Spotkanie członków KASI 12 kwietnia 2016 r., Warszawa oraz 26 kwietnia 2016 r., Warszawa

Szanowni Członkowie KASI,
Dziękuję za udział w ostatnim spotkaniu Komitetu. Oceniam, że ostatnie dwa spotkania w znaczący sposób przyczyniły się do opracowania obecnej postaci dokumentu nazwanego roboczo: „Dobre praktyki – ITS dla miast”. Na ostatnim spotkaniu zaplanowano podział prac związanych z jego uzupełnieniem. Stosowne adnotacje w tym zakresie znajdują się w treści dokumentu.

Ze względu na zbliżający się termin Polskiego Kongresu ITS, kolejne spotkanie KASI zaplanowano na 12.04.2016 i 26.04.2016 o godzinie 10.00, w Instytucie Transportu Samochodowego. W spotkaniach zadeklarował już udział Profesor Wojciech Suchorzewski, za co bardzo dziękuję.

Zachęcam do edycji dokumentu na dysku Google Drive.

Korzystając z okazji uprzejmie przypominam się w sprawie deklaracji Państwa udziału jako prelegenta w specjalnym panelu poświęconym tematyce omawianej w ramach KASI. W przypadku braku takich zgłoszeń, konieczne będzie zredukowanie panelu do moje wystąpienia, na którym omówię dotychczasowe działania KASI, bez szczegółowego omawiania zagadnień poruszanych w obu kodeksach dobrych praktyk.

PODSUMOWANIE Z SEMINARIUM ITS POLSKA System obszarowego zarządzania ruchem w Łodzi

Ponad 100 osób (reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych, a także  prasy) uczestniczyło w seminarium pn. „System obszarowego zarządzania ruchem w Łodzi”, które odbyło się w dniach 21-22 kwietnia 2016 r. w Hotelu Novotel Łódź Centrum w Łodzi. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wraz z Zarządem Dróg i Transportu w Łodzi. Patronat nad seminarium objęła Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska. Oficjalnym Partnerem imprezy była firma Sprint a Partnerami Merytorycznymi firmy: AB Micro, Axis, Designers, R&G oraz Zakład Inżynierii Ruchu w Bytomiu. Patronat medialny nad seminarium objęły portale www.przeglad-its.pl, www.edroga.pl oraz www.transinfo.pl.

Podczas trwającego dwa dni seminarium uczestnicy mieli okazję zapoznać się z takimi zagadnieniami jak: kierunki rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych, architektura i  funkcjonalność systemu ITS w Łodzi, priorytet dla transportu publicznego oraz integracja z systemem sterowania ruchem w tunelu, a także wnioski na temat funkcjonowania systemu ITS w Łodzi.

Prezentacje – 1 2
Wnioski – zobacz


Pierwszy dzień seminarium podzielono na trzy części, na zakończenie każdej z nich zaplanowana była dyskusja, podczas której uczestnicy mogli kierować swoje pytania do prelegentów. Uroczystego otwarcia seminarium dokonał Piotr Krukowski – Członek Zarządu ITS POLSKA. W imieniu Urzędu Miasta Łodzi uczestników spotkania przywitał Wiceprezydent Prezydenta Miasta – Ireneusz Jabłoński. ”Cieszę sie, że możemy gościć Państwa w Łodzi i opowiedzieć o naszych dokonaniach i zamierzeniach. Chcemy tak zorganizować ciągi komunikacyjne, aby miasto było dostępne dla jego mieszkańców, przejrzyste dla przyjezdnych. Dlatego też tworzymy szkieletową sieć na bazie transportu szynowego. Mamy ring kolejowy przecięty liniami tramwajowymi. To powinno nam dać efekt uwolnienia miasta od nadmiernego ruchu i uczynić przestrzeń przyjazną dla mieszkańców.” – mówił podczas seminarium Wiceprezydent Ireneusz Jabłoński

Cykl wystąpień zaprezentowanych podczas seminarium rozpoczęli Remigiusz Kozłowski oraz Jakub Jabłoński z Uniwersytetu Łódzkiego, którzy przedstawili kierunki ewolucji Inteligentnych Systemów Transportowych. Michał Sarnacki i Grzegorz Nita z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi zaprezentowali główne założenia realizacji Systemu ITS w Łodzi dotyczące obszaru wdrożenia,  jego celów i efektywności oraz wnioski dotyczące funkcjonowania systemu w mieście. W dalszej części konferencji przedstawiciele głównego wykonawcy łódzkiego systemu zaprezentowali architekturę  oraz budowę systemu ITS w Łodzi oraz priorytet dla transportu publicznego i integrację z systemem sterowania ruchem w tunelu.

Partnerzy seminarium firma Desingers zaprezentowała swoje oprogramowanie eDIOM służące do zarządzania infrastrukturą drogową, firma AB-Micro na przykładzie tunelu w Łodzi przedstawiła system monitoringu i automatyki sterowania ruchem drogowym, natomiast firma Axis Communications zaprezentowała swoją technologię i jej zastosowanie w systemach nadzoru wizyjnego miast. Serię wystąpień zakończyły prezentacje firm R&G oraz Zakładu Inżynierii Ruchu w Bytomiu – Partnerów merytorycznych seminarium, które dotyczyły urządzeń i oprogramowania dla systemu ITS w Łodzi oraz sterowników ASR w systemie SPRINT-ITS-SCATS. Ostatnim punktem części merytorycznej seminarium było losowanie nagród wśród uczestników. Sponsorami nagród były firmy: Sprint i Axis.

Na zakończenie pierwszego dnia seminarium głos zabrał Piotr Krukowski – Członek Zarządu ITS POLSKA, który podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i żywy udział w dyskusjach, pogratulował także miastu realizacji projektu dotyczącego zarządzania ruchem. Zwieńczeniem pierwszego dnia seminarium była uroczysta kolacja dla wszystkich uczestników, która odbyła się w restauracji Gęsi Puch.

Drugi dzień imprezy poświęcony był zwiedzaniu Centrum Zarządzania Ruchem w Łodzi oraz EC1 Przedstawiciele firmy Sprint oraz Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi oprowadzili uczestników seminarium po łódzkim centrum, przedstawili także funkcjonalność systemu oraz opowiedzieli na wszelkie pytania zwiedzających.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto