Śniadanie Biznesowe pt. „ITS – ustawodawstwo i finansowanie”Gość Honorowy: Poseł Zbigniew Rynasiewicz, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

ITS POLSKA dziękuje członkom stowarzyszenia za wzięcie udziału w śniadaniu biznesowym, którego gościem był Poseł Zbigniew Rynasiewicz, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. Spotkanie odbyło się 2 marca 2010 r. w godz. 9:00 – 11:00 w Hotelu Le Meridien Bristol w Warszawie.

Wynikiem spotkania członków stowarzyszenia z Panem Zbigniewem Rynasiewiczem jest obopólna wola rozwijania współpracy. Pan Przewodniczący wyraził głębokie zainteresowanie tematyką Inteligentnych Systemów Transportowych oraz potwierdził gotowość wsparcia inicjatyw ITS POLSKA na forum Sejmowej Komisji Infrastruktury jak również Podkomisji.

Podczas spotkania reprezentanci najwyższego szczebla z firm, instytucji i osoby indywidualne zrzeszeni w ITS POLSKA mieli wyjątkową okazję do rozmowy odnośnie ustawodawstwa i finansowania inteligentnych systemów transportowych. Była to także okazja do zadawania pytań, wyjaśniania wątpliwości oraz składania postulatów do Pana Posła oraz Sejmowej Komisji Infrastruktury.

W związku z powyższym ITS POLSKA podjęło się przygotowania listu adresowanego do Pana Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury Zbigniewa Rynasiewicza zawierającego nasze postulaty odnośnie problemów z jakimi sie zmagamy podczas wdrażania ITS w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją ze spotkania.Informacja o Gościu Śniadania Biznesowego członków ITS POLSKA:

Zbigniew Rynasiewicz – Poseł na Sejm RP VI kadencji, Przewodniczący Komisji Infrastruktury, członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas swojej długoletniej kariery był Starostą Leżajskim, Wójtem Gminy Grodzisko Dolne (sprawowanie urzędu objął w wieku 26 lat, został najmłodszym wójtem w województwie), nauczycielem historii w szkole podstawowej w Laszczynach, członkiem i współzałożycielem wielu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, członkiem Rady Społecznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Prezesem Zarządu Środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie oraz Prezesem Zarządu Gminnego OSP w Grodzisku Dolnym. Za swoją prace wielokrotnie wyróżniany, m.in. przez Ministra Kultury, Ministra Edukacji i Sportu, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pan Poseł swój wolny czas przeznacza na: aktywny wypoczynek, jazdę rowerem, sport, dobrą książkę lub film. Interesuje się sportem, literaturą, kinem i gospodarką.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto