II EDYCJA SEMINARIUM i WARSZTATÓW

W dniach 23-25 listopada 2010 r. w Warszawie Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wesół z Biurem Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy zorganizowało II edycję jednodniowego seminarium nt. „Planowania systemu ITS z wykorzystaniem europejskiej architektury EFRAME” oraz dwudniowych warsztatów nt. „Tworzenia architektury ITS z wykorzystaniem Europejskiej Architektury EFRAME.  

Uczestnikami spotkania byli reprezentanci z biura: Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Funduszy Europejskich, Drogownictwa i Komunikacji, Informatyki i Przetwarzania Informacji, Obsługi Inwestorów, Rozwoju Miasta i Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu, Inżyniera Ruchu, Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego oraz Tramwai Warszawskich.

Celem seminarium było zapoznanie uczestników z architekturą ITS w tym czym jest architektura, jak wygląda proces jej opracowywania (definicja granic, poziom szczegółowości), jakie są korzyści z niej płynące. Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z procesem wspomagania tworzenia architektury ITS oraz usługami z nią związanymi. Podczas warsztatów przedstawiono narzędzia wspomagające proces tworzenia architektury wraz z omówieniem i przedstawieniem przykładów dotyczących praktycznych aspektów wdrożenia architektury ITS takich jak analiza potrzeb użytkowników, analiza kosztów i korzyści wraz z analizą ryzyka.

Głównymi prowadzącymi seminarium i warsztaty byli zaproszeni przez Urząd Miasta i ITS POLSKA eksperci z tej tematyki: Peter Jesty i Richard Bossom biorący, od połowy lat ’90, udział w pracach nad tworzeniem Europejskiej Architektury ITS (FRAME), która po raz pierwszy została opublikowana w 2000 r.

Peter Jesty jest zaangażowany w prace dotyczące architektury ITS od ponad 10 lat uwzględniając prace w projekcie KAREN specjalizując się w zdefiniowaniu potrzeb użytkowników.  Peter od wielu lat prowadzi wykłady z inżynierii systemów oraz zarządzania projektami w University of Leeds w Wielkiej Brytanii i jest autorytetem w dziedzinie bezpieczeństwa w transporcie biorąc udział w wielu europejskich projektach w tym zakresie. Obecnie jest koordynatorem projektu E-FRAME.Peter Jesty
Richard Bossom jest zaangażowany w prace nad architekturą ITS od ponad 15 lat. Pracował jak uczestnik projektu KAREN, koordynował Project FRAME-S oraz tworzył zarówno miejskie jak i regionalne architektury ITS. Wcześniej jako jeden z członków zespołu brał udział w tworzeniu US National ITS Architecture i był odpowiedzialny za architekturę logiczną. Ma blisko 30 letnie doświadczenie w systemach ITS początkowo specjalizując się w systemach zarządzania ruchem.Richard Bossom

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją ze spotkania oraz dostępnymi materiałami merytorycznymi. Pliki dostępne za hasłem i tylko dla członków Stowarzyszenia i uczestników seminarium.

Śniadanie Biznesowe członków ITS POLSKA

16 listopada 2010 r., Warszawa
Gość Honorowy: Radosław Czapski, Bank Światowy

W dniu 16 listopada 2010 r. w godz. 9:00 – 11:00 w Hotelu Le Meridien Bristol w Warszawie odbyło się śniadanie biznesowe, którego gościem był Pan Radosław Czapski z Banku Światowego. Tematem przewodnim spotkania były „Wyzwania stojące przed transportem lądowym w Polsce oraz instrumenty Banku Światowego możliwe do wykorzystania w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji ITS”.

Podczas spotkania reprezentanci ITS POLSKA mieli wyjątkową okazję do rozmowy odnośnie wyzwań stojących przed transportem lądowym w Polsce oraz o instrumentach Banku Światowego możliwych do wykorzystania w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji ITS. Była to również możliwość na zadawanie pytań, wyjaśnianie wątpliwości oraz składania ew. postulatów. W spotkaniu udział wzięli:
Marek Litwin (ITS POLSKA),
Krzysztof Modelewski (OpenSky Systems & Services),
Marek Kaszuba (Hewlett Packard Polska),
Wojciech Gębicki (Stalexport Autostrady),
Szymon Puczyński (PricewaterhouseCoopers Polska),
Dariusz Nachyła (Deloitte Business Consulting),
Ładysław Milancej (ZDMiKP Bydgoszcz).

Uczestnicy spotkania zasygnalizowali potrzebę poszerzania horyzontów na temat rozwiązań ITS oraz prezentowania spektrum możliwości, jakimi te rozwiązania dysponują. Dużą rolę może tu odegrać Bank Światowy, który jako renomowana instytucja o zasięgu ponadnarodowym może pomóc niwelować nieczyste dziś lobbowanie za konkretnymi projektami, na rzecz wybierania najbardziej optymalnych i atrakcyjnych dla określonego odbiorcy rozwiązań. Padła także deklaracja możliwości współpracy między Stowarzyszeniem ITS POLSKA oraz Bankiem Światowym, która miałaby na celu popularyzację w Polsce dobrych praktyk z różnych miejsc na świecie.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć.

O gościu:

Radosław Czapski
– Pracuje w Banku Światowym od 2004 jako koordynator projektów infrastrukturalnych koncentrując się na przedsięwzięciach w infrastrukturze transportowej oraz rozwoju innowacyjnych form współpracy pomiędzy sektorem publicznym (rządem i partnerami samorządowymi) i prywatnym w Polsce i ‘nowych’ krajach członkowskich Unii Europejskiej. Prowadzi lub współuczestniczy w przygotowaniu i realizacji szeregu prac analitycznych i projektów pożyczkowych związanych z infrastrukturą transportową oraz rozwojem komunalnych i regionalnych systemów transportowych. Poprzednio przez prawie pięć lat w międzynarodowej firmie doradczej Booz Allen Hamilton doradzał firmom komercyjnym, samorządom  i międzynarodowym instytucjom finansowym (EBOiR, Bank Światowy, UE). Prowadził projekty dotyczące rozwoju infrastruktury oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Był zaangażowany w szereg przedsięwzięć związanych z przygotowywaniem i realizacją nowatorskich koncepcji realizacji inwestycji w drogownictwie i gospodarce komunalnej z wykorzystaniem mechanizmów partnerstwa publiczno-prywatnego. Uczestniczył w pracach nad rozwiązaniami formalno-prawnymi związanymi z partnerstwem publiczno-prywatnym.

Wcześniej podczas ponad ośmioletniej pracy w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce zajmował się koordynacją zagadnień  sektorowych i realizacji programów pomocowych finansowanych ze środków UE w branżach przemysłowych oraz związanych z infrastrukturą  transportową, energetyczną i telekomunikacyjną. Sprawował  nadzór nad programami pomocowymi o charakterze inwestycyjnym oraz szeregiem projektów doradczych dotyczących infrastruktury oraz restrukturyzacji indywidualnych firm i całych sektorów przemysłowych.

Posiada wykształcenie inżynierskie uzupełnione międzynarodowym dyplomem MBA.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto