Podsumowanie świątecznego śniadania biznesowego członków ITS POLSKA Gość Honorowy: Andrzej Maciejewski, Zastępca Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad 21 grudnia 2012 r., Warszawa

21 grudnia 2012 r. Hotelu Le Meridien Bristol w Warszawie odbyło się świąteczne śniadanie biznesowe członków ITS POLSKA, którego gościem specjalnym był Andrzej Maciejewski – Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Organizatorem spotkania było ITS POLSKA. W spotkaniu udział wzięli: Marek Litwin (ITS POLSKA), Andrzej Dulka (Alcatel-Lucent), Sławomir Palczewski (Alcatel-Lucent), Waldemar Kukawskim (Alpine – Energie Polska), Adam Domaradzki (Domaradzki Services), Krzysztof Bernatowicz (Egis), Waldemar Chmielewski (Egis), Przemysław Rzeźniewski (GDDKIA), Włodzimierz Nuta (Polixel), Andrzej Kobuszewski (GDDKIA), Marek Kaszuba (Hewlett-Packard), Grzegorz Sobolewski (Hewlett-Packard), Ewa Wolniewicz-Warska (Kapsch Telematic Services), Janusz Wróbel (Neurosoft), Dariusz Obcowski (Siemens), Waldemar Matukiewicz (Sprint), Magdalena Taczanowska (Sygnity), Krzysztof Ducal (Sygnity), Tomasz Polichnowski (Thales), Paweł Piotrowski (Thales), Adam Kruczek (UTI Grupa Polska).

Głównym tematem poruszanym podczas spotkania była budowa Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem na Drogach Krajowych.  Marek Litwin – prezes ITS POLSKA na samym wstępie spotkania poruszył kwestie związane ze strategią rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, w szczególności związane ze wspólnym opracowaniem pakietu Specyfikacji Technicznych niezbędnych do usystematyzowania i standaryzacji procesu przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych z wykorzystaniem inteligentnych systemów transportowych w zakresie zarządzania drogą i ruchem na drogach krajowych, zrealizowanych wspólnymi siłami ITS POLSKA i GDDKiA.

Andrzej Maciejewski zapowiedział podczas spotkania, iż wymagania dla KSZR będą opracowane na podstawie Europejskiej Ramowej Architektury Inteligentnych Systemów Transportowych FRAME. ‘’Celem takiego podejścia przy wdrożeniu KSZR jest stworzenie transparentnego i konkurencyjnego rynku oraz zapewnienie projektowi ścisłego powiązania z Inżynierią Systemów, co stawia go bliżej rozwiązań IT niż inżynierii ruchu’’ – mówił w dalszej części spotkania – Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele GDDKiA zapewnili, że już w pierwszym kwartale 2013 r. powstanie publicznie dostępna platforma wymiany informacji o KSZR w postaci portalu WWW.

Dodatkowo cyklicznie będą się odbywały konsultacje w formie spotkań GDDKiA z przedstawicielami sektora prywatnego. Przemysław Rzeźniewski z GDDKiA podkreślił fakt, iż istotną kwestią we wdrożeniu tego systemu będzie integracja  jego różnych elementów oraz, że głównym celem Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem jest usprawnienie ruchu pojazdów.
Podczas spotkania Dyrektor Maciejewski podkreślił rolę ITS POLSKA jako platformy wymiany wiedzy w zakresie Architektury Inteligentnych Systemów Transportowych dla zarządzania ruchem na dogach krajowych i zapewnił w swoim wystąpieniu o chęci utrzymania ciągłości dialogu technicznego przy opracowaniu założeń KSZR.

GDDKiA planuje w drugim kwartale ogłosić przetarg na konsultanta i przyszłego inżyniera kontraktu, natomiast zamówienie, lub pierwsze zamówienia na budowę Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem zostaną ogłoszone najwcześniej w III kwartale 2013 r. Obecnie trwają prace nad architekturą systemu.

Na zakończenie spotkania prezes ITS POLSKA złożył wszystkim obecnym świąteczne życzenia, życzył także pomyślności przy wdrożeniu ww. projektu.

(Źródło: www.przeglad-its.pl)

O gościu:
Andrzej Maciejewski od 2009 r. Zastępca Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad. Do zakresu obowiązków należy kierowanie zagadnieniami dotyczącymi utrzymania i ochrony sieci dróg krajowych oraz obiektów inżynierskich, zarządzania ruchem na drogach krajowych i bezpieczeństwem ruchu drogowego. W zakres jego kompetencji jest również sprawowanie nadzoru nad służbami drogowymi GDDKiA.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto