Zmiana terminu! Spotkanie członków KASI 31 marca 2015 r., Warszawa.

W związku licznymi mailami odnośnie nieobecności na spotkaniu KASI i zaplanowanym na dzień 24.03.2015 informujemy, że ustalono kolejny termin na dzień 31.03.2015 (wtorek) w sali udostępnionej przez Politechnikę Warszawską.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto