Podsumowanie z VIII POLSKIEGO KONGRESU ITS

Prezentacje:
Dzień 1 (26.05.2015) – pobierz
Dzień 2 (27.05.2015) – pobierz
Fotorelacja – zobacz

Zakończył się VIII POLSKI KONGRES ITS (PKITS), w imprezie zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA wzięło udział blisko 400 osób –  reprezentantów  firm związanych z Inteligentnymi Systemami Transportowymi, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej z Polski, Europy i całego świata. Wśród uczestników Kongresu ponad 60 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego.

Tegoroczna ósma edycja Kongresu odbyła się w dniach 26-27 maja br. w warszawskim Hotelu Novotel Centrum. Z roku na rok na Kongresie przybywa nie tylko uczestników, ale również prezentacji i poruszanych tematów. Rośnie nie tylko liczba zagadnień związanych z transportem samochodowym, w tym roku bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się również zagadnienia dotyczące kolejnictwa oraz standaryzacji rynku ITS.

W ramach tegorocznej już ósmej edycji kongresu wygłoszono 47 prezentacji, które podzielono na dziewięć następujących bloków tematycznych:
•    Systemy zarządzania ruchem,
•    Osiągnięcia Korei Południowej w dziedzinie ITS. perspektywy rozwoju,
•    Pobór opłat,
•    Zbieranie danych o ruchu i ich przetwarzanie,
•    Sesja: PIIT – Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji,
•    Systemy Informacji i Bezpieczeństwa Ruchu,
•    Systemy Teleinformatyczne w Kolejnictwie,
•    C-ITS i pojazdy autonomiczne,
•    Standaryzacja Rynku ITS.

”Rokrocznie w Kongresie bierze udział coraz większa liczba uczestników z różnych regionów Polski i nie tylko. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ jednym z głównych celów działalności ITS POLSKA jest tworzenie platformy wymiany, realnej współpracy między ośrodkami naukowymi, eksperckimi i przedstawicielami władz publicznych. W tej chwili stoimy przed jakościową zmianą w zakresie wdrażania inteligentnych systemów w Polsce. Aby spełnić wszystkie wytyczne z dyrektywy unijnej dotyczącej wdrażania ITS, musimy zapewnić pewną spójność, wspólny standard. Ten standard, czyli krajowa architektura ITS, właśnie jest przygotowywany” – mówił podczas otwarcia Kongresu Marek Litwin, prezes ITS POLSKA.
”ITS to element, który ma dużą siłę sprawczą w transformacji funkcjonowania transportu, a z punktu widzenia Komisji Europejskiej ważne jest, aby innowacje i nowoczesne technologie rozwijały się nie tylko punktowo w kilku miejscach UE, ale wszędzie, tworząc jednolity obszar transportu europejskiego. ITS rozwija się dynamicznie, ale nie wszędzie tak samo, trzeba więc stworzyć ramy, które pozwolą ten rozwój ujednolicić”- mówiła podczas swojego wystąpienia Magda Kopczyńska, dyrektor Departamentu Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności w Komisji Europejskiej.

Zwieńczeniem dnia była wieczorna gala wręczenia nagród w VI edycji konkursu LIDER ITS. Organizatorami konkursu są ITS POLSKA oraz redakcja Przeglądu-ITS. Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją konkursem objęło:  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Generalny Inspektorat Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa. Nagrodą w tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsza praca dyplomowa był staż pracy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Jak co roku nadesłane prace zostały ocenione jeszcze przed rozpoczęciem Kongresu.  Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, prof. Wojciech Wawrzyński, dr inż. Tomasz Kamiński, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło 4 zwycięzców poszczególnych kategorii tematycznych oraz 3 wyróżnionych.

Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu:
Najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS:
•    Lider – Sprint S.A.  – Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy;
•    Wyróżnienie  – Zakład Elektroniczny SIMS Sp. z o.o. Sp. komandytowa Rejestrator cyfrowy eS-NVR 2000;

Najlepsze wdrożenie przez samorządy i instytucje:
•    Lider  –  Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy – Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy;
•    Wyróżnienie – Gmina Wrocław – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu – Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportowego we Wrocławiu w zakresie funkcji kluczowych;

Najlepsza praca badawczo – rozwojowa:
•    Lider  – mgr Paweł Gora – Symulacja ruchu pojazdów w mieście i jej zastosowania;

Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej:
•    Lider – mgr inż. Mateusz Kaleta – Mini serwer danych pomiarowych;
•    Wyróżnienie – mgr inż. Monika Ziemska – Projekt sterowania ruchem styku sieci dróg krajowych i ulic miejskich z wykorzystaniem Inteligentnych Systemów Transportowych Gdyni.

Drugiego dnia Kongresu odbyły się cztery sesje oraz czwarta edycja debaty przeprowadzonej we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną. W debacie uczestniczyli: Marek Cywiński (Kapsch Telematic Services Polska), Marek Litwin (ITS POLSKA), prof. Wojciech Suchorzewski (Politechnika Warszawska), Paweł Szaciłło (CUPT).

Zakres tematyczny debaty obejmował takie zagadnienia jak:
•    Ocena bieżących wdrożeń projektów POIiŚ,
•    Ocena nowej perspektywy, co nowego jakie różnice,
•    Elektroniczny pobór opłat od pojazdów osobowych za przejazd autostradami,
•    Możliwość poboru opłat za wjazd do miast.

Ostatnim punktem trwającego dwa dni Kongresu była dyskusja plenarna i podsumowanie Kongresu, które odbyły się pod przewodnictwem Komisji Wnioskowej.

Polski Kongres ITS 2015 został objęty patronatem czołowych instytucji związanych z rozwijaniem i wdrażaniem zaawansowanych technologii w transporcie. Grono to tworzyły: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sejmowa Komisja ds. Infrastruktury, Parlamentarny Zespół ds. ITS, ITS Europe (ERTICO), ITS Nationals, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Prezydent M.St. Warszawy,  Prezydent Miasta Białegostoku, Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Kielce, Prezydent Miasta Łodzi, Prezydent Miasta Olsztyn, Marszałek Województwa Opolskiego, Prezydent Miasta Poznań, Prezydent Miasta Rzeszowa, Prezydent Miasta Wrocławia, Prezydent Miasta Bydgoszcz, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Opole, Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Śląskiego, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Prelegenci reprezentowali następujące podmioty: Stowarzyszenie ITS POLSKA, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Korei w Polsce, Komisja Europejska, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Urząd Miasta Wrocławia, Sprint, PTV Group, Star ITS, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Ministerstwo Ziemi, Infrastruktury i Transportu Korei Południowej, Korea Expressway Corporation, LG CNS, SK C&C, Straffic, Kapsch, T-Systems, BT Signaal, Politechnika Warszawska, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Neurosoft, APM, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Jakdojade.pl, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Trapeze, Instytut Transportu Samochodowego, Instytut Kolejnictwa, DGT Straszyn, National University of Singapore, Singapore-MIT Alliance for Research and Technology, Massachusetts Institute of Technology, AB-Micro, EST Polska.

Diamentowym Sponsorem Kongresu była firma Kapsch. Sponsorami Złotymi byli: Fara, City Nav, Neurosoft oraz PTV Group. Do grona Sponsorów Srebrnych należeli: AB-Micro, APM, Barco, Sprint, T-Systems, Trapeze, Star ITS. Wśród partnerów medialnych znaleźli się: Dziennik Gazeta Prawna, Przegląd ITS, Arcana Gis, Drogi Gminne i Powiatowe, edroga.pl, etransport.pl, Infrastruktura,  Magazyn Autostrady, Polski Rynek Transportu Lotniczego, Polskie Drogi, RadioTech, TransInfo, Transport i Komunikacja, Transport Miejski i Regionalny. Partnerami Kongresu były firmy: IKKU, Open Sky oraz ITS Cluster. Obsługę organizacyjną zapewniała agencja Radar Events.

Wynik VI edycji konkursu LIDER ITS 2015!

Jury konkursu wytypowało już najlepsze prace nadesłane na konkurs LIDER ITS 2015. Rozdanie nagród miało miejsce pierwszego dnia VIII Polskiego Kongresu ITS. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Nagrodą w tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsza praca dyplomowa był staż pracy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Tegoroczna edycja konkursu ‘’Lider ITS” 2015 realizowana jest już po raz szósty. Jak co roku nadesłane prace zostały ocenione jeszcze przed rozpoczęciem Kongresu. Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, prof. Wojciech Wawrzyński, dr inż. Tomasz Kamiński, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło 4 zwycięzców poszczególnych kategorii tematycznych oraz 3 wyróżnionych. Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu:

Najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS:
Lider 2015: Sprint S.A.
Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy
Jury konkursu przyznało statuetkę LIDER ITS 2015 firmie Sprint S.A. za projekt ”Inteligentny System Transportu w Bydgoszczy”, w ramach którego zaprojektowano, zainstalowano i uruchomiono w mieście system obszarowego zarządzania ruchem wraz z niezbędną infrastrukturą.

Wyróżnienie: Zakład Elektroniczny SIMS Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Rejestrator cyfrowy eS-NVR 2000
Firma otrzymała wyróżnienie za zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji Rejestratora cyfrowego eS-NVR 2000, który jest jednostką centralną systemu monitoringu wizyjnego wnętrza pojazdów transportu zbiorowego

Najlepsze wdrożenie przez samorządy i instytucje:
Lider 2015: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy
Jury przyznało statuetkę LIDER ITS 2015 Zarządowi Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy za projekt ”Inteligentny System Transportu w Bydgoszczy”, w ramach którego zaprojektowano, zainstalowano i uruchomiono w mieście system obszarowego zarządzania ruchem wraz z niezbędną infrastrukturą

Wyróżnienie: Gmina Wrocław – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportowego we Wrocławiu w zakresie funkcji kluczowych
Wyróżnienie przyznano za wdrożenie projektu Inteligentnego Systemu Transportowego we Wrocławiu w zakresie funkcji kluczowych. Zrealizowany system zarządzania ruchem swoim zasięgiem objął znaczną część miasta

Najlepsza praca badawczo-rozwojowa:
Lider 2015: mgr Paweł Gora
Symulacja ruchu pojazdów w mieście i jej zastosowania
Paweł Gora otrzymał statuetkę za pracę badawczą pt.: „Symulacja ruchu pojazdów w mieście i jej zastosowania”, w ramach której opracowany został wieloagentowy model symulacji ruchu pojazdów w mieście. Model zastosowano w analizach, prognozach i optymalizacji miejskiego ruchu drogowego. Promotorem pracy badawczej jest prof. dr hab. Andrzej Skowron.

Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej:
Lider 2015: mgr inż. Mateusz Kaleta
Mini serwer danych pomiarowych
Jury przyznało statuetkę LIDER ITS 2015 dla pana Mateusza za pracę magisterską pt.: „Mini serwer danych pomiarowych”. Przedmiotem pracy było opracowanie projektu i wykonanie systemu informatycznego, przeznaczonego do obsługi drogowego systemu ważenia pojazdów MS-WIM. Promotorem pracy jest dr inż. Marek Stencel

Wyróżnienie: mgr inż. Monika Ziemska
Projekt sterowania ruchem styku sieci dróg krajowych i ulic miejskich z wykorzystaniem ITS Gdyni
Pani mgr inż. Monika Ziemska otrzymała wyróżnienie za pracę magisterską pt.: ”Projekt sterowania ruchem na styku sieci dróg krajowych i ulic miejskich z wykorzystaniem Inteligentnych Systemów Transportowych na przykładzie Gdyni”. Promotorem pracy jest dr inż. Jacek Oskarbski

Spotkanie członków KASI 19 maja 2015 r., Warszawa

Szanowni Członkowie KASI,
Informujemy, że kolejne spotkanie KASI odbędzie się w dniu 19 maja 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie firmy KAPSCH, ul. Poleczki 35 Warszawa (budynek A1).

Podsumowanie z seminarium ITS POLSKA i KLIR Zaawansowanie realizacyjne w budowach systemów ITS w Polsce

Stowarzyszenia ITS POLSKA i KLIR dziękują za udział w seminarium nt. „Zaawansowanie realizacyjne w budowach systemów ITS w Polsce” zorganizowanego podczas Targów Traffic Expo w dniu 14 maja 2015 r. w godz. 12:00-15:00 w Kielcach.

Program:
12:00    Powitanie – Tomasz Wawrzonek, S-KLIR oraz Marek Litwin, ITS POLSKA
12:10  Krajowy System Zarządzania Ruchem – wymagania dla Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem w zadaniach realizowanych w ramach PBDK – Andrzej Kobuszewski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
12:30    Pierwsze doświadczenia z funkcjonowaniem systemu TRISTAR w Gdańsku – Radosław Liziński, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
12:50    Budowa systemu ITS w Polsce na przykładzie miasta Kraków – Krzysztof Gowik,  Trapeze
13:10    ITS Grudziądz, komunikacja VOIP motorniczy-CNR – Krzysztof Wysocki, Kolejowe Zakłady Łączności
13:30   Kompleksowy system ITS dla dużych aglomeracji, na przykładzie projektu zrealizowanego dla miasta Wrocławia – Kazimierz Liver, Wasko
13:50    Stan realizacji systemów ITS w Bydgoszczy, Olsztynie i Łodzi – Mariusz Kołkowski, Sprint
14:10    Elektroniczny system poboru opłat – Ewa Wolniewicz-Warska, Kapsch
14:30    OnDynamic – krok w stronę inteligentnego miasta – Michał Marek-Latowicki, APM Pro
14:50    Dyskusja
15:00    Podsumowanie i zamknięcie seminarium
Licznie zgromadzona publiczność wypełniła niemal w komplecie przygotowaną na ok. 80 osób salę. Seminarium prowadzone było przez vice prezesa Stowarzyszenie S-KLIR Tomasza Wawrzonka i rozpoczęło się prezentacją Andrzeja Kobuszewskiego z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad p.t. „Krajowy System Zarządzania Ruchem – wymagania dla Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem w zadaniach realizowanych w ramach PBDK”. Jako ciekawostkę można podać fakt, że niemal równolegle do wygłaszanego referatu wymagania ukazały się na stronie internetowej GDDKiA. W dalszej kolejności seminarium przyjęło formułę swoistej podróży po Polsce w ślad za zrealizowanymi i realizowanymi wdrożeniami systemów ITS. Na początek uczestnicy seminarium odwiedzili Trójmiasto, gdzie w trakcie prezentacji Radosława Lizińskiego z Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku p.t. „Pierwsze doświadczenia z funkcjonowaniem systemu TRISTAR w Gdańsku” mogli usłyszeć zarówno o historii powstania systemu, jego budowie, ale przede wszystkim o wykorzystywaniu TRISTAR-a jako narzędzia w zarządzaniu miastem co było szczególnie interesujące, gdyż zostało przedstawione przez osobę reprezentującą użytkownika systemu. Następnie znad morza wszyscy przenieśli się pod Wawel ponieważ Krakowa dotyczył kolejny referat wygłoszony przez Mariusza Kozłowskiego z firmy Trapeze p.t. „Budowa systemu ITS w Polsce na przykładzie miasta Krakowa”. Referat przedstawiał zarówno budowę systemu i jego efektywność szczególnie w kontekście transportu publicznego, ale również bardzo interesujące podejście zamawiającego, który w zamówieniu na system wyodrębnił dwa kontrakty tj. na System Sterowania Ruchem i System Zarządzania Transportem Publicznym. Kolejnym odwiedzonym miastem na mapie Polski był Grudziądz. Za sprawą referatu Krzysztofa Wysockiego z Kolejowych Zakładów Łączności p.t. „ITS Grudziądz, komunikacja VOIP motorniczy-CNR” uczestnicy seminarium mogli przekonać się jak istotną rolę systemy ITS mogą spełniać w miastach średniej wielkości i to niekoniecznie wyłącznie w sterowaniu ruchem. W kolejnym referacie w bardzo szybkim czasie odwiedzone zostały trzy duże miasta w których w realizację systemów ITS zaangażowana jest firma Sprint. Mariusz Kołkowski reprezentujący tą firmę przedstawił referat p.t. „Stan realizacji systemów ITS w Bydgoszczy, Olsztynie i Łodzi”. W największym stopniu prezenter skupił się na zrealizowanym już systemie ITS w Bydgoszczy, w przypadku którego obok informacji o jego budowie, zakresie i uwarunkowaniach realizacyjnych zostały przedstawione także efekty liczbowe poprawy czasu podróży tramwajów oraz pojazdów indywidualnych. Kolejna prezentacja wygłoszona przez Ewę Wolniewicz – Warską z firmy Kapsch p.t. „Elektroniczny system poboru opłat” dotyczyła największego w Polsce zrealizowanego projektu ITS.  W tym przypadku obok historii wdrożenia obejmujących także zmiany legislacyjne umożliwiające jego realizację dużo referująca przekazała dużo informacji o wpływach przez niego generowanych, efektywności, informacji generowanych przez system viaToll, a przede wszystkim możliwościach rozwojowych, co było szczególnie interesujące w kontekście toczącej się w Polsce dyskusji o przyszłości sposobu poboru opłat za przejazdy krajowymi autostradami. Następny referat p.t. „OnDynamic – krok w stronę Inteligentnego Miasta” wygłoszony przez Michała Marka – Latowickiego z firmy APM Pro dotyczył nowych technologii wykorzystujący urządzenia Bluetooth do monitorowania ruchu drogowego w miastach. Biorąc pod uwagę ciągły wzrost tego typu urządzeń w pojazdach poruszających się ulicami i drogami nie bez podstaw można uznać wniosek referenta, że niewątpliwie może to być technologia przyszłości. Ostatnią prezentacją zamykającą również podróż po Polsce śladami zrealizowanych i realizowanych systemów ITS była prezentacja Kazimierza Livera z firmy Wasko p.t. „Kompleksowy system ITS dla dużych aglomeracji, na przykładzie projektu zrealizowanego dla miasta Wrocławia”. W tym przypadku informacjom dotyczącym wielomodułowej budowy systemu, jego zakresu historii wdrożenia towarzyszyły również liczby mówiące o stopniu poprawy warunków ruchu w mieście zarówno dla komunikacji zbiorowej jak i indywidualnej. Prezentacja dotycząca miasta, które było krajowym pionierem wdrażania tak zaawansowanych systemów ITS stanowiła swoiste podsumowanie seminarium.

W porównaniu z sytuacją sprzed kilku lat seminarium w swojej zdecydowanej większości dotyczyło systemów ITS, które już funkcjonują, lub zostaną uruchomione w niedalekiej przyszłości. Potwierdza to, że systemy ITS w Polsce rozwijają się i niewątpliwie stanowią jeden ze środków na rozwiązywanie problemów komunikacyjnych polskich miast. Zwracała uwagę wielowątkowość tematyki ITS przedstawiana przez referentów. Coraz częściej sterowanie ruchem przedstawiane jest tylko jako jeden z elementów Inteligentnych Systemów Transportowych. Choć w dalszym ciągu wydaję się, że jest to jeden z najważniejszych ich elementów, o ile nie najważniejszy, to wnioski płynące z seminarium, że wpływ systemów ITS na nasze miasta i drogi może być dużo szerszy określa niewątpliwie właściwy kierunek rozwoju tej dziedziny inżynierii.

Tomasz Wawrzonek

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto