Uroczysta Inauguracja Klastra

14 stycznia 2014r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odbyła się uroczysta inauguracja Klastra Inteligentnych Systemów Transportowych. W uroczystości wzięli udział liczni przedstawiciele uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw. Wydarzenie to stanowiło wstęp do rozpoczęcia etapu integracji środowisk transportowych naukowych i samorządowych w celu wspólnego działania dla przyszłości transportu.
Podczas spotkania zostało zawarte Porozumienie dla Przyszłości Inteligentnego Transportu. Porozumienie to w obecności Premier Elżbiety Bieńkowskiej oraz  Prezesa PAN prof. Michała Kleibera podpisali Zbigniew Rynasiewicz w imieniu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, prof. Janusz Dyduch w imieniu Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk oraz Poseł Bartłomiej Bodio w imieniu Klastra Inteligentnych Systemów Transportowych.
”Inteligentne Systemy Transportowe to podstawa funkcjonowania sprawnego i nowoczesnego transportu. Mam nadzieję, że wszystkie działania realizowane przez klaster, w ramach naszej intensywnej współpracy przyczynią się do wzmocnienia działalności badawczo-rozwojowej oraz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności całego sektora. W imieniu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pragnę zadeklarować nie tylko pełne poparcie dla tej inicjatywy, ale również aktywny udział we wszelkich pracach realizowanych w ramach jej działalności.” – mówiła podczas rozpoczęcia uroczystości Premier Elżbieta Bieńkowska.Cele Porozumienia dla Przyszłości Transportu to propagowanie nowoczesnej infrastruktury, zawiązanie Partnerstwa na rzecz wzrostu mobilności, dążenie do stworzenia interoperacyjnego systemu opartego na międzymodalnych węzłach transportowych objętych ponadregionalnym systemem zarządzania transportowego, stanowiącego wsparcie dla systemu ewakuacji i zarządzania kryzysowegoEfektem Porozumienia jest powołanie Platformy na rzecz partnerstwa wiedzy i wspierania rozwoju innowacyjności w transporcie. Drugą część spotkania rozpoczęła wspólna prezentacja Andrzeja Maciejewskiego – zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Pawła Szaciłło – dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych, na temat planowania i wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce. Podczas spotkania, oprócz krajowych planów rozwoju infrastruktury transportowej i Inteligentnych Systemów Transportowych, została także przedstawiona działalność klastrów w Polsce oraz założenia funkcjonowania Klastra ITS. Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest tutaj>>.

O klastrze:

Klaster Inteligentnych Systemów Transportowych powołano do życia 23 września 2013r. z inicjatywy ITS POLSKA. Idea powołania Klastra wyniknęła z potrzeby stworzenia platformy wzajemnej współpracy i wymiany wiedzy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi oraz władzami publicznymi skupionym w obszarze Inteligentnych Systemów Transportowych, a także wsparcia powiązań między nimi i wzmocnienia ich potencjału innowacyjnego. Wszystkie działania Klastra zmierzają w kierunku propagowania i wspierania rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce. Cele Klastra obejmują przede wszystkim takie działania jak: wsparcie rozwoju i innowacyjności w dziedzinie inteligentnych rozwiązań transportowych, kształtowania polityki transportowej, udzielanie wsparcia intelektualnego w dziedzinie Inteligentnych Systemów Transportowych, popularyzacja i zwiększanie wiedzy na tematy Inteligentnych Systemów Transportowych, współpraca z samorządami, organizacjami związkowymi, społecznymi i ekonomicznymi oraz instytucjami państwowymi. Koordynatorem Klastra jest Stowarzyszenie Klaster Inteligentnych Systemów Transportowych, a jego partnerami mają zostać uczelnie, jednostki naukowo-badawcze oraz przedsiębiorstwa.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto