Sprawozdanie z II Polskiego Kongresu ITS Inteligentny Transport – wizja i rzeczywistość

W dniach 26-27 maja 2009 roku w Warszawie w Hotelu Novotel Centrum odbyła się II edycja Polskiego Kongresu ITS (Intelligent Transport Systems) pod hasłem „Inteligentny Transport – wizja i rzeczywistość”.

Wśród głównych celów II Polskiego Kongresu ITS było zrealizowanie otwartej i odważnej debaty z udziałem ekspertów branży i przedstawicieli parlamentu i rządu RP o najważniejszych problemach, rodzącego się w Polsce nowego rynku zastosowań technologii informatycznych w transporcie, a także wpływanie na kształtowanie w Polsce systemu transportu nowoczesnego, bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu. Niezmiernie ważna i aktualna problematyka Kongresu, dobór ambitnych tematów i doborowi mówcy przyciągnęły blisko 180 uczestników. Kongres umożliwił zacieśnienie współpracy środowisk związanych z nauką, przemysłem, przedstawicielami organizacji rządowych, samorządów i miast. Uczestnicy mieli okazje poznania uznanych ekspertów i wiodących firm oferujących wyspecjalizowane usługi w branży ITS. Listę uczestników zamieszczono w załączniku nr 1.

Wysoki poziom programu merytorycznego zapewniła Rada Programowa pod przewodnictwem prof. Wojciecha Suchorzewskiego. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzieliło się blisko 45 mówców z firm o wysokiej pozycji rynkowej, w tym goście zagraniczni. Tematyka Kongresu objęła takie zagadnienia jak: ITS w polityce transportowej Państwa i UE, Architektura i standardy ITS, rola ITS w poprawie bezpieczeństwa transportu, rola ITS w ochronie środowiska, ITS w zarządzaniu ruchem i transportem publicznym, elektroniczny pobór opłat, problemy wdrożeniowe systemów ITS w Polsce.

Mówcy reprezentowali następujące podmioty: ADT Fire and Security, Biuro Inżynierii Transportu – Pracownie Projektowe, EGIS Poland, EKKOM Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego, ERTICO, Esri Polska, GeoInvent, GMV S.A, IBM Polska, Institute fur Verkehrssicherheit und Automatisierungstechnik, Bross, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej, Instytut Transportu Samochodowego, Kapsch TrafficCom AG, Komenda Główna Policji, Neurosoft, Norwegian Public Roads Administration, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, Przegląd ITS, Politechnika Warszawska, PriceWaterHouse Coopers, Satellic Traffic Management, SENER, Siemens, Stowarzyszenie ITS Polska, TELSAT, Traffpol Wrocław, Transeko.

To ważne międzynarodowe przedsięwzięcie objęte zostało patronatami Ministerstwa Infrastruktury, Unii Metropolii Polskich, przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP, prezydenta Miasta st. Warszawy, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Polskiej Akademii Nauk, Komendy Głównej Policji, Polskiego Kongresu Drogowego. Parterem merytorycznym zostało Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu, Wśród partnerów medialnych znaleźli się: miesięczniki: „Przegląd ITS”, „Transport Miejski i Regionalny”, „Polskie Drogi”, „Rynek Kolejowy”, „Przegląd komunikacyjny”, „INFRASTRUKTURA Ludzie Innowacje Technologie”, dwumiesięcznik „Truck&Business Polska”, magazyn „Autostrady”, czasopismo „Infrastruktura Transportu”, The Warsaw Voice, Gazeta Samorządu i Administracji, Mazowiecki Serwis Gospodarczy oraz portale: www.etransport.pl, www.transInfo.pl, www.autostrady.pl, www.truckfocus.pl, www.komunalny.pl, www.forumtransportu.pl, www.edroga.pl.

Podczas II Polskiego Kongresu ITS 2009 relacje z imprezy realizowały stacje telewizyjne: TVP Info, TVN Turbo oraz Zachodniopomorska Telewizja Regionalna oraz TV Biznes.

Wydano i rozprowadzono blisko 200 egzemplarzy materiałów kongresowych, na które składała się broszura kongresowa z płytą CD z referatami prezentowanymi podczas obrad oraz materiały promocyjne sponsorów i partnerów.

W ramach ustaleń organizator zapewnił zamieszczenie logotypów firm partnerskich i sponsorskich na stronie www.pkits.pl oraz wpisy na stronie internetowej dedykowanej kongresowi, a ponadto zapewniono silną promocję podczas obrad w postaci ekspozycji bannerów i stolików promocyjnych, a także dystrybucję materiałów reklamowych w teczkach uczestników.

Platynowym sponsorem Kongresu była firma IBM Polska, sponsorująca wieczorne uroczyste przyjęcie dla uczestników, które odbyło się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Współorganizatorem wieczoru w Muzeum Narodowym była firma GMV (Gold Special Sponsor). Sponsorami diamentowymi były firmy: Egis (sponsor lunchu pierwszego dnia obrad) oraz Kapsch TrafficCom AG (sponsor lunchu drugiego dnia obrad). Firmy DHV Polska, Instytut Transportu Samochodowego, PTV AG, Satellic Traffic Management, były sponsorami złotymi finansującymi przerwy kawowe przez dwa dni trwania Kongresu. Sponsorzy srebrni, to: ADT Fire & Security, Biuro Inżynierii Transportu – Pracownie Projektowe Sp. J., Biprogeo Projekt, Esri Polska, Neurosoft, Siemens oraz P.H.U. TELSAT.

Z dużą satysfakcją organizatorzy odnotowują wysoką frekwencję na kongresie oraz liczne wejścia internautów na stronę www.pkits.pl. Opinie przekazane przez uczestników wykazuja wysoką ocenę kongresu a ponad 90% ankietowanych zadeklarowało chęć udziału w kolejnej edycji kongresu.

Organizatorem obydwu dotychczasowych edycji Polskiego Kongresu ITS było Stowarzyszenie ITS Polska, członek ITS Europe – ERTICO. Partnerem organizacyjnym Kongresu była firma ekspercka Opensky Systems and Services, a obsługę organizacyjną zapewniało Biuro Konferencji i Doradztwa Turystyki Biznesowej „Meetings Management”. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z kongresu.

Kolejna edycja Polskiego Kongresu ITS odbędzie się w maju 2010 roku.

W dniach 26-27 maja 2009 roku w Warszawie w Hotelu Novotel Centrum odbyła się II edycja Polskiego Kongresu ITS (Intelligent Transport Systems) pod hasłem „Inteligentny Transport – wizja i rzeczywistość”.

Wśród głównych celów II Polskiego Kongresu ITS było zrealizowanie otwartej i odważnej debaty z udziałem ekspertów branży i przedstawicieli parlamentu i rządu RP o najważniejszych problemach, rodzącego się w Polsce nowego rynku zastosowań technologii informatycznych w transporcie, a także wpływanie na kształtowanie w Polsce systemu transportu nowoczesnego, bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu. Niezmiernie ważna i aktualna problematyka Kongresu, dobór ambitnych tematów i doborowi mówcy przyciągnęły blisko 180 uczestników. Kongres umożliwił zacieśnienie współpracy środowisk związanych z nauką, przemysłem, przedstawicielami organizacji rządowych, samorządów i miast. Uczestnicy mieli okazje poznania uznanych ekspertów i wiodących firm oferujących wyspecjalizowane usługi w branży ITS. Listę uczestników zamieszczono w załączniku nr 1.

Wysoki poziom programu merytorycznego zapewniła Rada Programowa pod przewodnictwem prof. Wojciecha Suchorzewskiego. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzieliło się blisko 45 mówców z firm o wysokiej pozycji rynkowej, w tym goście zagraniczni. Tematyka Kongresu objęła takie zagadnienia jak: ITS w polityce transportowej Państwa i UE, Architektura i standardy ITS, rola ITS w poprawie bezpieczeństwa transportu, rola ITS w ochronie środowiska, ITS w zarządzaniu ruchem i transportem publicznym, elektroniczny pobór opłat, problemy wdrożeniowe systemów ITS w Polsce.

Mówcy reprezentowali następujące podmioty: ADT Fire and Security, Biuro Inżynierii Transportu – Pracownie Projektowe, EGIS Poland, EKKOM Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego, ERTICO, Esri Polska, GeoInvent, GMV S.A, IBM Polska, Institute fur Verkehrssicherheit und Automatisierungstechnik, Bross, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej, Instytut Transportu Samochodowego, Kapsch TrafficCom AG, Komenda Główna Policji, Neurosoft, Norwegian Public Roads Administration, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, Przegląd ITS, Politechnika Warszawska, PriceWaterHouse Coopers, Satellic Traffic Management, SENER, Siemens, Stowarzyszenie ITS Polska, TELSAT, Traffpol Wrocław, Transeko.

To ważne międzynarodowe przedsięwzięcie objęte zostało patronatami Ministerstwa Infrastruktury, Unii Metropolii Polskich, przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP, prezydenta Miasta st. Warszawy, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Polskiej Akademii Nauk, Komendy Głównej Policji, Polskiego Kongresu Drogowego. Parterem merytorycznym zostało Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu, Wśród partnerów medialnych znaleźli się: miesięczniki: „Przegląd ITS”, „Transport Miejski i Regionalny”, „Polskie Drogi”, „Rynek Kolejowy”, „Przegląd komunikacyjny”, „INFRASTRUKTURA Ludzie Innowacje Technologie”, dwumiesięcznik „Truck&Business Polska”, magazyn „Autostrady”, czasopismo „Infrastruktura Transportu”, The Warsaw Voice, Gazeta Samorządu i Administracji, Mazowiecki Serwis Gospodarczy oraz portale: www.etransport.pl, www.transInfo.pl, www.autostrady.pl, www.truckfocus.pl, www.komunalny.pl, www.forumtransportu.pl, www.edroga.pl.

Podczas II Polskiego Kongresu ITS 2009 relacje z imprezy realizowały stacje telewizyjne: TVP Info, TVN Turbo oraz Zachodniopomorska Telewizja Regionalna oraz TV Biznes.

Wydano i rozprowadzono blisko 200 egzemplarzy materiałów kongresowych, na które składała się broszura kongresowa z płytą CD z referatami prezentowanymi podczas obrad oraz materiały promocyjne sponsorów i partnerów.

W ramach ustaleń organizator zapewnił zamieszczenie logotypów firm partnerskich i sponsorskich na stronie www.pkits.pl oraz wpisy na stronie internetowej dedykowanej kongresowi, a ponadto zapewniono silną promocję podczas obrad w postaci ekspozycji bannerów i stolików promocyjnych, a także dystrybucję materiałów reklamowych w teczkach uczestników.

Platynowym sponsorem Kongresu była firma IBM Polska, sponsorująca wieczorne uroczyste przyjęcie dla uczestników, które odbyło się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Współorganizatorem wieczoru w Muzeum Narodowym była firma GMV (Gold Special Sponsor). Sponsorami diamentowymi były firmy: Egis (sponsor lunchu pierwszego dnia obrad) oraz Kapsch TrafficCom AG (sponsor lunchu drugiego dnia obrad). Firmy DHV Polska, Instytut Transportu Samochodowego, PTV AG, Satellic Traffic Management, były sponsorami złotymi finansującymi przerwy kawowe przez dwa dni trwania Kongresu. Sponsorzy srebrni, to: ADT Fire & Security, Biuro Inżynierii Transportu – Pracownie Projektowe Sp. J., Biprogeo Projekt, Esri Polska, Neurosoft, Siemens oraz P.H.U. TELSAT.

Z dużą satysfakcją organizatorzy odnotowują wysoką frekwencję na kongresie oraz liczne wejścia internautów na stronę www.pkits.pl. Opinie przekazane przez uczestników wykazuja wysoką ocenę kongresu a ponad 90% ankietowanych zadeklarowało chęć udziału w kolejnej edycji kongresu.

Organizatorem obydwu dotychczasowych edycji Polskiego Kongresu ITS było Stowarzyszenie ITS Polska, członek ITS Europe – ERTICO. Partnerem organizacyjnym Kongresu była firma ekspercka Opensky Systems and Services, a obsługę organizacyjną zapewniało Biuro Konferencji i Doradztwa Turystyki Biznesowej „Meetings Management”. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z kongresu.

Kolejna edycja Polskiego Kongresu ITS odbędzie się w maju 2010 roku.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto