniadania:

08:45 – Rejestracja, śniadanie

09:00 – Oficjalne powitanie i wprowadzenie – Marek Litwin, Prezes Zarządu ITS POLSKA

09:05 – Słowo wstępne – Artur Czapiewski, Główny Inspektor Transportu Drogowego

09:10 – Dyskusja 

11:00 – Zakończenie śniadania

Artur Czapiewski jest ekspertem w dziedzinie krajowych i europejskich przepisów transportowych. Specjalizuje się w obszarze bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Wysoka specjalizacja oraz praktyczne doświadczenie zostały docenione na arenie międzynarodowej. W ramach prowadzonego projektu twinningowego, wspierał ministerstwo transportu Turcji w implementacji krajowych rozwiązań prawnych dotyczących przewozów ADR. Realizował też projekty szkoleniowe w Ukrainie i Chorwacji. Uczestniczył również w grupach roboczych w strukturach UE, jako przedstawiciel ITD. 

Doświadczenie i wiedzę związane z funkcjonowaniem oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi krajowych oraz międzynarodowych przewozów drogowych zdobywał, pokonując kolejne szczeble kariery zawodowej w sektorze serwisu ciężkich pojazdów użytkowych i transportu drogowego oraz od 2002 roku w Inspekcji Transportu Drogowego. Z instytucją jest związany od początku jej funkcjonowania. W 2002 r. ukończył I edycję szkolenia dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego wraz z kursem dla kadry szkoleniowej ITD. Po ukończonym kursie, pracę na stanowisku inspektora transportu drogowego rozpoczął w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Bydgoszczy, uczestnicząc równolegle w procesie szkolenia kolejnych 10 kursów szkoleniowych dla kandydatów na inspektorów ITD. W 2007 r. objął stanowisko Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego i do 2012 r. kierował WITD w Bydgoszczy. W kolejnych latach (2012-2016) pracował w strukturach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, m.in. jako Naczelnik Delegatury i Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych. 

W ostatnich latach zajmował stanowiska kierownicze m.in. w Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gdzie kierował Departamentem Transportu, nadzorując WORD oraz ośrodki szkolenia ADR. 

Artur Czapiewski jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku.

Podsumowanie ze spotkania projektowego SmartCity Lab 31 stycznia 2024 r., Chełm

31 stycznia 2024 r. w Urzędzie Miasta Chełm odbyło się spotkanie projektowe SmartCity Lab, nowej inicjatywy realizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA.

Spotkanie otworzył, witając licznie zgromadzonych uczestników, dr inż. Marek Litwin, prezes Stowarzyszenia ITS POLSKA oraz inicjator i dyrektor SmartCity Lab w Chełmie, a następnie spotkanie zaadresowała Pani Dorota Cieślik, wiceprezydent Miasta Chełm.

Miasto Chełm reprezentowane było przez kierownictwo kluczowych Departamentów Miasta, Spółek Miejskich oraz Policji i Straży Miejskiej. W spotkaniu uczestniczyli partnerzy projektu – firmy: A-STER, ELDRO, HIKVISION, iKOM, LENOVO oraz SWARCO. Dodatkowo w spotkaniu udział wzięli opiekunowie naukowi wraz ze studentami Katedry Informatyki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie oraz Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Spotkanie miało charakter projektowy, a jego celem było omówienie założeń trzech projektów związanych z Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego (BRD), C-ITS oraz budową Smart City Lab (SCL) i bezpieczeństwem sieci.

SmartCity Lab (SCL) jest inicjatywą dla rozwoju nowych technologii w Polsce. Poza domeną inteligentnego transportu, obejmuje także całą przestrzeń projektów z dziedziny tzw. Inteligentnego miasta, czyli szeroko pojętych technologii informatycznych i komunikacyjnych służąc zarówno miastom, jak i ich mieszkańcom. Laboratorium powstało w nowo wybudowanym Chełmskim Centrum Aktywności Gospodarczej i obejmuje środowisko testowe, podczas gdy środowiskiem produkcyjnym będzie obszar miasta Chełm i innych współpracujących w projekcie miast.

Przyjęto założenie, zgodnie z którym każdy projekt SCL będzie realizowany przez połączone środowisko przedstawicieli: nauki, sektora publicznego oraz firm technologicznych, współpracujących w ramach laboratorium SmartCity Lab, utrzymywanego i rozwijanego w tym właśnie celu.

Sektor publiczny, nauki i biznesu będzie rozwijał w Laboratorium innowacyjne technologie, takie jak m.in. inteligentny transport. SmartCity Lab jest pierwszą tego rodzaju inicjatywą dla rozwoju nowych technologii w Polsce.

Pierwszy projekt Smart City Lab będzie realizowany z Miastem Poznań, Politechniką Poznańską oraz firmą PTV Group – członkiem ITS POLSKA. Projekt będzie dotyczył budowy operacyjnego modelu planistycznego dla transportu publicznego w Poznaniu.

Kolejne trzy projekty SmartCity Lab, którym zostało poświęcone spotkanie projektowe, będą realizowane wspólnie z Miastem Chełm:

https://www.radiobonton.pl/artykul/15751,goscie-radia-bon-ton-dr-marek-litwin-prezes-its-polska-projekt-smartcity-lab-w-chelmie

Laboratorium miejskie zaprasza do współpracy wszystkie ośrodki badawczo- rozwojowe, firmy oraz sektor publiczny – mówi prezes ITS POLSKA i inicjator projektu SmartCity Lab w Chełmie dr inż. Marek Litwin – Założeniem jest bowiem, że każdy projekt będzie realizowany z udziałem tych trzech sektorów równocześnie.

Powstaje strona internetowa www.smartcitylab.pl, za pośrednictwem której możliwy będzie płynny przepływ informacji dotyczących projektów realizowanych w SCL. Strona jest obecnie w fazie testów i uzupełniania treści. Będzie ona także dostępna z poziomu strony internetowej Stowarzyszenia ITS POLSKA – www.itspolska.pl.

Wyniki konkursu LIDER ITS im. Profesora Wojciecha Suchorzewskiego 2023 – projekty zrealizowane w 2022 roku

W imieniu ITS POLSKA organizatora konkursu LIDER ITS im. Profesora Wojciecha Suchorzewskiego informujemy o wynikach oceny wniosków nadesłanych przez agendy rządowe i samorządy, uczelnie, dyplomantów, jednostki naukowo-badawcze i projektowe, stowarzyszenia oraz producentów i  usługodawców rozwiązań.

W dniu 9 października 2023 r. podczas 15 edycji Polskiego Kongresu ITS odbył się finał XIII edycji konkursu LIDER ITS im. Profesora Wojciecha Suchorzewskiego pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury. Przyznawaną po raz dwunasty statuetką LIDER ITS im. Profesora Wojciecha Suchorzewskiego 2023 nagrodzono projekty i zadania zrealizowane w 2022 roku w trzech z czterech kategorii:

•    najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,

•    najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,

•    najlepsza praca naukowo-badawcza,

•    najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Głównym celem konkursu LIDER ITS im. Profesora Wojciecha Suchorzewskiego jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Fotorelacja – zobacz

Jury konkursu w składzie: prof. Mirosław Siergiejczyk – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, prof. Tomasz Kamiński, prof. IBDiM, dr inż. Marek Litwin, prof. Jacek Oskarbski, profesor Politechniki Gdańskiej, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło następujących laureatów poszczególnych kategorii tematycznych.

 • Kategoria „Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS”. 

YUNEX Sp. z o.o za „Współpracujący inteligentny system transportowy C-ITS”.

 • Kategoria „Najlepsze wdrożenie zrealizowane przez sektor publiczny”. 

MIEJSKI ZARZĄD ULICI MOSTÓW W TYCHACH za „Inteligentny system zarządzania i sterowania ruchem” w Tychach

 • Kategoria „Najlepsza praca naukowo-badawcza”

Zespół Autorów Andrzej Czyżewski i Andrzej Sroczyński z Politechniki Gdańskiej za „INZNAK – Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X”.

 • Wyróżnienie w konkursie LIDER ITS 2023 w kategorii „Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS” 

firma SNARTO Sp. z o.o za „SNARTO ITS – rozwiązanie w postaci silnika sztucznej inteligencji, którego głównym celem jest optymalizacja procesów transportowych”.

Więcej aktualności dotyczących Lidera ITS znajdziesz tutaj.

Podsumowanie 15. edycji POLSKIEGO KONGRESU ITS 9-10 października 2023 r., Warszawa

Szanowni Państwo,

w imieniu Organizatora, Stowarzyszenia ITS POLSKA, serdecznie dziękujemy za Państwa udział w XV, jubileuszowym POLSKIM KONGRESIE ITS, który odbył się w dniach 9-10 października 2023 r. w hotelu „Mercure Warszawa Centrum” w Warszawie. Podczas dwóch dni obrad ponad 240 osób wzięło udział w kongresie i warto zaznaczyć, że 61% stanowili reprezentanci sektora publicznego, których udział jest bezpłatny, 34% to uczestnicy z firm oraz 8% stanowili pracownicy z uczelni i instytucji. 

POLSKI KONGRES ITS jest największym wydarzeniem dla firm sektora ITS w Polsce. Od 15. lat jest miejscem pozyskiwania nowej wiedzy, wymiany poglądów, inspiracji i nawiązywania relacji biznesowych. W 14. dotychczasowych edycjach uczestniczyło blisko 4000 przedsiębiorców i ekspertów z Polski, krajów europejskich, azjatyckich, Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz liczne grono przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytucji otoczenia biznesu i świata nauki.

Fotorelacja – zobacz

W ramach tegorocznej edycji kongresu odbyły się 3 sesje: „Technologie ITS w transporcie miejskim”, „Innowacje i modelowanie ITS”, „Sztuczna inteligencja i chmura cyfrowa” oraz 5 paneli dyskusyjnych: „SmartCity Lab: Nauka-Biznes-Samorząd”, „Jak poprawić mobilność w miastach?”, „Dobre praktyki i wyzwania wdrożeń ITS”, „Vertiport elementem infrastruktury transportu multimodalnego Smart City”, „Dostępność w transporcie od strony zarządców i użytkowników”. Podziękowania dla wszystkich Prelegentów, którzy poprzez wystąpienia dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami.

Program – pobierz

Prezentacje – pobierz

Zapraszamy do przeczytania listu, który otrzymaliśmy od Pana Ministra Infrastruktury, Andrzeja Adamczyka – zobacz

W dniu 9 października 2023 r., podczas 15. edycji Polskiego Kongresu ITS odbył się finał XIII edycji konkursu LIDER ITS im. Profesora Wojciecha Suchorzewskiego pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury. Przyznawaną po raz trzynasty statuetką LIDER ITS im. Profesora Wojciecha Suchorzewskiego, w roku 2023 nagrodzono projekty i zadania zrealizowane w 2022 roku w trzech z czterech kategorii:

 • najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
 • najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,
 • najlepsza praca naukowo-badawcza,
 • najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Głównym celem konkursu LIDER ITS im. Profesora Wojciecha Suchorzewskiego jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Jury konkursu w składzie: prof. Mirosław Siergiejczyk – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, prof. Tomasz Kamiński, prof. IBDiM, dr inż. Marek Litwin, prof. Jacek Oskarbski, profesor Politechniki Gdańskiej, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło następujących laureatów poszczególnych kategorii tematycznych.

 • Kategoria „Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS”:

YUNEX Sp. z o. o. za „Współpracujący inteligentny system transportowy C-ITS”.

 • Kategoria „Najlepsze wdrożenie zrealizowane przez sektor publiczny”:

MIEJSKI ZARZĄD ULICI MOSTÓW W TYCHACH za „Inteligentny system zarządzania i sterowania ruchem” w Tychach”.

 • Kategoria „Najlepsza praca naukowo-badawcza”:

Zespół Autorów Andrzej Czyżewski i Andrzej Sroczyński z Politechniki Gdańskiej za „INZNAK – Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X”.

 • Wyróżnienie w konkursie LIDER ITS 2023 w kategorii „Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS”:

firma SNARTO Sp. z o. o. za „SNARTO ITS – rozwiązanie w postaci silnika sztucznej inteligencji, którego głównym celem jest optymalizacja procesów transportowych”.

Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich Sponsorów, Patronów i Partnerów, którzy wsparli nasze działania i przyczynili się do sukcesu POLSKIEGO KONGRESU ITS, który organizowany jest po raz 15. Z niektórymi z Państwa znamy się od początku istnienia Stowarzyszenia ITS POLSKA, spotykamy się rokrocznie i wspólnie tworzymy środowisko szerzące wiedzę i nowości o bezpiecznym transporcie, które można implementować na drogach miejskich i krajowych.

Podziękowania składamy wszystkim sponsorom, bez których bezpłatny udział przedstawicieli instytucji publicznych nie byłby możliwy: Hikvision Poland jako sponsorowi diamentowemu i gospodarzowi lunchu. Image Sensing Systems, Integrated Solutions, Swarco Poland jako sponsorom złotym i gospodarzom przerw kawowych oraz Advantech Poland, APM PRO, Sprint, Neurosoft jako sponsorom srebrnym

Przez dwa dni kongresu na uczestników czekała strefa wystawowa, gdzie mogli bezpośrednio porozmawiać z firmami nt. prezentowanych produktów lub rozwiązań. Swoje standy zaplanowali: HikVision Poland, Integrated Solutions, Image Sensing Systems, Advantech Poland, Sprint, APM PRO, Neurosoft, ZIR ELDRO, Elmark Automatyka oraz Solix Digital Signage Systems.

Słowa podziękowania kierujemy pod adresem naszych Patronów Honorowych: europejskiej organizacji ERTICO / ITS Nationals, Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Związku Powiatów Polskich, Konwentu Zarządu Dróg Wojewódzkich, Związku Miast Polskich, Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Drogownictwa; 13. Marszałków Województw: Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Lubuskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Opolskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Pomorskiego, Świętokrzyskiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego; 12. Prezydentów Miast: Białegostoku, Gdańska, Katowic, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Torunia, Warszawy, Zielonej Góry; Partnerów PKITS: SmartCity Lab Chełm, Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU”, Polskiego Klubu Lotniczego, Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu KLIR oraz Polskiego Kongresu Drogowego oraz Partnerom medialnym, czyli portalom branżowym: brd24.pl, Konferencjespecjalistyczne.pl, edroga.pl jak i Magazynowi Autostrady oraz Drogi Publiczne.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia ITS POLSKA, Marek Litwin

Więcej informacji: https://pkits.pl/

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto