Targi Infrastruktura 2009 Warszawa, 15 października 2009r.

W dniu 15 października 2009r. podczas Targów Infrastruktura 2009 w Warszawie ITS POLSKA zorganizowało seminarium  podsumowujące I etapu projektu Ministerstwa Infrastruktury pt. „Strategia rozwoju ITS w Polsce”. Podczas licznych prezentacji poruszono zagadnienia rozwoju systemów ITS w Polsce, metodologii i stanu prac nad Projektem „Strategia Rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce” oraz wstępnych wyników prac polskich ekspertów w I etapie Projektu. Ważnym wydarzeniem było prezentacja publikacji nt. Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu. Warto podkreślić, że Stowarzyszenie ITS POLSKA miało własne stoisko partnerskie. Podczas trzech dni targowych odwiedzający mieli możliwość zapoznania się z możliwościami członkostwa, ofertą współpracy z  „Przeglądem ITS” oraz zakupu książki pt. „Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu. Diagnoza Bezpieczeństwa Transportu w Polsce”.

Targi Infrastruktura to międzynarodowe spotkanie profesjonalistów związanych z infrastrukturą drogową, miejską i komunalną. Wśród tegorocznych 131 Wystawców z Austrii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii oraz Polski swoje oferty przedstawiły firmy wykonawcze, projektowe, konsultingowe oraz dostarczające sprzęt budowlany, a także materiały i surowce do budowy dróg.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze stoiska ITS POLSKA.

Centra Zarządzania Ruchem – praktyka i rzeczywistość

W dniu 13 października 2009 r. w Warszawie odbyło się seminarium tematyczne nt. „Centra Zarządzania Ruchem – praktyka i rzeczywistość”. Organizatorem było Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe „ITS Polska”.

Zaproszeni prelegenci przybliżyli uczestnikom stosowane, projektowane i planowane rozwiązania dla zarządzania ruchem w największych miastach jak Gdynia, Poznań, Toronto, Warszawa oraz Wrocław. Swoim doświadczeniem podzielili się: Roberto Stopnicki – Dyrektor Centrum Zarządzania Ruchem w Toronto, Krzysztof Chojecki – Główny specjalista kierujący zespołem ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzanie Ruchem (ZSZR) w Warszawie, Jacek Oskarbski – Naczelnik Wydziału Inżynierii Ruchu Miasta Gdynia, Błażej Trzcinowicz – Kierownik Projektu ITS w Departamencie Prezydenta Wrocławia oraz Przemysław Staśkowiak z ZDM Poznań. Moderowania podjął się Piotr Krukowski z Urzędu Miasta Warszawy.

Z dużą satysfakcją Stowarzyszenie „ITS Polska” jako organizator odnotowało wysoką frekwencję na seminarium. Swój udział potwierdziło blisko 60 reprezentantów z instytucji rządowych i samorządowych, sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych oraz prasy związanej z tematyką ITS. Poniżej na wykresie przedstawiamy szczegółową strukturę uczestników seminarium.

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z działalnością Stowarzyszenia Inteligentnych Systemów Transportowych „ITS Polska” oraz zasadami członkostwa zapraszamy na www.itspolska.pl. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Anną Dembińską, Dyrektorem Organizacyjnym Stowarzyszenia „ITS Polska” pod nr tel. 22 630 99 09.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto