Zaproszenie na śniadanie członków ITS POLSKA Gość Honorowy: Karol Okoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji 13 grudnia 2017 r., Warszawa w godz. 09:30-11:30

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA zaprasza swoich członków do udziału w Śniadaniu Biznesowym, którego gościem będzie Pan Karol Okoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Spotkanie zaplanowane zostało na dzień 13 grudnia 2017 r. (środa) w godz. 09:30-11:30 w Hotelu Polonia Palace w Warszawie (Al. Jerozolimskie 45).

Karta zgłoszenia – pobierz

W spotkaniu wezmą udział reprezentanci najwyższego szczebla z firm, instytucji, a także osoby indywidualne zrzeszone w ITS POLSKA. Tematyka spotkania:
•    realizacja polityki otwartości danych publicznych, w tym  danych z systemów ITS,
•    ochrona prywatności i danych osobowych w systemach ICT i ITS w związku  RODO,
•    stosowanie wzorcowych klauzul umownych na systemy IT w zamówieniach publicznych na wdrażanie, utrzymanie i rozwój systemów ITS,
•    mDokument w systemach płatności za przejazd i parkowanie,
•    kierunki wsparcia Rządu w rozwoju cyfryzacji, w tym cyfryzacji transportu i mobilności.

Warunki udziału:

Koszt udziału dla członków stowarzyszenia: 270 PLN netto od osoby. Z uwagi na kameralny charakter spotkania decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona do 10). W przypadku zainteresowania bardzo prosimy o pilne odesłanie do dnia 8.12.2017 r. karty zgłoszenia na e-mail: sekretariat@itspolska.pl.

Program śniadania:
09:20 – Rejestracja
09:30 – Śniadanie
10:00 – Oficjalne powitanie i wprowadzenie – Piotr Krukowski, członek Zarządu ITS POLSKA, Neurosoft
10:05 – Słowo wstępne – Karol Okoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
10:15 – Dyskusja
11:30 – Zakończenie śniadania

O gościu:
Karol Okońki – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Funkcję podsekretarza stanu pełni od 20 czerwca 2016 roku. Kompetencje: wykonuje czynności kierownictwa wobec Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów Ministerstwa Cyfryzacji, współzarządza Pionem IT w Ministerstwie Cyfryzacji, jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz współprzewodniczącym Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, przewodniczący Komitetów Sterujących szeregu kluczowych projektów, między innymi Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Systemu Rejestrów Państwowych, Węzła Krajowego i Transgranicznego, Otwartych Danych, przewodniczący Komitetu Audytu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Życiorys: Urodzony w 1976 roku. Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (2001) z tytułem magistra inżyniera. Doświadczony menadżer projektów i programów zajmujący kierownicze stanowiska w sektorze usług doradczych, bankowości, usługach pocztowych i administracji publicznej. W latach 2001-2012 był zaangażowany w liczne projekty IT z ramienia międzynarodowej firmy doradczej Accenture Sp. z o.o., a następnie pełnił rolę dyrektora IT w Poczta Polska Usługi Cyfrowe oraz FM Bank PBP. Posiadacz certyfikatów PMP, Prince 2 Practitioner i ITIL oraz absolwent licznych szkoleń z zakresu realizacji projektów IT i zarządzania IT. Jego domeną są skomplikowane projekty integracyjne oraz procesy zarządzania zmianą i cyklem wytwórczym oprogramowania. Posługuje się biegle językiem angielskim, niemieckim oraz hiszpańskim. Prywatnie – pasjonat literatury iberoamerykańskiej, zegarmistrzostwa, fotografii i sportu. Żonaty, ma dwoje dzieci.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto